Doekle Terpstra.

Van een onzer correspondenten.

Gold bij Doekle Terpstra in juli 2022 nog het zorgwekkende ‘We staan met de rug tegen de muur’, waar het ging om het tekort van vaklieden om Nederland te veranderen in een grote zonne-glas vlakte, inmiddels is de groei van zonnepanelen geen goed nieuws meer. Maar niet getreurd, Terpsta schaatst gewoon achteruit om zijn bestemming te bereiken. Hij zegt nu, terwijl installateurs van zonnepanelen overuren maken, dat ‘ons stroomnet vol zit.’ Terpstra bij WNL-Radio:

‘Door steeds meer zonnepanelen te krijgen, wat voor de verduurzaming heel goed is, zie je dat de energie in dat net aan het stapelen is. Dus het probleem van congestie wordt alleen maar groter. Het net komt steeds voller te zitten.’

‘We moeten proberen het net te ontlasten en zoveel mogelijk energie zelf gebruiken, omdat wij nog steeds terug leveren via het net.’

Middels de salderingsregeling kunnen huishoudens de extra opgewekte energie via zonnepanelen verrekenen met de energie die wordt verbruikt. Demissionair minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) achtte deze financiële stimulering niet meer nodig en wilde derhalve de salderingsregeling geleidelijk afbouwen. De Eerste Kamer verwierp het voorstel van de bewindsman. Terpstra steunde Jetten waar het gaat om de afbouw van de salderingsregeling.

Terpstra:

‘Waarom is een zo succesvolle aanpak niet naar een einde gebracht zodat wij iets nieuws konden introduceren.’ Dat is iets waar Jetten naartoe wilde, naar een regeling waarin mensen worden gestimuleerd om energie zelf te gebruiken. ‘Dat gebeurt nu niet’, reageert Terpstra.

Dat zorgt voor problemen op het net, legt Terpstra uit.

‘Ongeveer 70 procent van de opgewekte energie, gaat terug naar het net. We gebruiken voor onszelf nog maar iets van 30 tot 40 procent. We moeten proberen het net te ontlasten en zoveel mogelijk energie zelf gebruiken, omdat wij nog steeds terug leveren via het net.’

Met andere woorden:

‘Door steeds meer zonnepanelen te krijgen, wat voor de verduurzaming heel goed is, zie je dat de energie in dat net aan het stapelen is. Dus het probleem van congestie wordt alleen maar groter. Het net komt steeds voller te zitten.’

Energienetwerkbedrijf Alliander waarschuwt inmiddels dat wij 10 jaar in de file kunnen komen te staan op het stroomnet. Voorzitter Terpstra van Techniek Nederland beaamt dit. Zie hem gaan: hij ziet altijd een horizon.

***

Bron o.a. hier.

***