Europese Hof voor Mensenrechten. Foto Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

De aanklacht van mensenrechtenschendingen op het gebied van klimaatverandering door Greenpeace en een Zwitserse groep ‘dames op leeftijd’, ligt nu bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Volgens de hoogleraar Gerrit van der Veen in de NRC maken de klagers in het licht van de recente jurisprudentie best een kans. Het Europese hof schat het belang hoog in: maar liefst zeventien rechters zullen naar de zaak kijken.

Ook al zou het over tientallen jaren extra warmer worden door uitstoot, dan zouden de dames dit zelf niet meer meemaken.

Overwinningen zijn lang nog niet zeker. Prof. Lodewijk Smeehuijzen in de krant:

‘Individuele overheden en bedrijven zijn niet bij machte om de nare gevolgen af te wenden die klimaatverandering met zich meebrengt.’

Zelfs al zou de rechter activisten in het gelijk stellen, na de uitspraak bestaan de negatieve gevolgen van klimaatverandering nog steeds.

‘Normaliter wijst een rechter je direct de deur, als hij weet dat zijn oordeel geen direct gevolg zal hebben op jouw situatie’,

aldus Smeehuijzen. Het leeuwendeel van de klimaatactivisten vist daarom juridisch achter het net.

Het individuele klimaatleed dat de actievoerende dames op leeftijd zou worden aangedaan vond eerder geen gehoor bij de Zwitserse rechter. Ook al zou het over tientallen jaren extra warmer worden door uitstoot, dan zouden de dames dit zelf niet meer meemaken en daardoor hun mensenrechten niet geschonden kunnen worden.

Smeehuijzen:

‘De klimaatthematiek is levensbedreigend en concreet, maar de aanpak ervan valt buiten de directe invloedssfeer van individuele bedrijven en overheden. Als rechters aanklagende klimaatactivisten toch in het gelijk willen stellen, moeten ze daarvoor de traditionele kernconcepten van het recht hervormen.’

Daarvoor zijn niet alle rechters en academici ontvankelijk, ziet de hoogleraar. Langzaamaan komen er ‘barsten’ in sommige traditionele rechterlijke opvattingen die klimaatactivisten in de weg zaten, zo meldt de NRC.

Lucas Bergkamp.

Klimaatjurist Lucas Bergkamp maakt zich zorgen over de democratische impact van dit soort rechtszaken:

Naast de economische impact, die moeilijk is te overschatten, zijn de implicaties voor de democratie en de rechtsgang ook enorm. Als er in het voordeel van de eisers wordt besloten, zal klimaatbeleid permanent worden onttrokken aan het reguliere politieke besluitvormingsproces, waar gekozen vertegenwoordigers en bestuurders de verschillende belangen tegen elkaar kunnen afwegen, beleid kunnen beoordelen en de noodzakelijke en relevante correcties en aanpassingen kunnen uitvoeren.’

***

Zie hier en hier.

Bron: hier.

***

Voor de ondertekening van het Manifest Klimaatalarm 2023 klik hier.