Van een onzer correspondenten.

NOS -klimaatredacteur Heleen Ekker is zeer klimaatbevlogen en kan niet nalaten haar berichten zo te framen dat wij elke keer deelgenoot moeten zijn van haar angst voor klimaatverandering. Bij haar tref je een mengeling aan van actievoering en journalistiek. Ze komt ronduit voor haar ferme klimaatstandpunten uit en de al te brave NOS vindt het prima allemaal. Zo spreekt Ekker voor een zaal met wetenschappers in actie-taal:

‘De oplossing van het klimaatprobleem is samen te vatten in een korte zin: emissie van broeikasgassen moet teruggebracht tot nul en snel ook…’

Vandaag trof de redactie van Climategate.nl weer een juweeltje aan van haar gekleurde klimaatberichtgeving. Zij schrijft over het feit dat steeds meer juristen de mensenrechten een rol laten spelen bij klimaatzaken en daarvoor zaken aanhangig maken bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

NOS redacteur Ekker kiest bij de klimaatberichtgeving haar eigen kronkelige geitenpaadjes.

Maar haar precieze handwerk kennende zit er altijd een klein vuiltje in de berichtgeving, als zij het bijvoorbeeld heeft over de rechtszaak tussen Shell en Milieudefensie: de klimaatzaak van de eeuw. Zij schrijft plompverloren dat Milieudefensie zou hebben gewonnen:

‘Nederlandse juristen volgen wat er nu bij het Europees Hof gebeurt met grote interesse. Ook bij de klimaatzaak tegen Shell, twee jaar geleden gewonnen door Milieudefensie, speelden mensenrechten een belangrijke rol.’

Punt is dat Shell juist in hoger beroep is gegaan tegen milieudefensie en dat andere partijen, zoals Clintel en 3319 Nederlandse mede-eisers zich in de rechtszaak proberen te voegen. Ergo: Milieudefensie heeft helemaal niet gewonnen, de rechtszaak loopt nog. Jammer voor haar.

Topjurist Lucas Bergkamp en advocaten Jurjen de Korte en Geert Wilts komen niet in haar stuk voor.

NOS redacteur Ekker kiest haar eigen kronkelige geitenpaadjes. Ze laat keurig de juristen van Milieudefensie en Urgenda hun klimaatalarmisme uitventen – het is haar goed recht – maar had ook juridische tegenstemmen kunnen laten klinken bij het onderwerp mensenrechten en klimaat. In met name de door Clintel ingebrachte argumenten spelen de mensenrechten een grote rol, maar dan juist omgekeerd: de burger heeft eerder schade! Men stelt:

‘De burger, zonder gekend te zijn, wordt door het vonnis direct of indirect geraakt in zijn belangen en rechten, daaronder begrepen zijn grondrechten en mensenrechten, inclusief burger- en politieke rechten.’

Journalistiek meer evenwichtig zou men denken. Maar de topjurist Lucas Bergkamp en advocaten Jurjen de Korte en Geert Wilts komen niet in haar stuk voor. En dat zal ook wel zo blijven bij onze gekleurde Heleen.

***

Zie voor haar NOS-bericht hier.

Voor de klimaatzaak van de eeuw: zie hier en hier.

***

Voor de ondertekening van het Manifest Klimaatalarm 2023 klik hier.