Nobelprijswinnaar John Clauser.

Van een onzer correspondenten.

Dr. John F. Clauser, ontvanger van de Nobelprijs voor natuurkunde 2022, is gekozen om zitting te nemen in de raad van bestuur van de CO2-Coalition, de Amerikaanse zusterorganisatie van Clintel.org in Nederland.

Dr. Clauser zal een enorme bijdrage kunnen geven aan de intellectuele diepgang van onze organisatie, die al profiteert van een lidmaatschap van meer dan 120 wetenschappers en onderzoekers die een breed scala aan disciplines vertegenwoordigen. Zijn studies van de klimaatwetenschap leveren sterk bewijs dat er geen klimaatcrisis is en dat toenemende CO2-concentraties de wereld ten goede zullen komen’,

aldus dr. William Happer, voorzitter van de raad van bestuur van de CO2-coalitie.

Dr. Clauser ontving de Nobelprijs, samen met twee anderen, voor werk dat in de jaren 70 is gedaan en waaruit bleek dat ‘kwantumverstrengeling’ deeltjes zoals fotonen effectief in staat stelde om op grote afstanden te interageren, waarbij schijnbaar communicatie nodig was die de snelheid van het licht overschreed.

‘Gebrekkige klimaatwetenschap is uitgezaaid tot massale shock-journalistieke pseudo-wetenschap.’

Albert Einstein.

Albert Einstein speculeerde 40 jaar vóór het baanbrekende experiment van Dr. Clauser in 1972 twijfelachtig over het fenomeen ‘verstrengeling’ en noemde het ‘spookachtige actie op afstand’. Wijlen vooraanstaande natuurkundige dr. Edwin Jaynes zei dat het werk van dr. Clauser

‘zeker de geschiedenis in zal gaan als een van de meest ongelooflijke intellectuele prestaties in de geschiedenis van de wetenschap’.

Dr. Clauser heeft eerder kritiek geuit op de toekenning van de Nobelprijs voor 2021 voor werk in de ontwikkeling van computermodellen die de opwarming van de aarde voorspellen en vertelde president Biden dat hij het niet eens was met zijn klimaatbeleid.

Nobelprijswinaar: ‘Volgens mij is er geen echte klimaatcrisis.’

Dr. Clauser heeft een klimaatmodel ontwikkeld dat een nieuw significant dominant proces toevoegt aan bestaande modellen. Het proces omvat het zichtbare licht dat wordt weerkaatst door cumuluswolken die gemiddeld de helft van de aarde bedekken. Bestaande modellen onderschatten deze cloudfeedback enorm, die een zeer krachtige, dominante thermostatische regeling van de temperatuur van de aarde biedt.

Clauser zegt over klimaatverandering:

Het populaire verhaal over klimaatverandering weerspiegelt een gevaarlijke corruptie van de wetenschap die de wereldeconomie en het welzijn van miljarden mensen bedreigt. Gebrekkige klimaatwetenschap is uitgezaaid tot massale shock-journalistieke pseudo-wetenschap. Op haar beurt is de pseudo-wetenschap een zondebok geworden voor een grote verscheidenheid aan andere niet-verwante kwalen. Het is gepromoot en uitgebreid door misleidende zakelijke marketingagenten, politici, journalisten, overheidsinstanties en milieuactivisten. Volgens mij is er geen echte klimaatcrisis. Er is echter een zeer reëel probleem met het bieden van een behoorlijke levensstandaard aan de grote wereldbevolking en de bijbehorende energiecrisis. Dat laatste wordt onnodig versterkt door wat in mijn ogen onjuiste klimaatwetenschap is.’

***

Zie ook hier.

***