Foto: Shutterstock

Van een onzer correspondenten.

Begin februari stemde de Nederlandse Eerste Kamer tegen de afbouw van de salderingsregeling. Het plan was om de regeling van 2025 ieder jaar met een bepaald percentage af te bouwen totdat ze in 2031 geheel afgebouwd zou zijn. In plaats daarvan zou er een terugleververgoeding komen die beduidend hoger is dan nu het geval is als je meer teruglevert dan je verbruikt: 80 procent van de kale elektriciteitsprijs. Ook die regeling is met de tegenstem vooralsnog komen te vervallen.

Energieleveranciers komen met tegenmaatregelen

Het voorlopige behoud van de salderingsregeling leek in eerste instantie goed nieuws voor huishoudens met zonnepanelen, maar inmiddels is dat aan het veranderen. Steeds meer energieleveranciers hebben tegenmaatregelen genomen om de toegenomen kosten te verhalen op huishoudens met zonnepanelen. Bijvoorbeeld met een ’terugleverheffing’, een hoger vastrecht of zelfs door niet meer beschikbaar te zijn in energievergelijkers.

Dat er nu meer maatregelen dreigen, is niet helemaal onverwacht, want dat begon al in 2023. In dit artikel bespreken we waarom energieleveranciers dit doen en wat er de komende weken en maanden kan gaan gebeuren. De salderingsregeling bestaat weliswaar nog, maar is niet oneindig houdbaar en als alle energieleveranciers maatregelen nemen, is het de vraag of dit niet juist slechter uitpakt dan met de wet was beoogd.

Enigszins problematisch aan de salderingsregeling zijn de steeds hogere onbalanskosten waar energieleveranciers mee te maken hebben.

De toegenomen kosten worden waarschijnlijk steeds vaker bij huishoudens mét panelen ondergebracht.

Volgens energiespecialist en -trendwatcher Jan Willem Zwang is het verschil in kosten tussen huishoudens zonder en met zonnepanelen een factor acht tot tien:

“Huishoudens zonder zonnepanelen kosten op jaarbasis ongeveer 4 tot 8 euro per MWh aan onbalanskosten. Voor huishoudens mét panelen is dat 35 tot 65 euro per MWh, een enorm verschil dat het probleem voor energieleveranciers verklaart.”

Zoals besproken in het recente artikel over thuisaccu’s en de onbalanshandel neemt de onbalans tot nu toe ieder jaar toe, mede doordat het aantal zonnepanelen groeit.

Die extra kosten worden momenteel verdeeld over alle huishoudens, met en zonder zonnepanelen. Volgens dat uitgangspunt betalen huishoudens zonder panelen onevenredig mee aan de toegenomen kosten voor onbalans en dat is wat de energiebedrijven willen veranderen. De toegenomen kosten worden nu en in de nabije toekomst dus waarschijnlijk steeds vaker bij huishoudens mét panelen ondergebracht.

***

Zie het gehele artikel van Jeroen Horlings hier.

***