Robbert Dijkgraaf, Foto D’66

Van een onzer correspondenten.

Onze minister van onderwijs, cultuur en wetenschap wil de burger betrekken bij de toekomst van het Nederlandse onderwijs. Nederland heeft in zijn ogen te maken met grote ‘uitdagingen, zoals (o.a.) klimaatverandering en energietransitie’. De minister wil in maart 4 regiobijeenkomsten houden waar burgers mogen meespreken. Voor klimaatrealisten een kans!

Zie hier.

Ook zijn er online mogelijkheden om te reageren, zie hier.

Er is een aantal redenen waarom het van belang is dat de klimaatrealistische argumenten voor het voetlicht komen als het gaat om de inhoud van toekomstig onderwijs.

Zo is immers Robbert Dijkgraaf zelf een fervent aanwakkeraar van de klimaathysterie en bestrijder van het gebruik van fossiele energie. In de Kohnstammlezing die hij een aantal maanden geleden hield, stelde de wetenschapsman andere opinies, zoals over klimaatverandering, absoluut niet op prijs.

Dijkgraaf:

‘Menigeen voelt zich plotseling vrij om de waarheid te manipuleren en verdacht te maken. Een vloedgolf van nepnieuws, alternatieve feiten en complotdenken verspreid zich steeds gemakkelijker over de wereld. Feiten zijn ineens obstakels om handig te vermijden. Een genuanceerde mening is ineens een retorisch zwaktebod. Elementaire regels van de logica zijn optioneel. Complexiteit is een gordiaanse knoop die je het best met een botte redenering ineens kunt omhakken. Onwetendheid wordt zelfs verheerlijkt als een deugd. Experts worden gewantrouwd, hun advies weggezet als ook maar een mening.’

De klimaatagenda wordt dus ook in dit project ingestoken en het is van belang dat de klimaatrealistische tegenstem gehoord wordt.

De D’66 minister heeft ook een rabiate houding als het gaat om te stoppen met fossiele energie. Hij stelt dit op dezelfde hoogte als de bevrijding van Oekraïne.

Onze minister:

‘We kunnen ons nauwelijks voorstellen hoe de wereld eruitziet nádat de oorlog in Oekraïne voorbij is. Nádat we fossiele brandstoffen uitgefaseerd hebben. Nádat we de klimaatverandering een halt hebben toegeroepen en onze natuur hebben veiliggesteld.’ Zie hier.

Daarbij komt dat de minister als het om klimaatverandering gaat een verleden heeft als actievoerder en fundamentele wetenschappelijke data, zoals over intensiteit van bosbranden en de oorzakelijkheid van overstromingen, negeert. Op een vraag over de wetenschappelijkheid van zijn standpunt als klimaatpessimist zei Robbert Dijkgraaf dit:

Vraag:

‘Maar zijn de wetenschappelijke feiten dan wel hard genoeg, als mensen er zo makkelijk op kunnen schieten? Zijn ze concreet en duidelijk genoeg?’

Antwoord Robbert Dijkgraaf:

‘Het gaat om statistiek, dat is erg lastig voor mensen om mee om te gaan. Er zijn zeker onzekerheden, maar die zijn niet zo groot dat we niet weten welke kant het opgaat. De trend zien we. Uiteindelijk spreken die feiten voor zich. Iedereen die kijkt naar de ontwikkelingen van grote overstromingen en bosbranden in Amerika kan dat zien.’ Bron: Nu.nl

Onze DWDD-professor doet alsof de wetenschap een eeuw heeft stilgezeten:

‘(…) Maar het grote verhaal over klimaatverandering door CO2 was al 100 jaar geleden bekend. Als de uitstoot daarvan zou verdubbelen, en die richting gaan we in, heeft dat enorme gevolgen. Dat verhaal wil je ook blijven vertellen.’ Bron: NPO radio.

Dijkgraaf zit zeer geharnast in de discussie en poneert met aplomb:

‘Klimaatdebat, je debatteert toch ook niet over de zwaartekracht.’ Bron: De Morgen 2019.

Zie voor een eerdere analyse hier.

Guus Dix.

Het gehele project wordt uitgevoerd door een aantal onderzoeksbureaus. Bij een daarvan werkt universitair docent Dr. Guus Dix. Zie hier.

Hij is betrokken bij Scientist Rebellion en als ‘wetenschapper’ betrokken bij klimaatacties.

Dix:

‘Denk bijvoorbeeld aan het blokkeren van de ingang van het Ministerie van Economische Zaken, of de demonstratie in het hoofdkantoor van de Belastingdienst afgelopen zomer door Extinction Rebellion. Ik deed meerdere malen mee aan zulke demonstraties en ben ook al opgepakt.’ Zie hier.

Bij een ander bureau wat een rol speelt in het project werkt GroenLinks-prominent en voormalig actieleider Maarten van Poelgeest, mede grondlegger van het klimaatakkoord.

Zie hier. Wie zich een beeld wil vormen over zijn werk als klimaatbureaucraat achter de schermen, zie hier.

De klimaatcrisis-agenda wordt dus ook in dit project ingestoken en het is van belang dat de klimaatrealistische tegenstem gehoord wordt. Er zal een verslag gemaakt worden wat naar de Tweede Kamer gaat en de minister moet daarop reageren.

Een kans voor het klimaatrealisme om dit allemaal tegen te spreken. In het belang van goed onderwijs.

Dus: aan het werk!

***