In aflevering 2 heeft Prof. Dr. Kees de Lange het over één van zijn stokpaardjes: de opwarming van de aarde. De Lange wordt op wikipedia omschreven als ‘klimaatontkenner’. In onze tweede aflevering legt hij uit dat het gaat om pure framing. Er zijn vele wetenschappers die een andere mening hebben over het klimaat, die menop deze manier monddood probeert te maken. Tijdens de opnames maakte Kees de Lange alvast een grote indruk op ons door zijn ongelooflijke dossierkennis en zijn gedetailleerde toelichting. In het eerste deel van de aflevering heeft hij het uitgebreid over de opwarming van de aarde en de invloed van de verschillende broeikasgassen hierop.

In het tweede deel heeft hij het over de klimaatmodellen die organisaties opstellen. Ook het belang van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) en de politiek komt hier aan bod. Deze aflevering zal ongetwijfeld weer stof doen opwaaien. Tegenwind hoopt alvast dat de documentairereeks de lippen zal losmaken en hoopt dat er een ernstig wetenschappelijk debat kan komen zonder al te veel politieke en commerciële inmenging.

Bron Tegenwind hier.

***