Reyer Gerlagh (links). Beeld RTL.

De zondagse beschouwing van Jan van Friesland.

Extinction Rebellion heeft de wind flink in de zeilen. Steeds massaler worden de protesten om aandacht te vragen voor de vermeende klimaatcrisis. En de acties gaan ook telkens meer over het randje. Vrolijk demonstreren op het toegewezen Malieveld was er ook gisteren weer niet bij. Er kwam een zevende wegblokkade op de A12 in Den Haag. Burgemeester van Zanen zette de nevelspuit maar weer in en liet ruim 1500 demonstranten, via mini-brandcards, keurig afvoeren. De sproeiregen liet een regenboog zien.

Maar sinds gisteren heeft Nederland er weer een nieuwe talkshowgast bij. Het is niemand minder dan klimaateconoom prof. dr. Reyer Gerlagh van de Universiteit van Tilburg. De wetenschapper trok heldhaftig het actie-uniform aan en posteerde zich voor het alziende oog van de NOS zittend op de snelweg. De NOS:

‘Dertig jaar lang deed hij er alles aan om als wetenschapper de objectieve buitenstaander te zijn: de man die data vergaart, ze analyseert en er vervolgens over rapporteert. Maar vandaag nam hij afscheid van die rol.’

Is Gerlagh nu wetenschapper-af door niet meer objectief te willen zijn?

Gerlagh vindt dat er te weinig met de wetenschappelijke inzichten wordt gedaan. De maat is volgens hem vol:

‘Dan denk je: ja, ik kan doorgaan als wetenschapper en objectief blijven en gewoon alleen maar informatie geven, maar op een gegeven moment weet je: ik héb die informatie, en die mensen van Extinction Rebellion, die hebben gewoon gelijk’.

Gerlagh committeert zich zo aan de grote angstbeelden. De klimaatalarmisten vinden dat we nog maar een paar jaar te gaan hebben als moeder aarde, bij ongewijzigd beleid. Gebeten is men op fossiele energie. Men spreekt van de grootste bedreiging in duizenden jaren: ‘Deze weg loopt dood’ en ‘De crisis is nu’. Men overtreedt naar eigen zeggen bewust maar vreedzaam de wet.

‘We leven in een land met zeventien miljoen inwoners. Ik zie niet in waarom die allemaal zelf verantwoordelijk moeten zijn.’

Is de goede Gerlagh nou wetenschapper-af door niet meer objectief te willen zijn? De KNAW stelt dat onderzoekers zich niet mogen laten leiden door buiten-wetenschappelijke overwegingen, zoals die van politieke aard. En de Universiteit Tilburg schrijft in de Code of Conduct:

‘Academische vrijheid en integriteit zijn gebaat bij voortdurende aandacht voor onafhankelijkheid. Een discussie over iemands onafhankelijkheid schaadt immers het maatschappelijk draagvlak voor wetenschappelijk onderzoek en maakt jou persoonlijk kwetsbaar.’

In Gerlagh zagen we eerder al een actievoerder toen hij als wetenschapper in een pamflet openlijk een stemadvies gaf voor de ChristenUnie. Gerlagh toen:

‘Het Evangelie van Jezus Christus is niet bedoeld om binnen de muren van binnenkamer en kerk te blijven: de bijbelse waarden en normen zijn relevant en heilzaam voor onze Nederlandse samenleving.’

Als de overheid, in de visie van Gerlagh, eenmaal het goede aan zijn kant heeft, moet er worden opgetreden:

‘De overheid kan dan zeggen dat alle huizen vanaf nu zonnecellen moeten hebben. Daar hebben we geen verantwoordelijke burgers voor nodig. We leven in een land met zeventien miljoen inwoners. Ik zie niet in waarom die allemaal zelf verantwoordelijk moeten zijn. Daar hebben we toch een representatieve regering voor?’

Jan van Friesland.

We zullen het debat over zijn toekomstige rol als klimaatalarmistisch wetenschapper-actievoerder moeten afwachten. Op het moment dat hij de weg blokkeerde met de naargeestige XR button op, was er op de Universiteit van Princeton een drietal wetenschappelijke lezingen onder de titel ‘Why climate change is not an emergency‘ met diametraal andere visies op de zogenaamde klimaatcrisis. Een van de sprekers was Greenpeace-oprichter dr. Patrick Moore. Hij kiest juist de weg van de wetenschap en is op zijn hoede voor acties van Extinction Rebellion en Greenpeace.

***

Bronnen o.a. hier en hier.

***