Rob Jetten. Schermafbeelding.

Van een onzer correspondenten.

In een interview met Belgische journalisten heeft minister Jetten (D66) de Belgische regering bekritiseerd als het gaat om de steun voor Europees klimaatbeleid.

Jetten liet zich interviewen naar aanleiding van het Nederlandse staatsbezoek aan België. De Morgen schrijft over de vermeende Belgische nalatigheid:

‘Gevraagd naar een voorbeeld verwijst hij naar de onderhandelingen rond Fit for 55, de Europese doelstelling om tussen nu en 2030 de nettouitstoot van broeikasgassen met ten minste 55 procent te verminderen.’

Jetten had ons buurland ‘steviger aan zijn zijde’ gewild en betreurt de verhoudingen op het voor hem zo belangrijke dossier van klimaatverandering, waardoor ook op klimaattoppen het stroef verloopt.

Hij laakte het gebrek aan ‘mandaat’ bij de Belgische regering waardoor de impact ontbreekt om in de internationale onderhandelingen tot effectief klimaatbeleid te komen. Nederland zat volgens hem vaak juist aan de ambitieuze kant door landen aan te spreken die de klimaatafspraken niet nakwamen.

Jetten in De Morgen:

‘Maar dan is er discussie over hoe we onderling de opdracht gaan verdelen en dan komt men er toch onvoldoende uit.’

De door de Vlaamse minister Zuhal Demir (N-VA) eerder dit jaar uitgestoken hand om samen op te trekken als het gaat om kernenergie en mee te investeren in de twee geplande kerncentrales in Zeeland, moet anderzijds nog op een toezegging wachten van Jetten: Nederland moet eerst zelf tot een beslissing komen.

Zuhal Demir.

Steeds meer wordt duidelijk dat er over de uitvoering van Europese klimaatbeleid grote verdeeldheid heerst. Niet in de laatste plaats wil de Franse president Macron een ‘pauze’ in het klimaat- en natuurbeleid. Maar ook de Belgische regering stelde zich achter Macron. De Vlaamse minister van Energie  Zuhal Demir:

‘De voorbije drie jaar heb ik erg veel in de woestijn geroepen. Iedereen deed onze standpunten rond klimaatbeleid af als wereldvreemd, maar je ziet nu wel velen hun bocht maken. Met de Green Deal loopt Europa mijlenver voor op de Verenigde Staten, China, India en andere landen. Maar tegen welke prijs?’

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan in juni naar België maar met de trein.

***

Bronnen hier en hier.

***