Hoeveel dode dieren door windenergie is te veel?

Gestrande walvissen Tasmania. Foto: BBC.

Door

Dat de snel groeiende ontwikkeling van windenergie vogels in steeds grotere aantallen doodt, is duidelijk. Dat het ook walvissen en andere zeezoogdieren doodt, wordt duidelijk. Dus de beleidsvraag is hoeveel doden genoeg is, voordat we stoppen met meer doden? Deze vraag lijkt niet gesteld te worden.

De stormloop om enorme hoeveelheden windenergie op te bouwen, op het land en op zee, is potentieel verwoestend voor een groot aantal soorten. Onze focus lag op de groeiende bedreiging voor walvissen en andere zeezoogdieren door industriële wind op zee.

Maar dit is slechts een deel van een veel dieper patroon van op hol geslagen winddoden. Laten we nu eens kijken naar de onverschilligheid van de Biden-regering voor het doden van vogels op het land.

Om te beginnen is er de steenarend. Deze majestueuze soort is de grootste roofvogel in het westen van Noord-Amerika, waar de windontwikkeling snel groeit. De populatie is veel kleiner dan die van de bekende Amerikaanse zeearend en neemt mogelijk af.

De steenarend wordt beschermd onder de Eagle Act, net zoals de walvissen onder de Marine Mammal Protection Act vallen. Windfaciliteiten vereisen zogenaamde “incidentele vangstvergunningen” voor het doden van steenarenden, uitgegeven door de Fish and Wildlife Service (FWS).

Er blijkt een probleem te zijn, namelijk dat de windindustrie de Eagle Law negeert en niet de benodigde vergunningen krijgt. Ik verzin dit niet. Hier is hoe de FWS het zegt:

“Voor steenarenden was een doel van de Eagle-regel van 2016 om de naleving te vergroten en de consistentie en efficiëntie te verbeteren met betrekking tot het voorkomen van doden van steenarenden door windenergieprojecten. Die doelen zijn echter niet gerealiseerd. Hoewel de deelname aan het vergunningenprogramma door windenergieprojecten sinds 2016 is toegenomen, blijft deze nog steeds ver onder onze verwachtingen. Lage aanvraagpercentages en vereisten voor het verwerken van vergunningen die sommigen als omslachtig hebben ervaren, hebben ertoe geleid dat er weinig vergunningen zijn afgegeven voor windprojecten in vergelijking met het aantal operationele windprojecten in gebieden waar steenarenden voorkomen. Als gevolg hiervan worden er nog steeds steenarenden gedood zonder dat er beschermingsmaatregelen worden genomen om die vangst te compenseren.

Er worden zo weinig vergunningen afgegeven voor windprojecten die steenarenden bedreigen en dat zijn er veel.

Dreigt de Biden FWS met hardhandig optreden tegen deze moedwillige wetteloosheid? Helemaal niet. In plaats daarvan stellen ze voor om het toestaan makkelijker te maken door het minder effectief te maken. Eindeloze miljarden dollars aan windprojecten denken dat het toestaan ​​van het doden van adelaars te “omslachtig” is, dus stelt de Biden-groep voor om het wat rustiger aan te doen. Laat de adelaars maar in  hun vet gaar koken, volle kracht vooruit.

In feite is het FWS-voorstel om locatiespecifieke vergunningen af te schaffen en in plaats daarvan een “algemene vergunning” te creëren die alle normale windprojecten dekt. Het enige dat een project van een miljard dollar hoeft te doen, is aanmelden en een kleine vergoeding betalen, die op de een of andere manier de aanstaande adelaarsdoden zou verzachten.

Als onderdeel van deze algemene vergunning is het doden van adelaars vrijgesteld van NEPA, of beter gezegd, het hele project is zolang het doden van adelaars het enige is wat ze doen. Geen EIS versnelt de zaken zeker, maar niet op een goede manier voor de adelaars.

Ook de eis dat een onafhankelijke waarnemer de dode adelaars telt, vervalt in de algemene vergunning. We zijn gewoon afhankelijk van de exploitanten van windinstallaties (die geen vergunningen hebben gekregen) om ons te vertellen wanneer ze te veel vogels hebben gedood.

Het is duidelijk dat dit een enorme beleidsstap is die de windontwikkeling bevordert ten koste van de adelaars. Biden zei dat elk federaal agentschap er alles aan zou moeten doen om hernieuwbare energiebronnen te promoten en dit voorstel voldoet aan die test.

Voorbij de adelaars, die relatief klein in aantal zijn, liggen de resten van andere dode vogels. Windturbines worden niet voor niets “bird choppers” genoemd. Over hoeveel vogels hebben we het over doden?

Interessant genoeg was er tien jaar geleden, toen windenergie net begon op te komen, veel onderzoek gedaan naar deze vraag, maar tegenwoordig nog maar heel weinig. Een goed voorbeeld is een artikel uit 2013 met de titel “Schattingen van vogelsterfte bij windfaciliteiten in de aangrenzende Verenigde Staten”, Biological Conservation, Volume 168, december 2013, pagina’s 201-209. Zie hier.

Ze schatten ongeveer 250.000 vogelsterfte per jaar. Met ongeveer 50.000 MW geïnstalleerd vermogen zijn dat ongeveer 5 doden per MW per jaar. Dat zijn al veel dode vogels, maar het wordt nog veel erger als we vooruitkijken naar het doel van de Biden-regering van “netto nul”-emissies.

Ik schreef onlangs over een nieuwe Tesla-analyse van de vereisten voor hernieuwbare energie voor netto nul. Deze zijn enorm, want naast het leveren van stroom als de zon schijnt en de wind hard waait, moeten ze genoeg waterstof maken om stroom te genereren als dat niet het geval is.

Tesla zegt dat we maar liefst 2 miljoen MW aan windcapaciteit nodig hebben voor netto nul. Bij vijf vogelsterfte per MW is dat een ongelooflijke 10 miljoen doden per jaar. Dit zou zoiets zijn als 300 miljoen dode vogels gedurende de gecombineerde levensduur van 30 jaar van de door de FWS voorgestelde algemene vergunningen.

David Wojick.

Het zouden er veel meer kunnen zijn als het eindeloze woud van vogelhakkers ontwijken onmogelijk maakt. We hebben echt wat onderzoek nodig naar dit afschuwelijke vooruitzicht.

De overgrote meerderheid van deze dode vogels zullen zangvogels zijn. Het is ironisch dat de milieubeweging voor het eerst van start ging met Carsons “Silent Spring“, die waarschuwde voor de mogelijke uitroeiing van zangvogels. Nu we halsoverkop de milieu-industrialisatie ingaan, lijkt de cirkel rond te zijn.

Het is tijd om de beleidsvraag te stellen: hoeveel winddoding willen we? Of anders gezegd, hoeveel is te veel?

***

Bron hier.

 

Door |12 mei 2023|56 Reacties

Deel deze pagina!

56 reacties

 1. EaB 12 mei 2023 om 08:18- Antwoorden

  Er sterven veel meer vogels doordat ze door huiskatten worden gevangen, dan dat er door windmolens sterven. Zouden we niet eerst moeten beslissen om huiskatten te verbieden?

  11
  43
  • Henk van der Veen 12 mei 2023 om 09:54- Antwoorden

   En honden ook als je Tjeerd (“die plaat blijft hangen”) zijn zin geeft!

   10
   0
  • LZ 12 mei 2023 om 11:31- Antwoorden

   Ik moet de eerste arend nog tegenkomen die door een huiskat wordt vermoord. Meestal is het omgekeerd. De vogels die in de regel ten prooi vallen aan huiskatten, ook al zijn dat er heel veel, betreffen voornamelijk de niet bedreigde vogelsoorten.
   Ik neem het beslist niet op voor de huiskat, maar als we straks de noordzee met enige tienduizenden windturbines hebben volgeplempt vrees ik dat vele grotere zeevogels, maar ook hele zwermen trekvogels hiervan het slachtoffer worden.
   Maar goed: Red het klimaat, vernietig de leefomgeving!!

   44
   1
  • AnthonyF 12 mei 2023 om 12:12- Antwoorden

   Eab, je opmerking is zonder twijfel ingegeven door je liefde voor de natuur, en dan natuurlijk niet de ‘natuur’ van woke links.

   Maar; in de natuur komt bij een verstoring van een evenwicht uiteindelijk altijd weer een nieuw evenwicht omdat die natuur dat gewoon prima kan.

   Huiskatten bestaan al 15.000 jaar en zullen dus best wel veel vogeltjes hebben opgegeten, maar naar mijn overtuiging heeft de natuur dat allang opgelost door gewoon meer vogeltjes te maken.
   Ook zal de vogelsterfte door windmolens uiteindelijk wel weer gecompenseerd worden.

   Maar het verschil met de vogelsterfte door katten en door windmolens is dit.
   Die katten hebben altijd een belangrijke bijdrage geleverd in de strijd tegen vooral knaagdieren die ziektes kunnen verspreiden en oogsten opvreten.
   Daarmee zijn die knaagdieren niet compleet uitgeroeid maar er is een nieuw evenwicht ontstaan.
   Kortom, die katten zijn nuttig en dat is nou precies wat nog nooit iemand mij heeft kunnen uitleggen als het over windmolens gaat.

   9
   2
   • R 12 mei 2023 om 17:37

    Op dit moment worden de nesten met jongen hoofdzakeljjk leeggetrokken door eksters die hier nu in ruime mate aanwezig zijn.
    Er zitten nu ook veel kauwen. Die doen op zich weinig kwaad (behalve schijnaanvallen), maar het zijn er de laatste jaren wel veel. Die zaten vroeger in de bogen van de lekbrug maar hebben hun heil elders gezocht toen de brug gesloopt werd.

    5
    1
   • Peter van Beurden 12 mei 2023 om 18:24

    AnthonyF
    Uiteindelijk is er een leidend principe en dat is eten en gegeten worden. Tot zover de natuur.
    De vraag blijft echter hoe een windturbine die natuurlijke gang van zaken verstoort.
    De windturbine verstoort in elk geval zeker het leefmilieu van mens en dier en is en blijft in de geplande aantallen en slechte oplossing voor een verondersteld probleem. Net als een zonneakker en een biocentrale op houtige biomassa.

    5
    0
  • Hans 12 mei 2023 om 15:33- Antwoorden

   Echt een belachelijke reactie. Je kunt het ene probleem niet goedpraten door een ander probleem er tegenover te zetten. Daar komt bij dat windturbines vooral roofvogels dode, terwijl katten, opportunistisch als ze zijn, vooral algemene soorten pakken. Daarnaast is er nooit een populatie afname door huiskatten geconstateerd (behalve in uitzonderlijke situaties, bv op eilanden.

   7
   2
 2. EaB 12 mei 2023 om 08:19- Antwoorden

  Hoeveel dode mensen door verkeer is te veel?
  Elk jaar sterven er zo’n 20.000 mensen in het verkeer in Europa. Maar toch aanvaarden we dat en werd er nooit overwogen om auto’s te verbieden.
  Een mensenleven is toch veel meer waard dan een vogelleven?

  5
  33
  • Paul Kramer 12 mei 2023 om 09:05- Antwoorden

   @EAB – oorzaak ongevallen met letsel in verkeer:
   – te hard rijden
   – afgeleid zijn
   – geen voorrang verlenen
   – rijden onder invloed
   – vermoeidheid
   – slecht onderhoud
   ….allemaal te voorkomen
   https://www.sapadvocaten.nl/letselschade/verkeersongeval/dit-zijn-de-belangrijkste-oorzaken-van-aanrijdingen-en-verkeersongevallen/

   14
   1
   • WH 12 mei 2023 om 10:31

    Drank en drugs Paul.

    13
    1
   • R 12 mei 2023 om 17:42

    Ik was eens getuige van een aanrijding tussen een fiets en en voetganger. De fietser vond dat de stoep een prima fietspad was en veel veiliger dan het echte fietspad als je op je telefoon zit te pielen. De wond aan het been van de voetganger zag er akelig uit, maar de voetganger gaat daar niet zo snel dood aan en dus is het een minder interessante statistiek.

    1
    0
  • WH 12 mei 2023 om 10:30- Antwoorden

   In India -waar ik les gegeven heb- verongelukken door verkeer, bouw, slangenbeten, en de rest zo’n 2 miljoen mensen per jaar.
   Op een bevolking van 1,3 miljard en een levensverwachting van pakweg 50 jaar geeft dit een kans om door een ongeluk te sterven van 1 op 13. Belangrijk hierbij is uiteraard dat de grote massa arme mensen na een ongeluk niet de benodigde zorg krijgen.

   China is op weg naar de 3500 kolencentrales. India naar de 1500.
   De ‘Westerse’ beschaving vertegenwoordigd nu minder dan 10% van de wereldbevolking.
   De overige 90% wil een eigen weg naar een beter bestaan, en werkelijk iedereen in India beseft dat Greta Thunberg en haar poppenspelers uitsluitend bezig zijn met een macaber bedrog met als enig doel gratis te leven voor niets.

   35
   0
  • elgoog 12 mei 2023 om 16:34- Antwoorden

   Ja, je hebt zeker een punt de mens dreigt uit te sterven door zich in het verkeer te begeven.
   Kijk dan naar de hoeveelheid dieren die er dood gereden worden in het verkeer als argument dat is 10.000 x het aantal mensen denk ik.
   Maar dat vinden we al helemaal onbelangrijk.

   1
   3
  • Bob 12 mei 2023 om 17:23- Antwoorden

   Eab, maar de mens wordt niet uitgeroeid door het verkeer. Maar over iets anders gesproken die begrenzing van de snelheid op autowegen is ook weer zo’n typische ambtenaren besluit want er vallen ca 3-5% van de doden op A-wegen ook in Duitsland toen je onbegrenst hard mocht rijden.

   Waar ik echter niets van lees in bovengenoemd stuk zijn de aantal doden vissen en walvisachtigen die sterven door windmolens op zee. Wat te denken schade aan mensen door oa LF geluid, slagschaduw, SF6, Bisphenol-A en PFAS!

   4
   0
 3. leonardo 12 mei 2023 om 08:33- Antwoorden

  de grote vraag bij die bestuurders anno twintiger jaren eenentwintigste eeuw: wanneer valt het kwartje?
  teletekst vanmorgen:

  Innovaties in de veehouderij om de stikstofuitstoot te verminderen werken minder goed dan gedacht. Dat meldt NRC op basis van een nog niet gepubliceerde studie van de Wageningen Universiteit.

  Met name de ‘emissiearme’ stalvloeren vallen tegen. In die vloeren wordt mest snel gescheiden van urine, maar er is geen bewijs dat die nieuwe techniek beter werkt dan veel oudere apparatuur. Duizenden bedrijven stoten daardoor meer stikstof uit dan toegestaan.

  De uitkomsten van het onderzoek zijn pijnlijk voor de agrarische sector en het kabinet. Zij verwachten veel van innovaties en steken daar veel geld in.

  dode walvissen, stikstofinnovaties … maar ook nachten zonder stroom …

  Tja, je mag ook niet verwachten dat alle kwartjes tegelijk vallen, hé, da’s een beetje teveel gevraagd.

  20
  3
 4. Modelleur 12 mei 2023 om 08:51- Antwoorden

  Hoeveel dode dieren door fossiele energie is te veel?

  Is die vraag wel eens gesteld?

  7
  29
  • Chemical 12 mei 2023 om 10:48- Antwoorden

   Hoeveel dode dieren door fossiele energie? Roept u maar!

   9
   3
   • leonardo 12 mei 2023 om 10:51

    kanaries in de mijnen, Chemical

    11
    3
   • Theo 12 mei 2023 om 11:19

    Lekkende olietankers.

    Maar in verhouding tegenover wereldwijd steeds meer molens is dit niets.

    Daarbij het komt er nog extra bij, en een electrisch voertuig rijd natuurlijk net zo veel te pletter als een ander.

    Trouwens tegenstanders van molens die het over dode vogels hebben, daar noemen voorstanders dat ze aan emotie politiek doen.

    Het ergste is dat de klimaat piraten negeren dat grote molenparken voor weersverranderingen zorgen.

    Zelfs het KNMI zegt het zelf, en nog wordt het genegeerd.

    13
    2
   • Chemical 12 mei 2023 om 12:37

    Leonardo,
    Save the Canaries!

    5
    1
   • Bob 12 mei 2023 om 17:43

    Theo, ik heb het in mijn werkzame al zo vaak meegemaakt ook met zgn innovaties of alternatieve methoden, het enige dat we dan doen is het verplaatsen van het probleem en ergens anders ontstaat een onoplosbaar probleem en/of ze maken het probleem nog groter.

    Als het probleem uit het zicht is dan is het volgens ambtenaren meestal ook opgelost. Plastic naar een ander continent brengen bijvoorbeeld. Het hele mijn gebeuren vooral waar chemicalien gebruikt worden die de ecologie volkomen vernietigen bv goud winnen. Land zo groot als Nederland helemaal omgeploegd en vergiftigd. Alle metalen winnen voor de zgn “renewable” energie. Over 2 jaar zijn er al te korten en dan praten de briljante geesten als Timmerfrans over duurzame energie en maatschappelijk verantwoord ondernemen, kotsbakje aub, allemaal holle bombastische retoriek van mensen die totaal geen idee hebben waar ze over praten en waar ze mee bezig zijn. Maar ze vinden zichzelf briljant, de uitverkoren elite om de wereld in het bijzonder, Nederland naar de kloten te helpen. Het zijn psychopaten in een te krap pak.

    4
    1
  • Peter van Beurden 12 mei 2023 om 15:47- Antwoorden

   Modelleur???
   Het zal vast niet de enige echte zijn.

   2
   1
  • Bob 12 mei 2023 om 17:27- Antwoorden

   Modellenmaker, is ook niet nodig want er zijn geen dieren bedreigt met uitsterven door fossiele energie.

   2
   3
 5. Bert Pijnse van der Aa 12 mei 2023 om 09:03- Antwoorden

  Men blijft maar in het cirkeltje ronddraaien met vragen waarom er bij de een wél en de ander geen doden mogen vallen.

  De maatregelen inzake de energietransitie zijn een misdaad tegen de menselijkheid , maar niet voor de overheid en milieu -organisaties en Urgenda ’s

  Greenpeace , WNF , Natuurmonumenten en de vogelbescherming ( met 150.000 leden !!!! ) laten een rapport opstellen door de WUR , waarin staat dat het niet klopt dat vogels en vissen doodgaan door windmolens en dan komt de minister dat vertellen in de media en verwijzen de ‘ verantwoordelijken” naar het rapport.

  Dan heb je het nakijken he . Dan kom je bij de koffieautomaat je Collega tegen die de Volkskrant , Trouw , NRC , leest ; babbelprogramma ’s kijkt of naar de ( regionale vooral ) radio (BNR ) luistert , die je vertelt dat windmolens goed zijn en nodig voor de energietransitie en dat de invloed op dieren gering is. Ik zeg het wel vaker: de aanpak is verkeerd.

  Deed me trouwens denken aan een artikel op mijn site wat al een tijdje onder het stof lag : http://bureaulesswatts.nl/seaspiracy-en-ngos/

  Ja Theo , ik zie de statistieken elke dag morgen is kijken of het gelezen werd .

  15
  1
  • Theo 12 mei 2023 om 09:31- Antwoorden

   Dank Bert,

   Zou het ook niet komen omdat je niet goed te vinden bent?
   Zoektermen naar klimaat in google b.v ben ik jou site nooit tegengekomen.
   bureaulesswatts.nl koppel je niet direct aan zulke zaken.
   Met jou site is niets mis, maar om er bij uit te komen wel, en dan doel ik meer op mensen die zich aan het oriënteren zijn.
   Of mensen die specifiek zoeken naar de fabeltjes van het klimaat, daar zou jij in de hitlijst naar voren moeten komen.

   Je weet hoe meer hits hoe hoger in de ranglijst.

   4
   3
  • Cornelia 12 mei 2023 om 11:01- Antwoorden

   Met Ocean Cleanup zie je hoe een academische oplichter miljonair werd van subsidiegeld.
   Nou heb ik jaren gevaren op de zee, spullen die overboord vallen raken binnen twee weken begroeid met algen, de filmpjes die Ocean Cleanup laat zien dat ze midden op de oceaan een afvalton plastic met schepnetten staan op te vissen is er speciaal voor die film ingegooid, het is brandschoon plastic.
   De films die al die plastic flessen tonen zijn gefilmd in riviermondingen waardoor stroming ophoping van drijfafval bestaat.
   Meneer Boyan loopt lekker binnen van hij verkoopt tegenwoordig dure plastic spullen, zonnebrillen en andere gadgets gemaakt van afval uit de zee voor onbeschoft hoge prijzen.
   De kopers geven geen bal om die oceanen, ze kunnen met het vette logo van Boyan Slat laten zien dat ze én een dikke portemonnee én goed bezig zijn.
   Wie de business case van deze meneer bekijkt zal zien dat hij door iedereen geholpen wordt, media en big tech bedrijven en vele donaties van de olie industrie die met die miljoenen hun smerige industrie greenwashen.
   Dit hele groene circus, waar zon en wind ook onder vallen is een goudmijn van de global elite, burgers betalen dik voor de rommel die zij maken, een mooier verdienmodel kun je nauwelijks bedenken.
   Er is dus niets nieuws onder de zon, vroeger verdween natuur door het verdienen van grof geld door de global elite, en nu verliest de natuur opnieuw door de global elite.
   Probleem van nu is dat George en MIldred zich druk maken over de media met speciaal voor hen bedachte grote en kleine problemen terwijl ze zonder dat ze het door hebben in een totalitair controle systeem getrokken worden.
   Die vogels trekken sowieso aan het kortste eind, economie gaat boven natuur, dat is nooit anders geweest.

   20
   3
   • AnthonyF 12 mei 2023 om 12:18

    Cornelia, dit is voor mij een ware eye-opener. Verbijsterend en dank daarvoor.

    Las laatst wel iets over drijfafval dat een nieuwe leefomgeving had gevormd in de oceaan, maar ik weet even niet meer precies waar dat over ging.

    2
    0
   • Cornelia 12 mei 2023 om 17:41

    Ja dat klopt, niet dat ik een voorstander ben van rotzooi in zee gooien maar in de natuur is niets voor niets, gooi een fles overboord en er zit in no time een kreeft in.
    Ook die bergen afval daar groeit alg op, dat wordt weer gegeten door kleinere vissen en andere organismen, die trekken op hun beurt weer andere vissen aan en zo wordt deze berg drijvend en ronddraaiend afval een nieuwe biotoop, compleet met een hele eigen ecologie. Het barst van het leven onder en tussen dat afval.

    5
    1
   • Bob 12 mei 2023 om 17:53

    Cornelia, Patrick Moore heeft dat ook al eens uitgelegd staat ergens op youtube. Ook over die vogels waar plastic in was gevonden dat uitgebreid werd misbruikt waarvan Moore zei dat deze vogels hun voedsel verteerden door het met kiezeltjes of plastic klein te maken en dat ze dus helemaal geen last hadden van dat plastic.

    3
    1
   • Bert Pijnse van der Aa 12 mei 2023 om 18:23
 6. Scheffer 12 mei 2023 om 09:21- Antwoorden

  Natuuractivisten door de Postcodeloterij gesubsidieerd kijken weg bij het leed en schade aan mens en dier habitat door windturbine parken op zee en.land.

  Gisteren viel het nieuwe vlinderboekje van de Postcodeloterij op de mat, …..is prijsgeld.

  12
  0
 7. Troubadour 12 mei 2023 om 09:32- Antwoorden

  ‘Overal waar je induikt tref je een puinhoop aan’, zei mijn vader altijd.
  Zijn woorden zijn meer dan ooit actueel. En dit ondanks de inspanningen van zoveel bekwame, gemotiveerde en gedreven politici en overheidsdienaren, die tegen een kleine vergoeding er hun levenswerk van maken om de mensheid te redden en om ons mooie Nederland als boegbeeld te verheffen in het streven naar een monopolaire koolzuurvrije wereld en de bescherming van een paar honderd hypermultimiljardairs, op wiens gulle gaven ze aanspraak hopen te kunnen maken. Wij burgers zetelen dan inmiddels reeds zonder enig bezit en in grote gelukzaligheid in onze 15-minuten steden en brengen tevreden en in alle rust onze genitaliën in overeenstemming met onze genderidentiteit.

  13
  0
  • Bob 12 mei 2023 om 18:12- Antwoorden

   Trouba, je vader had/ heeft helemaal gelijk. Ik ben jaren geleden in de EU gedoken 1 grote klerezooi, pensioenen idem, BPM binnen de EU idem, CO2 toeslag autoos in de EU idem, subsidies EU idem, belastingen Toeslagen etc idem, covid gebeuren idem, beleid tijdens zgn pandemie idem, effectiviteit en veiligheid vaccins idem, oversterfte idem, stikstof crisis idem, CO2 besparing idem, politie optreden idem, asielwanbeleid idem, etc, etc. Alles waar je induikt is 1 grote klerezooi, echt niets maar dan ook niets deugt zelfs de mensen die het uitvoeren moeten niet. Alle miljarden die nutteloos besteed worden niet helpen om de vermeende problemen op te lossen terwijl er Nederlanders zijn die geen voedsel genoeg hebben en de voedsebanken het werk niet aankunnen, mensen niet naar de dokter gaan, in de kou zitten omdat ze hun rekening niet kunnen betalen doordat de overheid bewust een energieprobleem heeft gecreerd terwijl dit met 1 pennestreek opgelost kan worden door de gaskraan in Groningen open te draaien waar nog minstens voor 50 jaar of meer gas inzit kortom hier wordt een misdaad tegen de mensheid begaan door een overheid die bewust bezig is om zijn/ haar bevolking te knechten en dan nog beledigd is al ze bedreigt worden hetgeen ze over zichzelf hebben afgeroepen. Ook dit bewijst dat ze de band met de bevolking volkomen kwijt zijn waarvoor ze straks de prijs voor zullen betalen.

   2
   1
 8. Theo 12 mei 2023 om 09:42- Antwoorden

  Veel nuttige diertjes zullen vermalen worden, de Buizerd, vliegt als vuilniswagen over de akkers en zorgt voor minder plagen.

  Wanneer krijgt iemand een roofvogel voor de auto, vrijwel nooit, nu is de molen een vijand van de roofvogels.

  Maar ook katten, te veel katten zorgen voor een extra dood van vogels, ik ben direct voor katten belasting, de diertjes kunnen er niets aan doen, de burgers wel.

  En zo kun je wel doorgaan, maar het feit blijft onnodige dood door molens.

  Waar een korenwolf zit mag niks, het is maar hoe de hoge heren alles beslissen, als hun zelf er geen last van hebben kan en mag alles.

  11
  2
  • Bob 12 mei 2023 om 18:19- Antwoorden

   Theo, we hebben geen hoge heren in dit land, als ze ‘s avonds hun broek uittrekken staan ze ook in hun blote reet. Een goede loodgieter is belangrijker dan zo’n over het paard getilde “hoge heer” zoals jij ze noemt daar gedragen ze zich niet naar. Hoe hoger je komt des temeer ze declareren en frauderen en intimideren

   2
   0
 9. Rene MH Giesen 12 mei 2023 om 09:51- Antwoorden

  Naar ik aanneem passen de vogels zich wel aan door een betere reactie je hebt nu eenmaal een evolutie. Een groter probleem lijken mij de bestrijdingsmiddelen alhoewel daar misschien ook een aanpassen aan mogelijk zou zijn lijkt mij.

  Dat idee om katten te verbieden EAB, zou ik maar heel geheim houden. Opgewacht worden door enkele honderden kattenvrouwtjes wil je echt niet meemaken.

  3
  0
 10. WH 12 mei 2023 om 09:51- Antwoorden

  Vandaag deel ik met jullie onze jaarafrekening van Eneco.
  https://twitter.com/WijnandHijkoop/status/1656924429874593792
  2 1/2 jaar geleden een energielabel A woning gekocht op NAP +3 m.
  Mijn vermoeden bleek juist. Uitermate verstandige keuze.
  Wat opvalt is dat gas per kWh altijd nog flink goedkoper is dat stroom.
  1m3 aardgas zit ergens tussen de 10 en de 11 kWh, en het rendement van onze HR-ketel zit op de 90%.

  Verder suggereert Eneco dat wij 100% Groene stroom gebruiken opgewekt in Nederland met zon en wind.
  Dat dit een leugen is hoef ik hier niet uit te leggen.

  Ik ben overigens benieuwd of de diverse ‘gelovigen’ en ‘ongelovigen’ hier aanwezig ook hun jaartotalen willen delen.
  Het resultaat van dat waar men in gelooft is nu eenmaal niet altijd conform het verlangen.

  Ons uiterst comfortabele huis heeft overigens geen zonnepanelen, warmtepomp of vergelijkbare fratsen. Wel zijn alle lampen zo zuinig mogelijk. Koelkast en afwasmachine zijn nu zo’n 12 jaar oud. Voor het warme water in de keuken heb ik een elektrische plintboiler geplaatst die het warmteverlies tussen de cv-kachel boven en de keuken beneden tot nul terug brengt.
  Zo’n ding moet je wel zelf bestellen en plaatsen, als het laat doen betaal je de hoofdprijs.
  Deze tips geef ik u allen mee.

  10
  0
  • Peter van Beurden 12 mei 2023 om 16:04- Antwoorden

   Wh
   Klopt dat wel? Dat van die prijs van gas versus elektriciteit?
   Als ik het goed heb staat 1 m3 gas voor 10kWh. 1m3 gas kost momenteel 1,45 euro en 10 kWh elektriciteit kost 10x 0,45 = 4,50. Of zit ik er nu helemaal naast? wat wel klopt is dat je de energiebelasting bij elektriciteit voor een belangrijk deel terugkrijgt.

   Eigenlijk dus om de beste brave burger te “verleiden” zoals dat tegenwoordig heet, om van het gas af te gaan of minder te gebruiken.
   De zgn. prijsprikkel. Als we straks van het gas af zijn komt de rekening gewoon via de afschaffing van de teruggave energiebelasting. Wat ik je brom. Belastinggeld blijft hoe den ook nodig voor rupsje nooit genoeg.

   Wat mij betreft dan liever aan zinnige dingen die landschappelijk en voor het leefmilieu van mens en dier minder vernielen dan zonneakkers en windparken.

   2
   0
 11. EaB 12 mei 2023 om 09:55- Antwoorden

  In China is het eerder geprobeerd om de zangvogel uit te roeien. Het lukte ook nog. Vrij baan voor de insecten om de oogst op te eten. Dank zij de kolencentrales aldaar komen er ook weer bossen in het land. Zal prima vertoeven zijn voor de vogels. Voor ons zijn de vogels niet nodig. Onze definitie van natuur is tenslotte de kale zandvlakte en de boeren moeten hier ook weg. Het geeft hier het fijne gevoel bij de geloofsgenoten dat wel wel de planeet hebben gered van de klimaat ondergang.

  13
  0
 12. Rene MH Giesen 12 mei 2023 om 10:12- Antwoorden

  Omdat er veel energie gaat zitten in het verwarmen van huizen lijkt het mij zinvol mensen te kweken die een dichte vacht hebben en goed tegen de koude kunnen. Met Neanderthaler DNA ben je al een flink eind, dat hebben we al. Als je het maar klimaatneutraal en duurzaam doet is er bij Jetten best subsidie voor te krijgen. Stel je voor, een omgekatte versie van Jetten, , onder het haar en met een Neanderthaler koppie. Dat kort douchen is eigenlijk wel weer een probleem.

  9
  0
  • Brilsmurf 12 mei 2023 om 10:35- Antwoorden

   ‘Dat kort douchen is eigenlijk wel weer een probleem.’.
   Helemaal niet meer douchen. Zo’n vachtje moeten we dan ook zelf schoonlikken.

   6
   0
  • Peter van Beurden 12 mei 2023 om 16:09- Antwoorden

   Rene
   Nee hoor, Neanderthalers douchten volgens mij niet. Doen woestijnvolkeren dat trouwens wel, of nemen die een zandbad.

   4
   0
  • elgoog 12 mei 2023 om 16:42- Antwoorden

   Of allemaal een verplichte cursus bij Iceman Wim Hof https://www.wimhofmethod.com/iceman-wim-hof

   2
   0
 13. WH 12 mei 2023 om 11:42- Antwoorden

  Speciaal voor de discussie over katten…
  Katten eten veel kleine vogels.
  Windturbines doden de grote vogels.
  Dit is dus geen juiste vergelijking.
  https://www.youtube.com/watch?v=8NAAzBArYdw
  Kijk ook vooral verder. Het is nogal dramatisch allemaal.

  4
  0
  • Peter van Beurden 12 mei 2023 om 16:11- Antwoorden

   WH
   Grote vogels eten ook kleine vogels. Verdwijnen die van het menu dan krijg je vanzelf minder grote vogels en is de spiraal naar beneden ingezet.

   3
   0
 14. Gerko 12 mei 2023 om 11:52- Antwoorden

  Niet per se relevant voor de waarheid van dit artikel, de dode vogel op de foto onder de windturbines is een Rode Wouw. Omdat er verder veel staat over (Steen)arenden, kan dat de verkeerde indruk wekken.
  Bedankt voor jullie sterke artikelen telkens!

  6
  0
 15. leonardo 12 mei 2023 om 12:12- Antwoorden

  ARoHI
  een nieuwe ecologische maatstaf: dead animals return on human investment

  bij de jacht te gebruiken: hoeveel dieren krijgen we te pakken en hoeveel jagers zijn dood geschoten of vissers verdronken
  bij stroom-opwekking en -gebruik te hanteren: hoeveel vogels tegen de bovenleiding tegenover spoorwerkers die dood gaan doordat ze niet voorzichtig genoeg zijn

  en je kunt hem ook reciprook gebruiken:
  bij de mijnen: hoeveel dode kanaries tegenover hoeveel geredde mijnwerkers

  4
  1
 16. AnthonyF 12 mei 2023 om 12:28- Antwoorden

  Even een beetje OT, maar ik zit er wel mee.

  Bij de vorming van Rutte IV heeft Kaag tot het uiterste getracht om GL + PvdA ook in het kabinet te krijgen.
  Toen dat niet lukte zag ze zelf af van deelname. NOT RFOL.

  Als ik het goed heb begrepen wordt bij de vorming van de nieuwe provinciebesturen D66 in alle provincies buiten de deur gehouden in eerste instantie terwijl op meerdere plaatsen GL en/of PvdA wel meepraten.
  Weet iemand in welke provincie waar dat gebeurt die 2 partijen nu hun best doen om ook D66 naar binnen te loodsen? LOL.

  2
  0
 17. AntiSoof 12 mei 2023 om 14:10- Antwoorden

  Hoeveel dode dieren levert het eten van vlees eigenlijk wel op, zou je, als je sluw was, wel kunnen vragen.

  Wat een kolder zeg. Straks gaan ze vlees eten nog verbieden.
  Vlees, onze eerste levensbehoefte, denk ik.

  Sommige lijken niet eens meer weten wat te eten, die eten suiker en dat soort troep. Daar wordt je pas ziek van!

  En sommigen mensen zijn gewoon ‘slecht’, laten we eerlijk zijn. Die mensen die een hekel hebben aan vooral andere mensen. Die verleiden anderen met rot-praatjes en vervelende verzinsels. Ook met al de stomme dingen. Als we zouden bezuinigen was er helemaal geen probleem. Die economie moet helemaal niet groeien bijvoorbeeld. We moeten eten en drinken en verder niks. Daar begint ’t al mee. Al die verdere onzin is vaak alleen maar lastig en ziekelijk.

  Maar die nare molens zijn niet leuk natuurlijk. Zonde van al die vogels. Als we ze dan nog zouden opeten, ok, maar om zomaar te vergruizelen?

  Maar mensen zijn me toch meer waard dan dieren, geloof ik. Dus als die mensen kapot gemaakt worden, dan is dat erger, vind ik. Dat wil ik ook wel gezegd hebben. Niet daar kapot schieten en dan hier zeuren over vogeltjes of zo? Nee.

  2
  0
  • F.J. Mosch 12 mei 2023 om 16:44- Antwoorden

   Poetin mag van mij gerust een klap van zo’n windturbine krijgen ipv een roofvogel.

   0
   0
   • AnthonyF 12 mei 2023 om 17:40

    Klap van een roofvogel???:)

    1
    0
 18. Peter van Beurden 12 mei 2023 om 16:24- Antwoorden

  Antisoof
  Ook al zijn we alleseters, we kunnen wel zonder vlees, mits de mineralen die wij nodig hebben maar op een andere manier verkregen worden. Wat mij steekt is dat een ander voor mij uitmaakt wat ik al dan niet mag eten of drinken.

  Nog even en ons wordt van haver tot gort voorgeschreven hoe ik te doen en te laten heb, hoe ik woon, me verplaats, over hoeveel kilometer, of ik mijn huis uit mag en wanneer, hoeveel en welk bezoek ik krijg, hoe ik me uitdruk, of ik mijn verdiende geld volgens de richtlijnen van de staat uitgeef, enz.

  Als er meer mensen bijkomen moet de economie groeien, anders verarmen we collectief. Gewoon omdat de meerderheid nog steeds op een te laag welvaartsniveau zit en er daarom veel twist en oorlog is. Graanoorlogen, die al sinds mensenheugenis voorkomen, zijn er een voorbeeld van.

  1
  0
 19. Cathrien 12 mei 2023 om 17:11- Antwoorden

  “Het Algemeen Dagblad meldt dat er jaarlijks alleen al 4400 Jan van Genten te pletter zullen vliegen in ons deel van de Noordzee. Hoeveel vogels in de gehele Noordzee zullen sterven door malende windmolenwieken weten we niet, want er is geen milieueffectrapportage.”

  https://www.wyniasweek.nl/30-000-windmolens-in-de-noordzee-de-eu-beraamt-een-reusachtige-milieuramp/

  1
  0
 20. Bert Pijnse van der Aa 12 mei 2023 om 20:00- Antwoorden

  samenvatting van de reacties op dit bericht . Windmolens zijn niet het probleem. Het is de Poes .

  Voer regelgeving in en verplichte registratie van poezen en het probleem is opgelost .

  1984 ( is niet ) voor de poes .

  ( breng mij maar naar het gekkenhuis )

  2
  1
  • Peter van Beurden 13 mei 2023 om 00:26- Antwoorden

   Bert
   Wat het probleem is? Dat we van heel Nederland zover je kijken kunt een inferieure energiefabriek maken en dat dan vervolgens natuurherstel noemen en een vrijwel compleet volk zover krijgen dat ze het nog geloven ook.

   Gesteund en aangemoedigd door Nadia Moussaid en Professor Doctor Detlev van Vuuren.
   Hoe gek wil je het hebben? Wat wilden we ook al weer redden?

   0
   0

Geef een reactie