Door Gregory Wrightstone (Auteur van Inconvenient Facts: de wetenschap die Al Gore negeert).

De klimaatonheilsprofeten zullen het goede nieuws negeren dat onze planeet floreert als gevolg van de bescheiden opwarming en de toenemende hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer. Een recent wetenschappelijk rapport concludeert echter dat een optimistische visie voor de aarde en haar bewoners niettemin gerechtvaardigd is.

Algemeen aanvaarde gegevens laten een algehele vergroening van de aarde zien als gevolg van een cyclus van natuurlijke opwarming die meer dan 300 jaar geleden begon en van de toevoeging van CO2 door de industrialisatie die in de 19e eeuw begon en werd versneld door de krachtige economische activiteit na de Tweede Wereldoorlog.

Ook aan deze en andere factoren wordt de recordproductie van gewassen toegeschreven, die nu acht miljard mensen voeden – tien maal de bevolking van vóór de Industriële Revolutie. Alleen al de stijging van de CO2-uitstoot in de atmosfeer sinds  1940 houdt verband met opbrengststijgingen voor maïs, sojabonen en tarwe van respectievelijk 10%, 30% en 40%.

De positieve bijdrage van koolstofdioxide aan de menselijke conditie zou reden tot feest moeten zijn, maar dit is meer dan demoniseerders van het gas kunnen verdragen. Precies op het juiste moment begonnen vertellers van een planeet die zogenaamd oververhit zou raken door kooldioxide met het sensationeel maken van onderzoeksresultaten dat een groter plantvolume resulteert in lagere concentraties voedingsstoffen in voedsel.

“De potentiële gevolgen voor de gezondheid zijn groot, aangezien er al miljarden mensen over de hele wereld zijn die niet genoeg eiwitten, vitamines of andere voedingsstoffen binnenkrijgen in hun dagelijkse voeding”,

concludeerde de  New York Times, een onverbeterlijke promotor van de nakende Apocalyps. Onder andere The Lancet,  de Harvard TH Chan School of Public Health en de National Institutes of Health hebben daaraan hun medewerking verleend.

Natuurlijk ontbeert dergelijke journalistiek context en tegenwichtsfeiten – elementen die worden aangereikt in “Nutritive Value of Plants Growing in Enhanced CO2 Concentrations”, uitgegeven door de CO Coalition, Arlington, Virginia.

Ieder tekort aan nutriënten als gevolg van de verbetering van de plantengroei door verhoogde koolstofdioxide

“is klein, vergeleken met de nutriëntentekorten waarmee landbouw en veeteelt routinematig worden geconfronteerd als gevolg van natuurlijke fenomenen, zoals ernstige verschillen in de bodemvruchtbaarheid, verdunning van voedingsstoffen in planten als gevolg van regenval of irrigatie en zelfs veroudering van gewassen”, stelt het artikel. .

Albrecht Glatzle.

En hoewel er aanwijzingen zijn voor een marginale afname van sommige voedingsstoffen, laten gegevens ook zien dat hogere CO2-niveaus bepaalde groepen gezondheidsbevorderende fytochemicaliën in voedselgewassen kunnen versterken die dienen als antioxidanten en ontstekingsremmende stoffen, aldus het paper, dat is geschreven door bevat zeven auteurs en meer dan 100 referenties bevat. De hoofdauteur is Albrecht Glatzle, lid van de Rural Association of Paraguay en voormalig internationaal onderzoeker op het gebied van planten- en dierenvoeding.

Onder andere punten die in het artikel naar voren worden gebracht zijn de volgende: Gedurende het grootste deel van de geologische geschiedenis zijn de CO2 -concentraties in de atmosfeer meerdere malen hoger geweest dan die van vandaag, wat voor de meeste planten niet optimaal is; de opwarming van de atmosfeer door zelfs maar een verviervoudiging van de CO2 -concentraties zou klein zijn vergeleken met de natuurlijke temperatuurschommelingen sinds de laatste ijstijd meer dan 10.000 jaar geleden.

Omdat ze vrijwel geen wetenschappelijke basis heeft, negeert de vijandigheid van de “groene” beweging tegenover koolstofdioxide schijnbaar de cruciale rol van het gas als plantaardig voedsel. Zoals de krant opmerkt:

“CO2 is de enige bron van het chemische element koolstof voor al het leven op aarde, of het nu planten, dieren of schimmels en bacteriën zijn – door middel van fotosynthese en voedselketens.”

Het zogenaamde broeikaseffect van kooldioxide – pervers overdreven om de angst voor het klimaat te ondersteunen – is een levensreddende temperatuurmoderator die ervoor zorgt dat de aarde niet bevriest.

Gregory Wrightstome.

De voor de hand liggende voordelen van CO2  zijn “een schande voor de grote en winstgevende beweging om ‘de planeet te redden’ van ‘koolstofvervuiling’”, schrijven de auteurs. “Als CO2 de land en bosbouw enorm ten goede komt en een klein, gunstig effect heeft op het klimaat, is het helemaal geen vervuilende stof.

Meer CO2 is goed nieuws. Het is niet zo ingewikkeld.

***

Gregory Wrightstone  is een geoloog; uitvoerend directeur van de  CO2  Coalition, Arlington, Virginia; auteur van “Inconvenient Facts: The Science That Al Gore Does’t want you to know” en “Een heel prettige opwarming: hoe bescheiden opwarming en meer CO2 de mensheid ten goede komen” en co-auteur van “Nutritive Value of Plants Growing in Enhanced CO2 concentrations”.

***

Gregory Wrightstone is binnenkort als spreker te gast bij de Jubileumconferentie van Clintel. Zie hier.

Bron hier.

***