Bauke Geersing.

Open Brief van oud-directeur NOS, Bauke Geersing, aan Giselle van Cann, huidige hoofddirecteur NOS-nieuws, over tendentieuze klimaatrapportage NOS.

Geachte Giselle van Cann,

Als vervolg op mijn bericht van afgelopen donderdag stel ik u ervan op de hoogte, dat de voorzitter van de Europese Commissie meteen reageerde op de oproep van president Macron.

Die had duidelijk gemaakt dat de maatregelen in het kader van de zogenoemde ‘Green Deal’ de industrie uit Europa zou wegjagen als er weer nieuwe maatregelen zouden volgen op de reeds bestaande, die nog moeten worden geïmplementeerd.

Berichten over Nederlandse bedrijven die willen vertrekken staan in de Nederlandse media.

Voor zover ik heb kunnen nagaan heeft het NOS-Journaal aan dit onderwerp tot nu toe geen aandacht besteed.

Het NOS Journaal brengt wel het bericht dat steeds meer BN’ers zich aansluiten bij de klimaatbeweging. Actrice Carice van Houten komt in beeld. Zij was nooit activiste totdat ze ‘een paar maanden geleden voelde en zag hoe ernstig de zaak is.’ Zie hier.

Wat ze dan precies voelde en zag bleef in het midden. De betrokken journalist vroeg niet door, kennelijk begint een beter klimaat bij een goed gevoel.

De omroepombudsman attendeert in haar adviezen erop dat in journalistieke programma’s moet worden doorgevraagd. Waarom gebeurde dat dan niet in dit NOS Journaal?, vroeg ik me af.

Daarnaast vroeg ik me af waarom Carice van Houten met haar gevoel het NOS Journaal wel haalt, maar president Macron  en voorzitter Von der Leyen met hun opvattingen, die wat verder gaan dan een gevoel, niet.

Eerder was me opgevallen dat in onderwerpen over het klimaat vertegenwoordigers van Clintel en/of Climategate.nl tot nu toe geen podium is geboden door de NOS.

De anarchistische actiegroep Extension Rebellion is zelfs herhaaldelijk een podium gegeven.

Ook weervoorspeller Hiemstra krijgt en neemt regelmatig de ruimte om koppelingen aan te brengen tussen z.i. extreem weer en klimaatveranderingen, we moeten het dan doen met de inzichten van deze weerman.

In de Mediawet staat dat de publieke omroep op evenwichtige wijze een beeld van de samenleving geeft en de pluriformiteit van onder de bevolking levende overtuigingen, opvattingen en interesses op maatschappelijk, cultureel en levensbeschouwelijk gebied weerspiegelt. (artikel 2.1 lid 2 sub. b Mediawet) Gelet daarop vroeg ik me af hoe de door u recent gekozen aanpak in overeenstemming kan worden gebracht met deze wettelijke opdracht tot het geven van een evenwichtig beeld.

Gerrit Hiemstra.

In ‘Taken & Missie’ van de NOS staat, dat zij verantwoordelijk is voor een brede nieuwsvoorziening, die betrouwbaar is en onafhankelijk.

De NOS ziet zich als primaire informatiebron op het gebied van o.m.  nieuws, zodat de Nederlandse burger beter in staat is te oordelen over ontwikkelingen in de wereld, waardoor hij zijn gedrag beter kan bepalen.

Hierbij hanteert de NOS de hoogste journalistiek eisen van zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, ongebondenheid, pluriformiteit en objectiviteit.

Het zou van belang zijn als de omroepombudsman een analyse zou gaan maken van de wijze waarop de NOS aandacht besteed aan het onderwerp klimaat, of daarbij wordt voldaan aan de Journalistieke Code en aan de normen die de NOS zichzelf stelt in haar Taken & Missie.

Het zou evenzeer van belang zijn dat het Commissariaat voor de Media zou nagaan of de relevante bepalingen van de Mediawet door de NOS wel in acht worden genomen.

Het betreft hier een zaak van groot belang. Er kan niet aan worden voorbijgegaan dat sprake is van klimaatalarmisten, klimaatfanatici, klimaatsceptici, klimaatrealisten en wellicht nog andere opvattingen.

Het lijkt erop dat de NOS ruim baan en een breed podium geeft aan hen die de ondergang van onze aarde voorspellen als gevolg van de klimaatverandering en hun onwrikbare geloof in één oorzaak, de menselijke uitstoot van CO2.

Ik attendeerde u eerder op het boek van de ‘bekeerde’ klimaatactivist en – alarmist, Michael Shellenberger, die het boek, APOCALYPSE NEVER,  Why environmental alarmism hurts us all, 2020,  schreef. Ik heb niet gezien dat daaraan aandacht is besteed in de NOS-programmering.

Alles afwegend krijg ik de indruk dat het NOS-Journaal , de Mediawet, noch de Journalistiek Code, noch haar eigen Taken & Missie serieus neemt.

Ik ontwaar binnen het omroepbestel kritische geluiden als er programma’s worden uitgezonden die onwelgevallig worden gevonden, waarop sterk de focus wordt gericht, waar zelfs boetes worden uitgedeeld en waarbij zelfs aan de staatssecretaris is verzocht de omroeplicentie in te trekken. Wordt er binnen het omroepbestel met twee maten gemeten?

Dat is in elk geval niet de bedoeling van de regelgeving, die geldt voor elke omroepinstelling.

Het onderwerp klimaat niet evenwichtig belichten acht ik ernstig.

Vooral de jongeren worden daardoor beïnvloed. Zij worden bovendien beïnvloed door eenzijdige, anarchistische actiegroepen die hun ‘gelijk’ en ‘alarmisme’ erin drammen. Er zijn voorbeelden bekend uit de geschiedenis waartoe  eenzijdige propaganda bij jongeren kan leiden.

Een ding is duidelijk, het is  de bedoeling van de wetgever dat de NOS  op evenwichtige en objectieve wijze aandacht aan dit onderwerp besteedt

Ik wacht met belangstelling uw reactie af.

Met vriendelijke groet,

Mr. Bauke Geersing, voormalig directeur NOS.

***