Steven van Rijswijk, ING.

Van een onzer correspondenten.

ING gaat helemaal op klimaatalarm. Met veel aplomb stelt het concern na de klimaattop in Dubai dat het in 2040 geen geld meer steekt in het oppompen olie en gas. Voor velen liet de recente klimaattop in Dubai juist zien dat de gemaakte afspraken holle woorden waren en dat de belangen van de fossiele industrie domineerden.

Eigenlijk roeit de systeembank met het klimaatbeleid tegen de stroom in, zonder het zelf te beseffen. Van Rijswijk is zo een tragische antiheld die in een verkeerde film terecht is gekomen.

Zo schreef de vooraanstaande energieanalist Samuel Furfari:

‘Bravo voor de Verenigde Arabische Emiraten

Al deze mooie woorden onderstrepen de leegte van de COP’s sinds 1995. Ieder van de 88.000 deelnemers in Dubai kan er iets van leren, want dit is waar zij voor hebben gevochten, ongeacht de afstand die hen scheidt. Door de indruk te wekken dat deze COP een succes is voor de tegenstanders van fossiele brandstoffen, verzekerde sultan Al Jaber, voorzitter van COP28, dat er niets zal veranderen. Zou hij ‘Le Guépard’ van Giuseppe Tomasi di Lampedusa hebben gelezen, waarin staat:

‘Als we willen dat alles blijft zoals het is, moet alles veranderen?’ Zie hier.

ING kiest niettemin volle kracht vooruit om de apocalyps te keren, geheel ingepakt in de klimaat-alarmistische VN retoriek. Eigenlijk roeit de systeembank met het klimaatbeleid tegen de stroom in, zonder het zelf te beseffen. Van Rijswijk is zo een tragische antiheld die in een verkeerde film terecht is gekomen.

De bank heeft – volgens het eigen meest recente klimaatrapport – namelijk nog voor ruim 7 miljard euro aan leningen uitstaan aan bedrijven die actief zijn in de mid– en downstream van olie en gas. Dat zijn de activiteiten vanaf transport van olie via raffinage tot aan de verkoop bij pompstations. Voor deze activiteiten wil ING in 2050 klimaatneutraal zijn, meldt de bank. Voor de olie- en gaswinning zelf, vaak omschreven als upstream, stelt de bank zichzelf met het jaar 2040 dus een ambitieuzer doel. De bank heeft nog voor 1,9 miljard aan leningen uitstaan aan bedrijven die hierin actief zijn.

Laten we kijken wat onze redemptor hominis roept:

‘Klimaatverandering is een feit. De effecten ervan worden overal om ons heen gevoeld, van de heetste en langste hittegolf ooit gemeten, terwijl de oceaan aan het oppervlak nu warmer is dan ooit in de afgelopen 150 jaar van de metingen. De nieuwste klimaatwetenschap geeft een duidelijke waarschuwing dat we nog maar een kleine kans hebben om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. De tijd dringt misschien, maar ik geloof er sterk in dat elke stap dat doet telt, elke actie is zinvol en elke tiende graad doet ertoe.’

De wereld heeft volgens de topman dringend gezamenlijke actie nodig om de klimaatverandering te vertragen en de ergste gevolgen ervan te verzachten. De klimaat-alarmistische kretologie van de secretaris-generaal van de VN heeft hem persoonlijk geraakt. De financiële sector speelt een belangrijke rol bij het helpen van de wereldtransitie naar een koolstofarme economie en duurzame toekomst:

‘Bij ING nemen we deze rol serieus, en we streven ernaar om als bankleider daarin een impuls te geven.’

Van Rijswijk presenteert met onverholen trots de resultaten van ING ‘dat we momenteel sneller langs de netto-nultrajecten gaan dan de wetenschap vereist.’ De bank heeft, ‘met de nieuwste klimaatwetenschap als leidraad’, al belangrijke stappen gezet in het terugdringen van de financiering van kolencentrales tot bijna nul in 2025 en het stopzetten van deze specifieke energiecentrales.

Dat er meer wetenschappelijk onderbouwde perspectieven zijn die tot een heel andere conclusie leiden over het bestaan van een klimaatcrisis en de rol van CO2 is, aan de goedwillende bankman niet besteed:

‘Desalniettemin zijn de deskundigen het erover eens dat als het gaat om de beperking van de klimaatverandering de wereld zich niet snel genoeg aanpast.’

Voor ING zal sneller handelen betekenen dat we rigoureuzer moeten zijn in de manier waarop we hiermee omgaan voor de zakelijke klanten. Duurzaamheid is inmiddels een fundamentele overweging bij het maken van keuzes waarover zakelijke klanten die we financieren en die we niet financieren. ING in pure mensenreddertaal:

‘Als duidelijk wordt dat bepaalde klanten de overstap niet willen of kunnen maken, dan zullen wij overwegen om afstand te nemen.’

***