Bonaire. Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Het ontbreekt de bijzondere gemeenten in Caribisch Nederland aan personeel, financiële middelen én de kennis om klimaatbeleid goed op te zetten. Jetten moet daarom zijn verantwoordelijkheid nemen om Bonaire, St. Eustatius en Saba klimaatbestendig te maken, aldus ‘klimaattafel-kwartiermaker’ Ed Nijpels (VVD) in een rapport dat gisteren verscheen. Hij hekelt de ophoping van onuitgevoerd beleid op de BES-eilanden zelf én de Haagse financiële versnippering van geldpotjes (‘146 bijzondere regelingen’) en vele ambtenarenreisjes vanuit Europees Nederland. Nijpels:

‘Ik hoor steeds: Kunt u ervoor zorgen dat er minder ambtenaren van Nederland ons komen bezoeken? Want wij moeten de bezoeken voorbereiden en kunnen ons huidige werk al niet aan’.

Stuur maar twaalf ambtenaren naar de Cariben.

De Klimaattafel zou per 1 januari 2024 met een concreet klimaatakkoord voor Bonaire moeten komen. Daar moeten verschillende belanghebbenden (luchtvaart, toeristische sector, milieu-organisaties en bouwbedrijven) uit Bonaire en overheden (lokaal en nationaal) samen uitkomen. Ed Nijpels pleit voor een onafhankelijk voorzitter. Nijpels:

‘Als je dat niet volledig onafhankelijk van alle politieke belangen én het bestuursapparaat in Nederland organiseert, krijg je het niet voor mekaar. Want als je onderdeel wordt van het politieke spel, gebeurt wat met alle plannen gebeurt: ze worden niet uitgevoerd.’

De 33 miljoen klimaatsubsidie hadden Jetten’s ‘showcase’ voor de wereld moeten worden.

Ook klimaatonderzoek dient stevig aangestuurd te worden. De speeltuin voor klimaatwetenschappers gaat deels dicht als het aan Nijpels ligt:

‘Het kabinet moet durven zeggen: al het onderzoek wat niet nodig is voor de adaptatie-opgave, doen we gewoon niet.’

Zwaarwegend is ook het feit dat klimaatbeleid niet zonder sociaal beleid mogelijk is op de eilanden. Zo leeft een op de vijf inwoners van Bonaire onder de armoedegrens. Energiekosten bedragen dan al gauw een derde van het inkomen. Ook is de vermogensongelijkheid een stuk groter op Bonaire dan in de rest van Nederland. Daar waar armoede op één staat, blijft klimaatbeleid secundair. Klimaatbeleid moet dus gelijk opgaan met sociaal beleid, is het devies van de liberale oud-politicus.

Met zijn adviezen gaat Nijpels een stuk verder dan zijn eigenlijke opdracht om slechts de klimaattafel van Bonaire op te zetten, geeft hij zelf toe.

***

Bronnen hier en hier.

***