Door Chris Morrison.

De skepsis over door de mens veroorzaakte klimaatverandering blijft wereldwijd toenemen. Uit een recente peiling, uitgevoerd door een groep van de Universiteit van Chicago, bleek dat het geloof in de mens die alle of de meeste klimaatverandering veroorzaakt, in Amerika was gedaald tot 49% ten opzichte van het niveau van 60% dat slechts vijf jaar geleden werd geregistreerd. Soortgelijke dalingen zijn elders geregistreerd, met een recent IPSOS-onderzoek onder twee derde van de wereldbevolking waaruit blijkt dat bijna vier op de tien mensen geloven dat klimaatverandering voornamelijk te wijten is aan natuurlijke oorzaken.

Misschien wel de meest verrassende statistiek van het Energy Policy Institute van de University of Chicago (EPIC) is dat 70% van de Amerikanen niet bereid is meer dan 2,50 dollar per week uit te geven om klimaatverandering tegen te gaan. Bijna vier op de tien Amerikanen zeiden dat ze niet bereid waren een paar dubbeltjes te betalen. Ondanks decennia van meedogenloze groene agitprop over de dag des oordeels, ontworpen om bevolkingsgroepen ertoe te brengen te leven onder een collectivistische Net Zero-geordende samenleving, lijkt het erop dat de overgrote meerderheid van de Amerikanen niet bereid is om te betalen om de klimaatverandering te stoppen.

Enquêtes zoals EPIC en IPSOS spreken over de fundamentele fout in de ‘consensus’ wetenschap rond de suggestie dat mensen die fossiele brandstoffen verbranden het klimaat doen instorten. De hypothese is onbewezen – geen enkel wetenschappelijk artikel levert afdoend bewijs. Natuurlijke oorzaken en de stelling dat koolstofdioxide ‘verzadigd’ raakt boven bepaalde atmosferische niveaus, zijn meer overtuigende verklaringen voor wetenschappelijke waarnemingen. De vrees dat de reguliere klimaatwetenschap zwaar wordt beïnvloed door foutieve gegevens, pseudowetenschappelijke modellering en politiek ‘kersenplukken’, wordt steeds wijdverbreider.

Interessant is dat de recente algehele daling van de steun voor door de mens veroorzaakte klimaatverandering in de VS dient te worden toegeschreven aan Democraten en Onafhankelijken.

De skepsis blijft hoog onder de Republikeinen, maar er is een dramatische stijging onder de linkse Democraten. Desalniettemin bleken democraten meer dan republikeinen te worden beïnvloed door het ‘bewijs’ van wat ‘extreem’ weer wordt genoemd (71% versus 30% voor democraten versus republikeinen). Dit nieuws zal groene propogandisten enige troost bieden, aangezien het recente gebrek aan merkbare opwarming van de aarde heeft geleid tot een enorme toename van pseudowetenschappelijke attributie van afzonderlijke weersomstandigheden aan de algehele klimaatverandering.

Persoonlijke observaties zouden 55% van de Democraten beïnvloeden, vergeleken met 20% van de Republikeinen, terwijl een beroep op hogere autoriteit links hoger scoort dan rechts. De berichtgeving scoort hoger voor Democraten met 47% versus 20%, terwijl wetenschappers, van wie de meesten meegaan met de ‘cosensus’ agenda, 73% scoren tegen slechts 32% voor meer sceptische Republikeinen.

EPIC ontdekte ook dat de skepsis toenam onder jongeren tussen 18 en 29 jaar, met een afname van 17% in het aantal mensen dat denkt dat mensen een overheersende rol spelen bij het veranderen van het klimaat. De daling was net zo groot voor degenen die afstudeerden aan de universiteit als voor degenen met een middelbare schooldiploma (11%). Van groot belang was deze daling van 17% vergeleken met slechts een daling van 9% voor 60-plussers. Dit zal alarmisten zorgen baren, aangezien de beïnvloedbare jongeren vanaf jonge leeftijd het doelwit zijn van groene agitprop.

Uit de IPSOS-enquête bleek dat de niveaus van klimaatskepsis vergelijkbaar waren in alle leeftijdscategorieën. Net als bij EPIC vond het dat politieke neigingen doorslaggevend waren. In de zeven landen waar politieke input werd gevraagd, bleek 28% van de aanhangers van links klimaatsceptici te zijn, vergeleken met 50% van rechts.

Is het verrassend dat de klimaatskepsis over de hele wereld toeneemt? Zoals opgemerkt, berust de antropogene klimaatwetenschap op een wankele bewijsbasis, die door geen enkele hoeveelheid debatannulering, modellering, verzonnen toeschrijvingen en gegevensmanipulatie kan worden verborgen.

Gedurende bijna 50 jaar zijn prijzenswaardige milieuzorgen gekaapt om een collectivistische, controlerende politieke agenda te promoten. Maar tientallen jaren van gemakkelijke deugdsignalering komen ten einde en de harde realiteit van Net Zero begint duidelijk te worden. Beweringen dat de groene revolutie grotendeels pijnloos zal zijn, worden gezien als de onzin die ze zijn door de realistische Net Zero-beoordeling die is gepubliceerd door het door de overheid gefinancierde Britse FIRES-samenwerkingsproject.

Volgens het FIRES-rapport, geschreven door een aantal Britse academici, betekent Net Zero dat in 2050 slechts 60% van de huidige voedselbereiding, verwarming en energie overblijft. Binnen minder dan 30 jaar zal er geen rund- en lamsvlees meer zijn en alle scheepvaart zal moeten stoppen. Het gebruik op de weg wordt beperkt tot 60% van het huidige niveau. Er zal geen cement zijn en het enige beschikbare staal zal worden gerecycled.

Norman Fenton, de onlangs gepensioneerde hoogleraar Risk Information Management aan de Queen Mary University in Londen, merkte op dat deze conclusies in overeenstemming zijn met UN/WEF Agenda 21, de VN ‘World at 2050’-agenda en de WEF Great Reset. De laatste, merkte Fenton op, bevat ‘Build Back Better‘ waarin je “niets bezit en gelukkig bent” en insecten eet in plaats van vlees.

Chris Morrison.

Een andere senior academicus, de kernfysicus Dr. Wallace Manheimer, waarschuwde onlangs dat Net Zero zou leiden tot het einde van de moderne beschaving. De nieuwe groene infrastructuur zal uitvallen, biljoenen kosten, grote delen van het milieu vervuilen en helemaal niet nodig zijn. Manheimer merkte op dat voordat fossiele brandstof op grote schaal werd gebruikt, energie werd geleverd door mensen en dieren. Omdat er zo weinig energie werd geproduceerd,

“was de beschaving een dun laagje bovenop een enorme berg van menselijke ellende, een laagje dat in stand werd gehouden door instellingen als slavernij, kolonialisme en tirannie”.

***

Chris Morrison is de milieuredacteur van de Daily Sceptic.

Bron hier.

***