Van een onzer correspondenten.

Nederlanders zien vergeleken met andere landen minder vaak een rol voor hun eigen land weggelegd in het tegengaan van klimaatverandering. Waar wereldwijd 63% vindt dat zijn/haar eigen land meer moet doen om klimaatverandering tegen te gaan, is dit maar 43% in Nederland. Hiermee staat Nederland samen met Japan onderaan.

Burger weinig te porren voor Nederlandse gidsfunctie klimaatbeleid.

In het kader van Earth Day voert Ipsos jaarlijks een onderzoek uit naar de beleving van klimaatverandering in 33 landen over de hele wereld.

Ipsos:

  • Mensen vinden nog steeds dat het onze verantwoordelijkheid is om klimaatverandering tegen te gaan, maar deze overtuiging neemt wel af;
  • Een minderheid denkt dat het te laat is om nog iets tegen; klimaatverandering te doen, jongeren nemen vaker deze fatalistische houding aan;
  • Ontwikkelde landen moeten meer bijdragen aan een oplossing voor klimaatverandering, vindt men;
  • Mensen overschatten de impact van recyclen bij het tegengaan van klimaatverandering;
  • Inwoners van ontwikkelde landen zijn vaker negatief over het effect van de energietransitie op de economie dan inwoners van minder ontwikkelde landen.

Een vijfde (19%) maakt zich helemaal geen zorgen omdat de impact te ver in de toekomst zou liggen, iets minder dan gemiddeld. Deze zorgen gaan niet gepaard met een fatalistische houding. 17% denkt dat klimaatverandering al in een dusdanig vergevorderd stadium is dat we niets meer kunnen doen.

***

Bron hier.

***