Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Het Europees Parlement heeft een breed pakket maatregelen goedgekeurd om de huizen en gebouwen versneld klaar te stomen om de vermeende klimaatcrisis het hoofd te kunnen bieden. Er komen maatregelen om renovaties te versnellen, strengere energielabels zullen van kracht zijn en tegen 2028 moet alle nieuwbouw klimaatneutraal zijn. Het ultieme doel is om tegen 2050 ook de hele gebouwensector klimaat’crisis’-bestendig te maken. Dit zijn enkele maatregelen:

  • Alle nieuwbouw moet al in 2028 klimaatneutraal zijn. Voor overheidsgebouwen of publieke ruimtes wordt dat 2026.
  • Alle nieuwe gebouwen moeten zonne-energie kunnen afnemen vanaf 2028 – als dat technisch en financieel enigszins mogelijk is. Voor renovatieprojecten van particulieren moet dat vanaf 2032.
  • Woningen op de privémarkt moeten tegen 2030 naar een energielabel van maximaal E, en tegen 2033 naar een D-label of beter. Momenteel gaat de lijst van A tot G. Een voorstel met impact, want categorie G staat voor de 15 procent slechtst scorende gebouwen per lidstaat. Niet-residentiële gebouwen moeten dezelfde oefening al  drie jaar vroeger maken, tegen respectievelijk 2027 en 2030. Dat kan door beter te isoleren of door een beter verwarmingssysteem te installeren. Let wel: de nieuwe doelstelling moet enkel bereikt worden als een huis wordt verkocht, als het grondig wordt gerenoveerd of als het – in geval van een huurcontract – een nieuwe huurder krijgt.
  • Als het voorstel verder wordt goedgekeurd, zullen alle lidstaten maatregelen moeten uitwerken om die doelstellingen te halen. In Vlaanderen zijn er verschillende regels al strenger gemaakt, onder meer ook wat betreft het energielabel. Als je een huis koopt met energielabel E of F, moet je die energiescore binnen de 5 jaar verbeteren tot minstens D. Ook qua nieuwbouw gelden hier al strenge normen.

Er zijn wel nog obstakels voor de Europese plannen. Zo is er forse politieke weerstand van lidstaten.

Italiaanse vice-premier: ‘Handen af van onze huizen! We gaan dit proberen tegen te houden.’

Vlaams Belang is niet gelukkig met het plan en stemde tegen. ‘Weer groene overwinning in Europees Parlement’, twittert Europarlementariër Gerolf Annemans.

‘Uitstoot bij huizenbouw en -verbouw: harde aanpak tegen 2030 en zero uitstoot tegen 2050. Vlaming die huis verbouwt en belastingen betaalt, is de klos.’

Net als bij het akkoord om vanaf 2035 geen auto’s op fossiele brandstoffen meer te produceren, zou de Duitse liberale partij FDP wel eens dwars kunnen gaan liggen. Zij kunnen zich niet vinden in de ‘verplichte renovatie’ van woningen. Onder meer ook Polen en Italië zouden meer flexibiliteit willen.

De Italiaanse minister van Energie Gilberto Pichetto wil uitstel van het vooropgestelde tijdschema en uitzonderingen voor wie het niet kan betalen. Vicepremier Matteo Salvini liet er in een tweet geen twijfel over bestaan dat het voorstel hem niet zint:

‘Handen af van onze huizen! We gaan dit proberen tegen te houden.’

Het Europees Parlement gaat nu onderhandelen met de 27 lidstaten over dit voorstel.

Bron hier.

***