Borssele. Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Bij de komende provinciale verkiezingen hebben de Zeeuwen volop keuze om een stem uit te brengen pro kernenergie. In het stemhokje kan twaalf keer een stem worden uitgebracht op een partij die kiest voor de komst van twee nieuwe kerncentrales.

François Babijn, lijsttrekker van de Partij voor Zeeland:

‘Op termijn moeten we thoriumcentrales neerzetten, maar hoe eerder we op kernenergie inzetten hoe beter. De huidige kerncentrale in Borssele is in vier jaar gebouwd. Toch duurt het nog tot 2035 voor er nieuwe kerncentrales bij kunnen komen. Waarom gebruiken we niet de Crisis- en Herstelwet om dat te versnellen?’

D’66 minister Jetten is naar eigen zeggen op zoek naar lokaal draagvlak bij de Zeeuwse bevolking voor de komst van meer kernenergie. Maar dat er twee extra centrales komen in Borssele, is nog geen gelopen race. Er waren drie locaties in beeld: Zeeland, de Maasvlakte bij Rotterdam en de Eemshaven in Groningen. Het kabinet bestempelde eind vorig jaar Borssele als ‘voorkeurslocatie’. Maar er is nog geen besluit. Op z’n vroegst eind 2024 volgt een ‘definitieve locatiekeuze’.

Hoewel D’66 in Zeeland zegt te kiezen voor meer kernenergie, komt een overtuigde keuze niet in hun campagnevideo ‘Stop stilstand, stem vooruit’ voor.

Premier Rutte (VVD) liet gisteren weten in het BNN-VARA programma Linksom of Rechtsom dat:

‘als je kerncentrales gaat bouwen je ervoor zorgt dat je veel sneller problemen kunt oplossen.‘

GroenLinks en Partij van de Arbeid in Zeeland blijven mordicus tegen de komst van twee nieuwe kerncentrales en willen zelfs de huidige kerncentrale in Borssele sluiten. Men verwacht met wind- en zonne-energie te kunnen voldoen aan een groeiende energievraag. En hoewel D’66 in Zeeland zegt te kiezen voor meer kernenergie, komt een overtuigde keuze niet in hun campagnevideo ‘Stop stilstand, stem vooruit’ voor. Wel zijn windmolens te zien.

Recent kwam oud D’66 statenlid Alex Hijgenaars in het nieuws die stelde dat als Nederland 10% op energie zou besparen, de twee nieuwe kerncentrales helemaal niet nodig zouden zijn. Experts bestreden deze verkeerde rekensom. De vraag naar stroom zal de komende decennia naar verwachting juist verdubbelen.

***

Bronnen: hier, hier en hier.

***