Van een onzer correspondenten.

Huishoudens met een privé-laadpaal, een warmtepomp of tientallen zonnepanelen moeten veel meer gaan meebetalen aan de verzwaring van het elektriciteitsnet. Nu is ieder gezin 425 euro kwijt aan netwerkkosten, dat zou voor veelgebruikers mogen verdubbelen, zegt netbeheerder Enexis.

‘Het is eerlijker om mensen die kosten veroorzaken, meer te laten betalen.’

Kosten lopen door de energietransitie rap op; er worden miljarden euro’s per jaar geïnvesteerd in dikkere kabels en nieuwe transformatorhuisjes.

Veelgebruiker mag wel het dubbele betalen.

Dat stelt Han Slootweg, operationeel directeur van netbeheerder Enexis en hoogleraar intelligente elektriciteitsnetten aan de TU Eindhoven aan Ton Voermans van het AD. Enexis wil dat de tarieven voor huishoudens door de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) tegen het licht worden gehouden. ACM bepaalt de maximale netwerkkosten die netbeheerders aan huishoudens mogen vragen.

Huishoudens betalen nu via de energierekening 425 euro netwerkkosten – voor het transport van elektriciteit – per jaar. De afgelopen vier jaar is het netwerktarief verdubbeld en er komt nog veel meer aan. Vergeleken met vorig jaar is het tarief al 100 euro hoger en de komende jaren blijft het tarief met tientjes tegelijk stijgen. Enexis:

‘In het verleden waren de verschillen in elektriciteitsverbruik niet zo groot. Misschien had iemand in een groot huis een grotere tv en een vaatwasser en moest degene in een appartement het zonder vaatwasser doen. Maar de onderlinge verschillen in elektriciteitsverbruik zijn nu volledig uit de pas gaan lopen, het is hoog tijd dat we het over de tarieven gaan hebben. Het is eerlijker om de mensen die de kosten veroorzaken te laten betalen.’

Het is eerlijker om de mensen die de kosten veroorzaken te laten betalen.

Enexis:

‘Sommige mensen hebben twee elektrische auto’s, een warmtepomp en ook nog dertig zonnepanelen op hun dak. Dus als de zon schijnt, dan leveren ze gigantisch terug aan het net. Als ze beide auto’s laden en het is buiten ook nog koud, dan trekken ze behoorlijk wat stroom van het elektriciteitsnet. Daar zijn die dikke elektriciteitskabels voor nodig. Terwijl iemand in een portiekflat dat allemaal niet doet, maar wél een even hoog netwerktarief betaalt.’

Dat is niet langer te verdedigen, vindt Enexis, één van de drie grote netbeheerders in Nederland.

‘Wat ons betreft mag die veelgebruiker wel het dubbele betalen, en degene die een traditioneel verbruik heeft de helft.’

Het voorstel van netbeheerder Enexis om de netwerkkosten voor gezinnen die veel stroom verbruikten te verhogen, is een nieuwe stap in herverdeling van de kosten van de energietransitie. Wie veel profiteert, zal ook meer moeten betalen.

Operationeel directeur Han Slootweg van Enexis wil dat het tarief voor de levering van elektriciteit, nu 425 euro, voor veelverbruikers wordt verdubbeld en dat gezinnen met een laag verbruik het tarief zien halveren. Netbeheerder Enexis kaart het probleem aan bij toezichthouder Autoriteit Consument & Markt, die de maximale tarieven die netbeheerders mogen vragen vaststelt.

‘Dat is niet aan ons; uiteindelijk is het een politieke keuze.’

Het zal daarom niet 1-2-3 gerealiseerd zijn, maar herverdeling van de kosten is volgens Slootweg broodnodig om iedereen mee te krijgen in de energietransitie.

‘Daarom is het goed dat de salderingsregeling in 2027 afgeschaft wordt, want iedereen betaalt er nu aan mee. Oók de mensen zonder zonnepanelen. De kosten daarvan worden uitgesmeerd over mensen die het misschien minder goed kunnen betalen. Het is eerlijker om de mensen die de kosten veroorzaken te laten betalen. Dan blijft er voor al die andere mensen ook wat geld over voor isolatie of een investering in een warmtepomp.’

Energiebedrijven zijn met dezelfde argumenten als Enexis ook begonnen met het rekenen van terugleverkosten aan mensen met zonnepanelen om de kosten te dekken van de salderingsregeling.

Slootweg is niet bang dat de verduurzaming door herverdeling van de kosten stokt.

***

Voor het gehele artikel in het AD, zie hier

***