Het Amerikaans Heartland Institute heeft onlangs een brochure voor leraren en studenten uitgebracht waarin een dertigtal prominente klimaatthema’s worden behandeld.

Climategate.nl zal in de komende tijd aan een aantal hoofdstukken uit deze brochure aandacht schenken.

***

Zeespiegelmetingen zijn in strijd met beweringen dat het verlies van ijs in de Groenlandse ijskap wereldwijde kustoverstromingen dreigt te veroorzaken. NASA-satellietbeelden, waaronder metingen die dateren uit 1993, laten zien dat de zeespiegel stijgt met een snelheid van slechts 1,2 inch [ong. 3 cm.] per decennium, wat niet significant verschilt van de typische snelheid van zeespiegelstijging die sinds het midden van de 19e eeuw is geregistreerd. 1

In de afgelopen decennia zijn claims van ijssmelting in Groenland gebruikt om de vrees voor een explosieve zeespiegelstijging te versterken. NASA-wetenschappers zeiden bijvoorbeeld het volgende over de ijskappen van Groenland en Antarctica:

“De twee regio’s hebben in drie decennia 6,4 biljoen ton ijs verloren; onverminderd kan dit smelttempo overstromingen veroorzaken die tegen 2100 honderden miljoenen mensen zullen treffen.”2,3

Hoewel enkele biljoenen tonnen ijs klinken als enorm ijsverlies, komt het neer op minder dan 1 procent van de totale ijsmassa van Groenland. Zoals te zien is in figuur 1, is het totale ijsverlies elk jaar bijna niet waarneembaar en bedraagt het slechts 0,005 procent van de Groenlandse ijskap.

Op dezelfde manier brachten de media op 30 juli 2021 angstaanjagende koppen als:

“Groenland: genoeg ijs gesmolten op één dag om Florida te bedekken met twee centimeter water.”5

Hoewel dat misschien verontrustend klinkt, tonen gegevens aan dat deze hoeveelheid niet zonder precedent was in Groenland, waar de temperaturen op bijzonder zonnige dagen boven het vriespunt kunnen stijgen, waardoor een grote hoeveelheid oppervlakte-ijs in korte tijd smelt. Het is een fenomeen dat al vele malen eerder is opgetreden, ook in 2012.6

Het is ook belangrijk op te merken dat smeltwater in poelen doorgaans opnieuw bevriest, wat resulteert in vrijwel geen netto verlies van ijs in de ijskap van Groenland. Groenland heeft in de zomer van 2021 enkele smeltperioden gekend, veroorzaakt door abnormaal zonnig weer, maar het smelten werd snel gevolgd door opnieuw bevriezen en een terugkeer naar normale ijsniveau’s binnen een paar dagen.

U hoeft ons natuurlijk niet op ons woord te geloven. Het National Snow and Ice Data Center schreef over de recente gebeurtenissen:

“De Groenlandse ijskap kende in de tweede helft van juli twee uitgebreide smeltperioden. De tweede smeltperiode had het zesde grootste smeltgebied en de vierde hoogste afvoer in het satellietrecord, dat begon in 1978. Sneeuwbedekking van eerdere sneeuwval in de vroege zomer verzachtte echter de potentiële impact van het smelten door de blootstelling van kaal ijs te beperken en de afvoer te verminderen. De twee evenementen zorgden ervoor dat het seizoen 2021 omsloeg van een netto winst aan ijs naar een bijna gemiddelde netto verandering.”7

Een volledig contextonderzoek van de gegevens laat zien dat slechts een klein deel van de Groenlandse ijskap aan het smelten is, en met zeer weinig impact – precies het tegenovergestelde van wat veel klimaatactivisten beweren.

Figuur 1. Een vergelijking van presentaties van satellietgegevens die het verlies van ijsmassa in Groenland vastleggen. De afbeelding rechts toont veranderingen in de ijsmassa van Groenland ten opzichte van de totale ijsmassa van Groenland. Bronnen: de gegevens in deze grafieken zijn afkomstig van de Ice Sheet Mass Balance Inter-Comparison Exercise, een gezamenlijk onderzoek van NASA en de European Space Agency.4 Grafieken oorspronkelijk van Willis Eschenbach. Aangepast en geannoteerd door Anthony Watts.

 Belangrijkste leerpunten

• Klimaatactivisten, waaronder regeringsbureaucraten, beweren dat de Groenlandse ijskap zes keer sneller smelt dan dertig jaar geleden het geval was; maar 30 jaar geleden smolt de Groenlandse ijskap nauwelijks. Zes keer bijna geen ijsverlies is nauwelijks een voorbeeld van een klimaatveranderingscrisis.
• Wanneer het recente ijsverlies wordt vergeleken met de volledige Groenlandse ijskap, is het verlies zo minuscuul dat het praktisch ondetecteerbaar is.

***

Literatuur

1. NASA satellite instruments, with readings dating back to 1993, show global sea levels rising at a pace of merely 1.2 inches per decade. See “Sea Level Rise,” Climate at a Glance, accessed September 6, 2021, https://climateataglance.com/climate-at-a-glance-sea-level-rise
2. See NASA, “Greenland, Antarctica Melting Six Times Faster Than in the 1990s,” press release, nasa.gov, last updated March 18, 2020, https://www.nasa.gov/feature/jpl/greenland-antarctica-melting-six-times-faster-than-in-the-1990s
3. Brandon Specktor, “Ice loss in Antarctica and Greenland Increased Sixfold in the Last 30 Years,” LiveScience, March 13, 2020, https://www.livescience.com/antarctica-greenland-ice-shelf-loss.html
4. Ice Sheet Mass Balance Inter-Comparison Exercise, “About IMBIE,” NASA and the European Space Agency, imbie.org, accessed September 5, 2021, http://imbie.org/about-the-project
5. Oliver Milman, “Greenland: Enough Ice Melted on Single Day to Cover Florida in Two Inches of Water,” The Guardian (U.K.), July 30, 2021, https://www.theguardian.com/environment/2021/jul/30/greenland-ice-sheet-florida-water-climate-crisis
6. Mark Hobson, “Thin Clouds Drove Greenland’s Record-Breaking 2012 Ice Melt,” University of Wisconsin at Madison, April 3, 2013, https://news.wisc.edu/thin-clouds-drove-greenlands-record-breaking-2012-ice-melt
7. National Snow and Ice Data Center, “Large Melt Events Change the Story of 2021, Published August 11, 2021,” August 11, 2021, http://nsidc.org/greenland-today/2021/08/large-melt-event-changes-the-story-of-2021.

***

Bron hier.

***