Van een onzer correspondenten.

Warmtepompen zijn materiaal-technisch gezien veel slechter voor het milieu dan werd aangenomen. De score, zo blijkt uit onderzoek, is ‘zo slecht’ dat nieuwe woningen of kantoren nauwelijks nog aan de regels voor duurzaam bouwen kunnen voldoen. Om bouwplanvertraging te voorkomen is een tijdelijke ‘verrekenfactor voor nieuwe installaties’ van kracht. Criticasters spreken van een juridisch onhoudbaar geitenpaadje, zo meldt Cobouw.

Het vakblad voor de bouw stelt:

Deskundigen waren hoogst verrast toen ze de resultaten vergeleken met de warmtepompdata die nu worden gebruikt bij het maken van de verplichte Milieuprestatieberekeningen (Mpg) voor gebouwen. Een warmtepomp is volgens de Nederlandse bouwregelrekensystematiek tot elf keer slechter voor het milieu dan werd aangenomen.’

Bij deskundigen zit de schrik er goed in omdat de data zo’n slecht beeld geven van de vervuiling en vragen zich af of het toepassen van warmtepompen in nieuwe woningen nog wel verstandig is, nu het apparaat zo’n groot deel van de milieuprestatie inneemt.

Veel op papier zogenaamde duurzame gebouwen zijn in de praktijk ongezond. De oplossing zou zijn om zoveel mogelijk gebouwen zonder complexe installaties te bouwen die zo bepalend zijn voor de lage milieuscores. Een deskundige:

‘Bij een simpel betonmengsel of stalen balk zal dit nooit gebeuren.’

Gevreesd wordt dat er ook rechtszaken gaan komen waar de Mpg van een gebouw met een waterpomp zal worden aangevochten.

***

Bron hier.

***