Van een onzer correspondenten.

Hoe ver staat jouw huis onder water als de dijken nu breken? En hoe ver als de zeespiegel door klimaatverandering nog verder stijgt? Het zijn best confronterende vragen die leerlingen van groep 7 en 8 tijdens de TechNiChallenge in TechniekHuis Nieuwkoop voorgeschoteld krijgen. De RABO steunt het project met 10.000.- Euro.

‘De opdracht is duidelijk bij de start van de TechNiChallenge: ‘Red Nederland!’ staat er in grote letters.’

De TechNiChallenge blijkt een succes, vertelt Rob Spaans, voorzitter van TechniekHuis Nieuwkoop. In de afgelopen twee jaar heeft men in totaal zo’n 1.500 kinderen ontvangen. Al die leerlingen hebben een hartstikke leuke ochtend of middag, waarin ze uitgebreid kennismaken met allerlei aspecten van klimaatverandering en technieken om die tegen te gaan, zoals CO2-reductie en zon- en windenergie.

De challenge is opgezet in een vorm die doet denken aan een escaperoom. Leerlingen gaan in tweetallen langs negentien stations om opdrachten uit te voeren of puzzels op te lossen in een decor van ondergelopen huizen, zwemvesten, reddingsboeien en hulpkreten als ‘Help!’.

‘Om klimaatverandering tegen te gaan, moet er ontzettend veel gebeuren. Wie gaat dat doen? Wie gaat voor de energietransitie al die zonne- en windenergie-installaties bouwen en onderhouden?’

Spaans hoopt dat het aantal leerlingen dat meedoet aan de TechNiChallenge volgend jaar verdubbelt. En niet alleen vanwege de bewustwording, maar ook voor toekomstige werkgelegenheid. Dat ook kernenergie voor klimaatbevreesde kinderen een oplossing kan zijn staat niet in de prospectus.

***

Bron hier.

***