Van een onzer correspondenten.

We herdenken dat 70 jaar geleden werd begonnen aan de Deltawerken, na de grote overstroming in 1953. Voor veel media een frame om ook de huidige hype rond klimaatverandering een duw mee te geven, zoals het klimaatbevlogene universiteitsblad TU Delta. Het is niet zelden een podium voor klimaathysterie.

Zo bestempelden redacteuren de aanwezige ondertekenaars van de petitie tegen het TU- eredoctoraat van zittend politicus Frans Timmermans doodleuk als ‘klimaatontkenners’. Het waren eerzame TU-Delft alumni, klimaatrealisten die wars zijn van de ontkenning van iets historisch heel ergs. Vanuit dit ideologisch schema bezien is het ook begrijpelijk dat er door TU Delta veel aandacht wordt besteed aan klimaatbezettingen op universiteiten en veel opinies met klimaatangst als ondertoon worden gepubliceerd.

Maar misschien leeft het wel erg op de TU Delft.

Wie van humor houdt – zeker klimaatrealisten hebben een opgewekt humeur – kon ook TU Delta niet om de watersnoodramp van 1953 heen, natuurlijk ook omdat het kennisinstituut verweven is met waterstaatkundige werken. En dus de niet te vermijden bezorgde vraag aan de eigen TUD- hoogleraar, professor dr. ir. Bas Jonkman:

‘TU Delta: We hebben ons lang onaantastbaar gevoeld achter de Deltawerken, maar in het licht van de zeespiegelstijging neemt dat gevoel van zekerheid af.’

TU Delft Professor Jonkman aan de telefoon:

‘Ja, de perceptie wel. Het is natuurlijk goed om vooruit te kijken naar mogelijke zeespiegelstijging, maar het is niet zo dat we nu opeens onveilig zouden zijn. Ik vind dat er soms een heel pessimistisch beeld wordt geschetst. Alsof we ten onder zouden gaan aan de zeespiegelstijging. Zover is het natuurlijk nog lang niet. Een voorbeeld dat ik vaak geef illustreert dat. In Zeeland zijn sinds de watersnoodramp van 1953 de dijken met vijf meter verhoogd. Dan zouden we over een paar eeuwen één of twee meter zeespiegelstijging niet aankunnen?’

Prof. Jonkman doet onder andere onderzoek in Texas. Hij stelt:

‘Dat hele pessimistische van ‘oh jee, we gaan ten onder’ en ‘we kunnen het niet meer’, daar herken ik me niet zo in. Pessimisme is ook geen goed exportproduct trouwens.’

Goed gedaan TU Delta!

***

Bronnen: hier en hier.

***