De zondagse beschouwing van Jan van Friesland.

In de NOS-berichtgeving over de verkiezingen deze week stond ze daar zomaar ineens: een vrouw die haar gang naar de stembus motiveerde vanwege ‘het klimaatgedram’.

Ze sprak rustig en weloverwogen en de NOS zond het uit. Het was een mijlpaal in de NOS-berichtgeving over klimaatverandering en hopelijk een kentering.

Tot nu toe heeft de publieke omroep, en de NOS voorop, met niets ontziende journalistieke onwil alleen maar bericht over de crisis-kant van klimaat. Wetenschappers die stellen dat er geen sprake is om bang te zijn voor het weer, worden genegeerd.

Bauke Geersing.

Open brieven van oud NOS directeur mr. Bauke Geersing om dit aan de kaak te stellen, mochten tot nu toe niet baten. Waar de vorige NOS- hoofdredacteur nog burgers direct van repliek diende, door te mailen of zelfs voor de camera met kritische kijkers in gesprek te gaan, geldt nu het zwijgen. Misschien moet de NOS noodgedwongen de inhoudelijke koers verleggen na de enorme zege van de BBB. Bij deze partij is er duidelijk klimaatrealisme, kernachtig samengevat door BBB voorvrouw Caroline van der Plas zelf.

Het klimaatbeleid met de vele gereserveerde miljarden heeft wellicht nog meer gevolgen voor de samenleving dan het stikstofdossier. Het debat hierover moet eigenlijk nog in de volle breedte worden gevoerd, nu het zo lang door mainstream media is onderdrukt. Vraag is of de publieke omroep wel in staat is om de verschillende kanten van dit ingrijpende vraagstuk te laten zien, nu zij ideologisch zo naar één kant hangt.

De huidige hoofdredacteur zit al 15 jaar in de hoofdredactie van de NOS, nog langer dan dat Mark Rutte premier is.

Bij de NOS zit het muurvast als het om evenwichtige klimaatberichtgeving gaat, nog los van het permanente klimaatalarmisme van weerman Gerrit Hiemstra.

De publieke omroep moet zich een nieuwe plek weten, de NOS voorop. Waar de samenleving snel verandert en men kritisch is op publieke functies, kent de redactie van de NOS een contingent redacteuren dat er al heel lang zit.

Sommigen hebben hun hele loopbaan bij de NOS en dat werkt journalistieke blikverruiming niet in de hand. Wat moet er anders? De functie van NOS-hoofdredacteur, als vertegenwoordiger van een publiek belang, zou moeten worden gebonden aan een termijn.

Jan van Friesland.

De huidige hoofdredacteur zit al 15 jaar in de hoofdredactie van de NOS, nog langer dan dat Marc Rutte premier is. Het ziet er niet naar uit dat zij haar functie beschikbaar stelt om vernieuwing te laten plaatsvinden: zij kan in principe nog wel acht jaar mee. We hebben het hier over een vitale publieke functie.

Een burgerpanel zou de organisatie kunnen bijsturen – de NOS heeft geen leden- en een vertegenwoordiging daarvan zou in de sollicitatiecommissie kunnen zitten om organisatorische ‘ruis’ te voorkomen bij benoemingen. En bovenal: waarom wordt Bauke Geersing niet uitgenodigd voor een open gedachtewisseling? Dichte deuren: onze NOS in optima forma.

***