Foto Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Elektrische auto’s hebben als groot voordeel dat ze veel minder onderhoud nodig hebben. Ze hebben immers geen motoren met honderden bewegende en aan slijtage onderhevige onderdelen. En ook andere reguliere onderhoudszaken zoals het verversen van olie zijn niet meer nodig. Met een elektrische auto zou je, volgens de fabrikant, pas na jaren – of na meer dan 200.000 kilometer gereden te hebben – voor het eerst de binnenkant van de dealer of een ander onderhoudsbedrijf zien. Maar in de praktijk blijkt dat toch iets minder realistisch, schrijft Business-Insider.

En zelfs als het geschetste beeld van de fabrikant wat minder positief uitkomt, is het op jaarbasis nog altijd goedkoper om in een elektrische auto te rijden, dan in een auto met verbrandingsmotor. Op het gebied van reguliere onderhoudskosten dan.

Het geschetste beeld is niet zo positief als het lijkt, want het benodigde onderhoud kost in veel gevallen meer dan vergelijkbaar onderhoud aan conventionele auto’s.

Bandenslijtage is bij EV’s vooral hoger omdat dit soort auto’s over het algemeen een hogere koppel hebben dan auto’s met verbrandingsmotoren. Samen met het hogere gewicht van elektrische auto’s zorgt dit ervoor dat er meer ‘stress’ op de band komt te staan en hij dus sneller slijt.

Banden elektrische auto zijn bijna twee keer zo duur.

Business-Insider:

‘Voor een goed voorbeeld dook Profile voor ons in de data en vergeleek de onderhoudskosten van een Hyundai Kona met benzinemotor met die van dezelfde auto, maar dan met elektrische aandrijving. Hiervoor ben je na 135.000 kilometer respectievelijk 2.120 euro en 2.885 euro kwijt. Hier zitten geen onverwachte reparatiekosten en garantiewerkzaamheden bij.’

Daarnaast komt er nog een ander veelvoorkomende, maar ongeziene ‘kwaal’ van elektrische auto’s omhoog: het onderstel van dit soort auto’s is veel gevoeliger voor problemen.

‘Je ziet steeds meer dat autofabrikanten proberen hun auto’s zo licht mogelijk te maken. En omdat er eigenlijk weinig te besparen valt op de accu en elektromotor, zie je dat ze het onderstel steeds lichter proberen te maken’,

zegt Menno Kuipers, directeur van Profile.

Door de lichtere wielophanging zijn dit soort auto’s eerder ontregeld als zij bijvoorbeeld tegen een stoeprand rijden, of veelvuldig grote hobbels of trambanen te hard nemen.

‘We zien in toenemende mate EV’s verschijnen die opnieuw uitgelijnd moeten worden, omdat ermee gereden wordt zoals we gewend zijn met normale auto’s. In een elektrische auto zou je dus eigenlijk wat voorzichtiger moeten rijden om schade aan het onderstel te voorkomen.’

Het totale kostenplaatje is nog niet duidelijk.

‘Profile doet momenteel al veel onderhoud aan elektrische auto’s. Wat wij nu zien is dat veel problemen met bijvoorbeeld de software, de elektromotoren of de accu’s, nog onder garantie vallen. Deze problemen met de elektrische auto’s zijn over het algemeen nog redelijk nieuw en worden door de dealers opgelost. Dus echt inzicht in die garantiekosten hebben we nog niet’,

zegt Kuipers.

Hij verwacht dan ook dat het beeld van lagere onderhoudskosten van elektrische auto’s in de toekomst wel iets zal bijdraaien. Zeker met de komst van goedkopere modellen, waar toch ook bespaard zal moeten worden op bijvoorbeeld het onderstel, zullen er meer onderhouds- en reparatiepunten aan het licht komen.

***

Zie voor het gehele artikel hier.

***