Rob Jetten. Schermafbeelding.

Van een onzer correspondenten.

Tijdens het commissie-overleg van gisteren over de extra klimaatmaatregelen die het kabinet voornemens is te nemen, stuitte klimaatminister Jetten (D66) op forse politieke weerstand. Zelfs coalitiepartijen als VVD en CDA zetten fors de hakken in het zand.

Inzet van het debat was mede een door topambtenaren opgetuigde praalwagen van klimaatmaatregelen waarop ook Jetten had kunnen schitteren. Nog strengere regels zouden nodig zijn om klimaatdoelen te halen en dus moesten autogebruik, vliegen, vlees en zuivel zwaarder worden belast. Maar de feestelijke optocht lijkt niet door te gaan, nu naast VVD en CDA ook CU, PvdA, SP en JA21 daar grote twijfels over hebben.

JA 21: ‘Elk draagvlak bij de gewone man en het bedrijfsleven wordt weggeslagen als je deze maatregelen gaat doorzetten.’

Goed beschouwd lijkt de vertoning eerder op een voorbijrijdende martelkamer nu partijen een voor een afhaken. Het kwellende voorstel van de topambtenaren om alsnog kernenergie af te wijzen – tegen het regeerakkoord in – kan Jetten onmogelijk navolgen. Anders gaat zijn hoofd eraf. Anderzijds leveren de door de ambtenaren-elite voorgestelde dwangmaatregelen alleen maar ach en wee op.

SP: ‘bezwaar tegen boetebelastingen.’

Richting voorjaarsnota zal dit schouwspel zich een weg banen, waarbij de pijnisten het zullen moeten opnemen tegen de zalvers. Zo riep hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans deze week op om met zijn allen ‘door de pijn heen te moeten gaan’. En ook Jetten zelf stelde eerder dat klimaatbeleid kan schuren en af en toe een beetje pijn doet. D66 wil bij monde van kamerlid Boucke niet uitsluiten dat de burger toch moet bloeden.

Wie niet in de opgetuigde klimaathoax gelooft, zoals de klimaatrealist, voelt helemaal niets. Deze wil van het weer genieten, graaft een geul voor het overvloedige water en ziet de zwaluwen alweer het begin van een zomer maken. En hij weet: na de onrechtvaardige blauwe envelop komt altijd het verlichting gevende stembiljet.

***