Bron hier.

Door Ap Cloosterman.

Alle oceanen in de wereld zijn verbonden via een zogenaamde transportband. Deze band transporteert water door de oceanen met verschillende temperaturen. Een onderdeel van deze band is de Warme Golfstroom, die door de Noord Atlantische oceaan stroomt.

De Golfstroom transporteert per uur 250 km3 warm zout water met een snelheid van +/- 9 km/h van de Golf van Mexico naar Noord-Europa. (1 km³ = 1.000.000.000.000 liter). In de Noordelijke IJszee vóór Oost-Groenland koelt het water in de Golfstroom af. Omdat het aangevoerde water ook nog eens meer zout bevat is het zwaarder en zakt vervolgens naar de bodem en gaat als Koude Golfstroom onderlangs terug richting de evenaar.

Dit mechanisme noemen we de ‘Groenlandse pomp’ of ‘Het koude hart van de oceanen’, en helpt sterk bij de instandhouding van de zeestromen op Aarde, inclusief de Golfstroom. De Warme Golfstroom wordt aangedreven door passaatwinden en de opwaartse druk van de Koude Golfstroom.

Onderweg komt de warmte van de Golfstroom geleidelijk vrij in de atmosfeer. Dit proces draagt bij aan het zachte klimaat op onze breedtegraden. Dit is reden van milde winters in West-Europa, terwijl elders op gelijke noorderbreedte, bijvoorbeeld in Canada, de winters veel kouder zijn. Zie bron 1.

Glaciologen constateren, dat overal in de wereld de gletsjers zich terugtrekken en er is voldoende kennis om vast te stellen dat dit in het midden van de 19e eeuw is begonnen. Dit afsmelten van gletsjers volgde op de Kleine IJstijd, waarmee de relatief koude periode wordt bedoeld, die van de 15e tot en met de 19e eeuw duurde.

Dat betekent, dat er toen al meer smeltwater vrijkwam om het zoutere water uit het zuiden te verdunnen, waardoor het water minder zwaar werd en dus met een kleinere snelheid naar beneden ging zakken. Dat betekent dus ook dat daarmee de aandrijving en daarmee de snelheid van de Warme Golfstroom vermindert. Het oceaanwater verblijft daardoor langer in de tropen en dus wordt er meer warmte opgenomen. Dit warmere water komt uiteindelijk aan op de Noordpool en is de oorzaak van een grotere afsmelt van de gletsjers.

Figuur 1

De oceanen bevatten 98% van al het aardse CO2. Het moet toch duidelijk zijn, dat door de opwarming van het oceaanwater, waarbij dus gigantische hoeveelheden CO2 vrij komen, een vermindering van de menselijke CO2-uitstoot nauwelijks invloed heeft op het atmosferische CO2-gehalte.

Het oceaanwater wordt opgewarmd door zonlicht en door uitbarstingen van (onderzeese) vulkanen. Al in eerdere artikelen is duidelijk gemaakt, dat het broeikasgas CO2 nauwelijks bijdraagt aan de opwarming van het oceaanwater.

Ik herhaal het nog maar eens:

“Het oppervlak van de Aarde bestaat voor 70% uit oceanen en water. De vraag is nu of IR-straling, afkomstig van het broeikasgas CO2, in staat is om het oceaanwater op te warmen. Het antwoord is: neen.
Het is de rechtstreekse zonnestraling, die het oceaanwater opwarmt.

In helder water dringt het zonlicht tot op 700 à 1000 m in het oceaanwater door en wordt het oceaanwater tot op een vrij diepe laag verwarmd. Metingen hebben uitgewezen, dat de IR-straling van het broeikasgas CO2 hoogstens een fractie van een mm in de bovenste waterlaag doordringt. Deze ingestraalde warmte zorgt slechts voor een zeer geringe temperatuur verhoging en verdamping van het water vanuit de dunne bovenlaag.

Dit kunt u zelf checken: Zet een bad met koud water in de schaduw en eenzelfde bad met koud water in de Zon. Het bad in de schaduw wordt bestraald door de in alle richtingen uitgestraalde straling van het broeikasgas CO2 maar wordt niet opgewarmd. Het bad in het zonlicht wordt wel opgewarmd!”

Figuur 2

In een ijstijd kunnen er geen windturbines draaien en leveren de met ijs en sneeuw bedekte zonnepanelen geen stroom.

Opwarming van het oceaanwater door de Zon

De oceanen zijn belangrijk in het regelen van het klimaat van de Aarde. Ze transporteren een overschot aan warmte van de evenaar naar de noordpool. Bij de evenaar warmt het oceaanwater op door de Zon. Terwijl het naar de polen stroomt, geeft het die warmte langzaam weer af aan de atmosfeer, waardoor het klimaat wordt beïnvloed.

Satellietmetingen laten zien dat er steeds meer energie binnenkomt dan er uit gaat. Deze extra energie verwarmt het land, het water en de lucht, en smelt sneeuw en ijs. De oceaantemperatuur is een goede indicator om de opwarming van de Aarde te meten. Zo absorberen oceanen “meer dan 90%” van de warmte.

Met warmer oceaanwater krijgen we te maken met extreme weersomstandigheden. Er stijgt meer vocht op, hetgeen weer leidt tot intense regenval en overstromingen. Bovendien kan dit de orkaankracht verergeren.

Interessant is te weten, dat er uit de oceanen 30 miljoen ton water per seconde verdampt. Het merendeel komt als neerslag weer in de oceanen terecht. Voor het verdampen van het water is verdampingswarmte nodig en dat wordt onttrokken aan het oceaanwater. Dit zorgt voor enige koeling van het oceaanwater. Bovendien zorgt de koelere regen ook voor enige afkoeling.

Onderstaande grafiek (figuur 4) toont de temperatuurstijging van het oppervlakte water van de oceanen over de afgelopen 140 jaar.

Al eerder is de vraag gesteld van wat de reden kan zijn, dat de oceaantemperatuur vanaf 1900 tot 1910 een dalende trend vertoont. Het is mogelijk, dat het te maken heeft met een aantal snel opvolgende La Niña’s (koude periodes). Zie figuur 3.

In figuur 6 is duidelijk te zien dat hier sprake was van een koude periode: 1880 – 1915.

Een tijdlijn van alle afleveringen van La Niña tussen 1900 en 2023.

Figuur 3 (zie hier).

De oppervlaktetemperaturen van de oceanen wereldwijd waren in 2022 0,69 ⁰C hoger dan het gemiddelde van die eeuw. Er is nog steeds een duidelijke opwaartse trend zichtbaar.

Figuur 4 (zie hier)

Er is nu een El Niño op komst. De zeewatertemperaturen laten daar al een begin van zien, zegt klimaatwetenschapper Gavin Schmidt tegen de Washington Post. Met name het relatief warme zeewater aan de westkust van Zuid-Amerika wijst daarop.

(Langs de evenaar in de oostelijke Grote Oceaan komt in de loop van sommige jaren een sterke opwarming van normaal koel zeewater voor, die van invloed is op het weer in grote delen van de wereld, waaronder soms ook Europa. Dit verschijnsel wordt El Niño genoemd.)

Als zich later dit jaar inderdaad een El Niño aandient, zal dat niet alleen aan de zeewatertemperaturen te merken zijn, maar wordt ook de atmosfeer een stuk warmer. De kans dat 2024 een recordwarm jaar wordt, is dan groot, zeggen Schmidt en collega-wetenschappers. Als dus 2024 een recordwarm jaar wordt dan weet u alvast dat het niet “oorzaak CO2” is geweest. En als El Niño zich niet voordoet, dan weet u dat klimaatwetenschappers ook niet altijd de waarheid in pacht hebben.

Ongeveer 70% van de Aarde is met oceanen bedekt die gemiddeld 4 kilometer diep zijn. De oceanen hebben een gigantische warmtecapaciteit. Je moet heel veel warmte toevoeren om de temperatuur van het oceaanwater te laten stijgen. Het zal om deze reden dan ook tientallen, wellicht honderden jaren duren voordat het oceaanwater haar warmte afstaat en voldoende afgekoeld is om geen probleem meer te vormen voor het afsmelten van het gletsjerijs op de polen. Vergelijk dit met het langdurig warm blijven van een warmwater kruik!

Uit onderstaande grafiek blijkt, dat dat de invloed van de Zon op de opwarming van de Aarde vanaf 1880 tot heden zo’n 0,8 ⁰C is geweest.

Figuur 5

De verticale as geeft de temperatuurverschillen aan t.o.v. de gemiddelde temperatuur over 30 jaar, te weten 1961 – 1990. Op basis van de gegevens uit bovenstaande grafiek komen we tot de conclusie dat de invloed van CO2 klein is, veel kleiner dan waar het IPCC mee rekent. En als dan het overige deel van de totale opwarming veroorzaakt zou zijn door CO2, dan kan dit hoogstens 1,2 – 0,8 = 0,4 ⁰C geweest zijn. (1,2⁰C is de totale opwarming van de Aarde sinds 1850).

Dit alles betekent dat als de TSI-reconstructie juist is, het temperatuurverloop zoals gemeten op het platteland op het noordelijk halfrond voornamelijk wordt veroorzaakt door veranderingen in zonneactiviteit en dus niet door het broeikasgas CO2. CO2 is dus niet de grote boosdoener, zoals klimaatalarmisten beweren. Zie: Bron 2

Opmerking: Op het zuidelijk halfrond waren er ten tijde van de metingen te weinig landelijk gelegen meetstations. Er waren dus alleen gegevens van het noordelijk halfrond beschikbaar.

Er is hoop

Astronome Professor Valentina Zharkova verwacht afkoeling. Zij is cum laude afgestudeerd in Toegepaste Wiskunde aan de Nationale Universiteit van Kiev (1975); promoveerde in astrofysica ‘Radiative transfer of solar protuberansen’ aan het Main Astronomical Observatory, Kiev (1984). Zie hier.

Uit haar artikel:

“Modern Grand Solar Minimum zal leiden tot terrestrische koeling”
van 4 augustus 2020 stelt zij, dat een groot zonneminimum de temperatuur op Aarde met bijna één graad Celsius zou kunnen verlagen.
“Een opwarming vindt plaats, maar dat komt niet door de mens.
Het IPCC begaat een fout: ze gaan ervan uit dat de zonnestraling in wezen constant is en schrijven de opwarming toe aan de verhoogde CO2-concentratie in de terrestrische atmosfeer”.

Hierbij een van de 37 dia’s van haar presentatie tijdens de International Conference in Astrophysics, 23-25 ​​mei 2023, Kiev, Oekraïne.

Figuur 6

Verder zegt zij,

“dat regeringen op het noordelijk halfrond hun burgers moeten voorbereiden op een scherpe daling van de temperatuur in de komende decennia”.

Een advies voor de EU-klimaatcommissie, de Nederlandse Overheid, Milieu Organisaties, KNMI, Universiteiten en de Media:

Onmiddellijk stoppen met publicaties, activiteiten en investeringen om CO2 te reduceren! Gebruik van aardgas herintroduceren! Wel stoppen met extreme milieuverontreinigers en roetproducenten, zoals diesel en zware stookolie!.

Het budget van € 35 miljard, dat uitgegeven gaat worden om de alarmistische opvatting van klimaatverandering (oorzaak CO2) te tackelen kan beter besteed worden aan adaptatie:

Meer dan de helft van de primaire waterkeringen in Nederland voldoet niet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Dat zegt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) deze week in een onderzoeksrapport. Onder primaire waterkeringen verstaan we dijken, duinen, dammen en stormvloedkeringen die Nederland beschermen tegen overstromingen vanuit grote rivieren, meren en de zee. Zie: Bron 3

Opwarming van het oceaanwater door (onderzeese) vulkanen

De MID-Atlantische Rug is een scheur in de zeebodem. De Ring of Fire maakt deel hiervan. Het is een spleet van zuid naar noord, welke bij IJsland boven de zeespiegel uitsteekt. Deze spleet wordt steeds breder en bevat een groot aantal actieve vulkanen, die hun lava in zee spuiten en daarmee het zeewater flink kunnen opwarmen.

De Mid-Atlantische Rug. Figuur 7. Zie hier.

De Mid-Atlantische Rug of Midden-Atlantische Rug is een grotendeels onder water liggende bergketen van 15.000 km lengte in de Atlantische Oceaan. De rug strekt zich uit van 87°N tot het eiland Bouvet op 54°Z niet ver van Antarctica. Daarmee is het de langste bergketen ter wereld.

Vloeibare lava kan temperaturen tot 1500 °C bereiken. Vooral de vulkaan Kilauea in Hawaï staat bekend om zijn gloeiend hete lava. De meeste lavastromen zijn echter 800 tot 1100 °C. De vulkaan Ol Doinyo Lengai in Tanzania produceert de “koudste” lava ter wereld van ongeveer 500 °C.

Ongeveer 80% van de vulkaanuitbarstingen zijn afkomstig van onderzeese vulkanen. Over de frequentie van uitbarstingen van deze onderzeese vulkanen is maar weinig bekend. Er zijn op de zeebodem nabij een onderzeese vulkaan (black smoker) watertemperaturen gemeten van 400 ⁰C.

Onderstaande afbeeldingen geven een indruk van de grootte van sommige (onderzeese) vulkanen.

Black Smoker Figuur 8

Aan de kust en op eilanden zijn er vulkanen waar de lava in zee uitstroomt.

Figuur 9

De vulkaan Bárðarbunga op IJsland is een zone van extremen: zijn centrale krater ligt begraven onder een dikke laag ijs, maar een vurige zee van lava strekt zich in spleten rond de krater uit. Deze diepe scheuren in de aarde kunnen enorme hoeveelheden gesmolten gesteente uitbraken en zijn voor zover bekend verantwoordelijk voor de grootste lavastroom op Aarde in de afgelopen 11.000 jaar.

Een ander voorbeeld:

Figuur 10

De gloeiend hete lava die in zee uitstroomt verhoogt de temperatuur van het zeewater. In figuur 10 is dit aangegeven.

Spectaculair was de uitbarsting op 22 juni 2019 van de vulkaan Raikokoe, waarbij een reusachtige wolk gas en as boven de noordelijke Stille Oceaan werd uitgeworpen. De uitbarsting was zó groot dat astronauten van het International Space Station de pluim vanuit de ruimte konden zien en deze foto van de zich uitdijende aswolk maakten. Het bijzondere aan deze eruptie was dat de aswolken tot in de stratosfeer doordrongen, waardoor het zonlicht werd gebroken en er paarse zonsopgangen en -ondergangen waren te zien.

Figuur 11, NASA

Hoewel er op land ontelbare vulkanen verrijzen, liggen nog veel meer vuurbergen onder de zee. Een fotograaf legde in maart 2006 een uitbarsting van deze onderzeese berg voor de kust van Tonga vast, een van de 36 vulkanen in dit gebied die onder de zeespiegel liggen.

Figuur 12

Het is niet bekend wat nu precies de invloed van vloeibare lava op de zeewatertemperatuur is. Maar het moge u duidelijk zijn dat er wel degelijk sprake is van opwarming van het oceaanwater door (onderzeese) vulkanen.

Artikel: “Groenland, een eiland van smeltend ijs?”

Bovengenoemd artikel is naar verschillende instanties verzonden.

Van het Ministerie van Buitenlandse Zaken ontving ik van mevrouw mr. Liz ter Kuile (Senior Advisor on Polar Affairs & Oceans) op 22 mei 2023 een reactie, waarin zij mij attendeerde op het Nederlands Polair Programma:

“Financiering van wetenschappelijk onderzoek in en naar de poolgebieden. Het programma wil namens Nederland een bijdrage leveren aan de oplossing van fundamenteel wetenschappelijke en bestuurlijk-maatschappelijke vraagstukken, zoals de gevolgen van klimaatverandering.
”Het Nederlandse beleid staat beschreven in: Polaire strategie 2021-2025 (PDF | 63 pagina’s | 3 MB)

Enkele items uit dit rapport die conformiteit hebben met mijn artikel:

Het Arctisch gebied

● Binnen het beleidsdoel ‘Beschermen natuur en milieu’ zet Nederland zich specifiek in voor het tegengaan van en aanpassen aan klimaatverandering, het tegengaan van vervuiling van het gebied en bescherming van biodiversiteit, inheemse bevolkingsgroepen en het mariene milieu. Deze keuzes zijn tot stand gekomen in het licht van enerzijds het belang voor Nederland en anderzijds de toegevoegde waarde die Nederland kan bieden in internationale samenwerking op deze gebieden.

● Niet alleen zal de zeespiegel verder stijgen en zal het zeeleven door oceaanverzuring veel meer te lijden hebben, ook is het risico op onomkeerbaarheid (tipping point) groter – d.w.z. dat het smelten van de ijskappen niet meer stopt, ook niet als de CO2-uitstoot afneemt.

● De opwarming van het Arctisch gebied is (deels) een zichzelf versterkend proces, waardoor de toename van de jaarlijkse gemiddelde temperatuur in het gebied sinds 1980 twee tot drie keer groter is geweest dan het wereldgemiddelde. Sinds 1980 is de zee-ijsbedekking in september met veertig procent afgenomen.

● Door de temperatuurstijging zal de permafrost in het Arctisch gebied (nog) verder ontdooien. Naar schatting zal 40 – 80 % van de toplaag uiteindelijk verdwijnen. Door het ontdooien van permafrost komen broeikasgassen vrij, met name CO2 en methaan (een broeikasgas 25 maal sterker dan CO2) en wordt het wereldwijde broeikaseffect versterkt.

● Het poolgebied is extra gevoelig voor de gevolgen van de wereldwijde verbranding van steenkool en aardolie, waarbij naast CO2 ook roetdeeltjes vrijkomen. Deze deeltjes slaan neer op de sneeuw en het ijs, waardoor het ijs donkerder wordt, meer zonlicht absorbeert en sneller smelt.

● De beste manier om het Arctisch gebied te beschermen is door klimaatverandering een halt toe te roepen. Hoofddoel van Nederland is daarom ook in deze context het mitigeren van emissies van broeikasgassen en andere schadelijke stoffen, zoals roet, naast het aanpassen aan onvermijdelijke veranderingen (adaptatie).

Ik heb 1 toekenning van subsidie verlening kunnen vinden, die conformiteit heeft met mijn artikel:

Nederlands Consortium voor Cryosfeer- en Klimaatverandering
Hoofdaanvrager: Prof. dr. R.W.S. (Roderik) van de Wal, IMAU, Utrecht
Consortium: Utrecht Universiteit, KNMI/Rijksuniversiteit Groningen, TU Delft/Deltares
Toegekend bedrag: € 2 miljoen
“Wat betekent klimaatverandering in de poolgebieden voor Nederland? “

Wat staat ons nu te doen?

● Het IPCC, de Overheden, politici en wetenschappelijke instellingen dienen zich er van te gewisse of de invloed van CO2 wel de juiste en belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering is en te stoppen met de goed gefundeerde tegenargumenten te negeren. Als zou blijken, dat CO2 niet de belangrijkste oorzaak van de opwarming van de Aarde is, dan zal men onmiddellijk de schoonste brandstof, namelijk aardgas, weer volledig in gebruik moeten nemen en dus stoppen met de enorme hoge investeringen om van het gas af te gaan en die nu alleen maar leiden tot enorme chaotische toestanden.

● Ervaringen uit het verleden hebben aangetoond, dat de mens voor belangrijke onderwerpen niet onfeilbaar is en dat geldt zeker voor de werking van CO2. Voorbeelden van niet onfeilbaar zijn:

* Honderden jaren lang was men er van overtuigd, dat de Aarde of de Zon het middelpunt van het heelal was.

* Intelligente oude beschavingen beschouwden de Zon en planeten als hun goden;

* Bijgeloof;

* Kwakzalverij;

* Grafologie;

* Middeleeuwse opvattingen over de oorzaken van de pest, waar 25 miljoen mensen aan zijn gestorven: kwade dampen, straf van God.

* Het levend verbranden van “heksen”.

Figuur 13

Om te bepalen of iemand een heks was, werd er gebruik gemaakt van een weegschaal. Vrijspraak kon volgen wanneer bleek dat het gewicht van de aangeklaagde overeenkwam met de zogenaamde “proportiën des lichaams”, wat inhield dat men zo zwaar was als men eruit zag. Wie lichter uitviel werd bestempeld als heks. In Europa zijn duizenden vrouwen als heks op de brandstapel vermoord.

Een heroverweging over de juiste oorzaak van de klimaatverandering lijkt mij op grond van deze genoemde voorbeelden zeer verstandig! Er zijn nu toch in dit artikel duidelijke argumenten aangedragen waaruit blijkt, dat andere oorzaken een veel grotere rol spelen. Lees hiervoor Bron 4.

● Stoppen met grote protestacties en demonstraties over het onderwerp “klimaat”, die het openbare leven plat leggen. Dit kost veel extra verbruik aan fossiele brandstoffen en dus ook een enorme emissie van het veroordeelde CO2: inzet van politie en verpleegkundige hulp, schoonmaak, etc.

● Bij het probleem “subsidie fossiele brandstoffen” houden de partijen Extinction Rebellion, Shell en de Overheid de poten stijf. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zegt dat er sprake is van een subsidie ter grootte van € 4,5 miljard, terwijl Extinction Rebellion het heeft over € 17 miljard. Het meningsverschil loopt inmiddels al twintig jaar.

Onbegrijpelijk en onverantwoord.

Het ontbreekt hier weer aan duidelijkheid. De burger heeft er recht op om precies te weten waar deze subsidie, met hun belastinggeld betaald, voor nodig is. Wat zijn de consequenties als de subsidie wordt stop gezet?

Overigens geldt dit ook voor het geven van veel meer duidelijkheid over de € 35 miljard voor het klimaatprobleem en de € 25 miljard voor het stikstofprobleem.

● Nederland legt zich enorme beperkingen op om de emissie van CO2 te beperken, maar het leidt tot niets. Want wat te denken van:

* Duitsland aan de bruinkool;
* China start met honderden kolencentrales;
* Rusland dreigt met opzegging van het klimaatakkoord;
* De enorme hoeveelheid CO2, die vrijkomt uit het warmer wordend oceaanwater;
* Bosbranden en oorlogen.
* De zes grootste uitstoters (China, Verenigde Staten, EU(27 lidstaten), India, Rusland en Japan) zijn momenteel verantwoordelijk voor ongeveer 62% van alle broeikasgasuitstoot. Het Nederlandse aandeel in de uitstoot van CO2 bedraagt 0,4%!

Figuur 14, Uitstoot van broeikasgassen.

Figuur 15, Individuele trends in uitstoot van broeikas (Gt CO₂-equivalent per jaar) gassen (Gt CO₂-equivalent per jaar) van de 14 grootste uitstoters.

● De mens kan met maatregelen de opwarming van de Aarde voor een deel verminderen:

* Onmiddellijk stoppen met de aanleg van windturbineparken: Door de turbulentie (wervelingen) achter een draaiende windturbine worden hogere en lagere luchtlagen met elkaar gemengd. Dat veroorzaakt vooral ’s nachts een hogere windsnelheid (enkele m/s) en hogere temperatuur (ongeveer 1⁰C) op grondniveau. Zie: Bron 5.

* Bomen planten en nog eens bomen planten.

Ik had de indruk, dat bomen aardig wat CO2 uit de atmosfeer konden verwijderen. Dit is echter ontzenuwd door een uitspraak van prof. dr. ir. Peter H. Verburg (Instituut voor milieuvraagstukken VU A’dam):

“Als je de volledige CO2 van Nederland wilt compenseren, dan is er een bos nodig van 8x het oppervlak van Nederland.”

Voor mij blijft over: het bos is te vergelijken met een parasol en houdt op die manier de straling van zonnewarmte tegen!

Ap Cloosterman.

In dit verband kun je je afvragen of de hetze tegen palmolie wel gerechtvaardigd is. Fabrikanten maken van deze hetze gebruik om palmolievrije margarine en bakkersvetten op de markt te brengen en de consument de indruk te geven, dat ze hiermee een bijdrage kunnen leveren om de opwarming van de Aarde tegen te gaan. Fake! Natuurlijk moet de productie van palmolie niet leiden tot een illegale vernietiging van het regenwoud. Palmbomen zijn ook parasols.

* Lichte kleuren van gebouwen en wegen en meer gras i.p.v. stenen reflecteren meer zonlicht en veroorzaken dus minder opwarming. Doe eens de volgende test op een grasveld naast een asfaltweg: Leg uw hand op het asfalt en vervolgens op het gras. U ervaart dan de koelte van het gras en de hitte van het asfalt.

In onze steden hebben we te maken met huizen en gebouwen van donker gekleurde stenen en ook nog eens platte daken met zwart asfalt.

Figuur 16. Zie hier.

In de stad kan het tot 4°C warmer zijn dan in het omringende landelijke gebied.

***

Literatuur

1. https://www.hier.nu/themas/klimaatwoordenboek/golfstroom-warme

en

https://wibnet.nl/natuur/zee/golfstroom-verliest-snelheid

2. https://www.klimaatfeiten.nl/oorzaken/zon

3. https://www.infrasite.nl/waterbouw-deltas/2023/06/01/inspectie-waarschuwt-helft-primaire-waterkeringen-is-onvoldoende-veilig/?gdpr=accept

4. https://www.climategate.nl/2023/03/de-geringe-invloed-van-co2-op-de-klimaatverandering/

5. https://www.climategate.nl/2020/11/windturbines-zijn-
medeverantwoordelijk-voor-de-opwarming-van-onze-atmosfeer/

***