Van een onzer correspondenten.

Regelmatig publiceert Rob de Vos artikelen over klimaat, zowel op zijn website als ook in wetenschappelijke tijdschriften. Hij bedient zich van de ‘erkende’ beschikbare data zoals die van het KNMI, maar komt tot andere conclusies dan dit overheidsinstituut. Met zijn analyses komt klimaatverandering in een ander perspectief te staan. Je zou zeggen dat de journalisten bij hem op de stoep staan van nieuwsgierigheid, maar dat is niet zo. Hij krijgt maar weinig erkenning in de mainstream media.

Onderzoeker De Vos:

‘Als het over opwarming of klimaatverandering gaat dan denken veel mensen automatisch dat die sterke toename wel het gevolg zal zijn van de uitstoot van CO2 door de mens. Gezien de eenzijdige berichtgeving over dat onderwerp is dat overigens niet verbazingwekkend. Nu is het zeker juist dat CO2 een broeikasgas is, het is na waterdamp zelfs het sterkste broeikasgas en het staat vast dat  broeikasgassen de temperatuur aan het aardoppervlak verhogen. De cruciale vraag is echter hoe groot dat CO2-effect is en welke andere factoren mogelijk een rol spelen bij die opmerkelijke opwarming in De Bilt. Anders dan radio, tv en kranten vaak melden is daar in de wetenschappelijke wereld nog veel onzekerheid over.’

In zijn meest recente onderzoek laat de Vos zien dat de opvallende grote stijging van de temperatuur op station De Bilt tussen 1989 en 2022 grotendeels het gevolg is van de sterk toegenomen globale straling, die op zijn beurt vooral het gevolg is van wijzigingen in de grootschalige luchtcirculatie boven Europa en het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan.

Vanaf 1989 is het aantal zonuren toegenomen van 1540 uren tot 1893 zonuren eind 2022. Een formidabele toename met 353 zonuren, dat is maar liefst 23% meer zonuren.

Rob de Vos.

De Vos:

‘Het is daarom niet moeilijk om in te zien dat de spectaculaire toename sinds 1989 van het aantal zonuren met maar liefst 33% het gevolg is van een sterke afname van de bewolking. De achterliggende oorzaak lijkt dus een verandering te zijn in de luchtcirculatie boven ons  deel van Europa.’

De luchtcirculatie in Europa wordt vanaf de jaren ’50 zuidelijker en dus warmer.

***

Voor zijn volledige artikel: zie hier. 

U kunt zijn werk steunen. Zie hier.

***