Steun Clintel in hun ‘Klimaatzaak van de Eeuw’.

Clintel verandert de koers van klimaatrechtszaken.

Door Guus Berkhout en Marcel Crok.

Vertaling: Martien de Wit.

Clintel, een in Nederland gevestigde non-profitorganisatie die een op wetenschap gebaseerd klimaatbeleid bevordert dat in overeenstemming is met de rechtsstaat, verandert de koers van de klimaatrechtszaken, die tot nu toe werden gedomineerd door de klimaatbeweging. Clintel heeft namelijk toestemming gevraagd om te interveniëren in een belangrijke Nederlandse rechtszaak tussen olie- en gasmaatschappij Shell en de milieu-organisatie Friends of the Earth (in Nederland: Milieudefensie).

Klimaatzaak van de eeuw

Deze zaak loopt nu in hoger beroep bij het Gerechtshof in Den Haag. In eerste aanleg oordeelde de rechtbank op basis van door Friends of the Earth overgelegd bewijs dat er bij of boven een gemiddelde temperatuurstijging van 1,5 graden Celsius een ‘gevaarlijke klimaatverandering’ zal optreden. Shell, zo oordeelde zij, moet haar steentje bijdragen om een dergelijke ‘gevaarlijke klimaatverandering’ te voorkomen. Clintel bestrijdt de wetenschappelijke en feitelijke onderbouwing van deze uitspraak.

Friends of the Earth (FoE) noemt deze zaak ‘de klimaatzaak van de eeuw’. Clintel is het daarmee eens en komt daarom tussenbeide.

Wereldwijde gevolgen

In Nederland hebben we inmiddels twee prominente klimaatzaken gehad. In 2015 won de Nederlandse organisatie Urgenda haar zaak tegen de Nederlandse staat, waarin een ambitieuzere reductie van broeikasgassen werd geëist. Nu zegevierde FoE in een klimaatzaak tegen een particulier bedrijf, Shell. Shell is door de Haagse rechtbank veroordeeld tot een bedrijfsbeleid om de CO2-uitstoot van de activiteiten van de groep tegen eind 2030 netto met 45% te verminderen ten opzichte van 2019. Deze reductieverplichting geldt voor de gehele wereldwijde energieportefeuille van de Shell Groep. Shell moet niet alleen haar eigen emissies verminderen, maar er ook voor zorgen dat de emissies van haar leveranciers en klanten (Scope 3-emissies) drastisch dalen.

Veel burgers en bedrijven over de hele wereld zullen dus door de rechterlijke uitspraak worden geraakt. Burgers noch andere bedrijven dan Shell waren echter niet vertegenwoordigd tijdens de rechtszaak.

Sweetheart rechtszaak

Uit het vonnis en de processtukken blijkt dat het hier gaat om een soort ‘sweetheart deal‘ waarbij de partijen het eens waren over de feiten. Shell kon zich nauwelijks verdedigen tegen de alarmerende uitspraken van het FoE, omdat het bedrijf eerder soortgelijke uitspraken had gedaan. Bovendien kan een groot, beursgenoteerd bedrijf tegenwoordig niet meer publiekelijk de ‘klimaatcrisis’ ontkennen. Als een bedrijf dat zou doen, zou het door de media, activisten en een groot aantal politici worden veroordeeld. Geen enkel beursgenoteerd bedrijf kan zich dergelijke reputatieschade veroorloven. Klimaatactivisten maken gebruik van het onvermogen van bedrijven om zich te verdedigen.

Friends of the Earth (= Milieudefensie) aan de macht

Met de grote overwinning tegen Shell op zak eiste FoE ambitieuze ‘klimaatplannen’ van 30 grote Nederlandse bedrijven, waaronder voedselbedrijven en zelfs banken en verzekeringsmaatschappijen. Deze klimaatplannen zijn gecontroleerd door het ‘NewClimate Institute‘, een adviesbureau bekend van de ‘Climate Action Tracker‘ dat van het klimaat een enorm verdienmodel heeft gemaakt. Het resultaat was een rode ‘klimaatcrisisindex’ voor de overgrote meerderheid.

Deze bedrijven staan voor hetzelfde dilemma als Shell. Als ze terugvechten, zullen ze waarschijnlijk reputatieschade lijden. Shell heeft vorig jaar zijn hoofdkantoor verplaatst van Den Haag naar Londen en krijgt enorme subsidies voor CCS-projecten (Carbon Capture and Storage) en groene waterstof. Uiteindelijk zal de rekening voor al deze ‘klimaatplannen’ moeten worden betaald door de burgers en het midden- en kleinbedrijf (MKB). Kleine bedrijven lijden nu al onder de hoge energieprijzen, die slechts ten dele verband houden met de oorlog in Oekraïne en structureel het gevolg zijn van het milieu- en klimaatbeleid.

De in deze rechtszaak ontwikkelde strategieën en argumenten worden ook in andere landen ingezet om rechters te bewegen klimaatbeleid op te leggen dat in strijd is met de wetenschappelijke ethiek, burgerrechten, de scheiding der machten en de rechtsstaat.

Tussenkomst van Clintel

Clintel, opgericht door de bekende Nederlandse klimaatjournalist Marcel Crok en emeritus hoogleraar geofysica Guus Berkhout, zegt “genoeg is genoeg”. In oktober stuurde Clintel een verzoek naar het Gerechtshof in Den Haag om zich als onafhankelijke derde partij te voegen in de zaak FoE tegen Shell. Clintel wil duidelijk maken dat de rechter zijn uitspraak heeft gebaseerd op een vertekend beeld van de klimaatwetenschap, de rol van het IPCC en de staat van het klimaat. Ook zal zij opkomen voor de rechten en belangen van burgers en de democratie.

Niet verrassend, maar niettemin teleurstellend, verzetten zowel Shell als FoE zich tegen de voorgestelde interventie van Clintel. De rechtbank heeft een zitting bevolen op 15 maart 2023 waarin Clintel haar zaak kan bepleiten.

Sluit u aan bij Clintel

De uitkomst van deze zaak zal cruciaal zijn voor de toekomst van klimaatgeschillen over de hele wereld. Clintel moet deze strijd winnen om het evenwicht en de op wetenschap gebaseerde beleidsvorming te herstellen. Clintel zoekt uw hulp en steun.

Clintel lanceerde een speciale website voor deze rechtszaak: climatecaseofthecentury.org.

Iedereen, waar ook ter de wereld, kan zich (gratis) aansluiten bij onze zaak (als burger/jurist of als wetenschapper) door een formulier op de website in te vullen. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter om uw stem te laten horen. U kunt ons ook helpen door andere mensen te waarschuwen die zich bij onze zaak zouden willen aansluiten.

Clintel heeft te maken met machtige en zeer goed gefinancierde tegenstanders. Milieudefensie ontvangt miljoenen euro’s subsidie rechtstreeks van de Nederlandse overheid! Om haar doel te bereiken en de gang van zaken te keren, heeft Clintel financiële steun nodig voor deze grote rechtszaak. Alle details over hoe u kunt bijdragen zijn beschikbaar op  climatecaseofthecentury.org

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw hulp en steun!

Guus Berkhout & Marcel Crok, oprichters van Clintel

***

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het algemene e-mailadres van Clintel, office@clintel.org. Clintel heeft ook de World Climate Declaration gepubliceerd die inmiddels door 1500 wetenschappers en experts over de hele wereld is ondertekend.

***

Bron hier.

***