Foto: Shutterstock

Van een onzer correspondenten.

De burger wordt ontzien, de energietransitie gaat door. De klimaatplannen gaan niet, zoals de PVV aankondigde, door de ‘shredder’. Grotendeels wordt geleund op de ‘bestaande afspraken’ rondom klimaat, maar zo staat in het akkoord: ‘Alleen als we de doelen niet halen, maken we alternatief beleid.’

Toch blijven de grote lijnen volgens de krant van het door Rutte IV ingezette klimaatbeleid vrijwel ongemoeid en al dopen de formerende partijen klimaatplannen om tot energiezekerheid waarborgen en afhankelijkheid van ’onbetrouwbare landen’ voorkomen.

Over elektrische voertuigen is het akkoord dubbelzinnig. Grote ambities o.a. over CO2 opslag.

In de terminologie en de plannen kunnen de vingerafdrukken van de VVD duidelijk worden ontwaard. Het nieuwe kabinet wil door met groene industriepolitiek, waarbij de overheid in ruil voor subsidie afspraken maakt met grote bedrijven om sneller te verduurzamen. Deze ‘maatwerkafspraken’ worden mogelijk uitgebreid.

Ondanks de verkiezingsbelofte van BBB om te stoppen met windparken in de Noordzee, valt in het coalitieakkoord te lezen dat nieuwe windmolens ‘zoveel mogelijk op zee’ komen.

Het nieuwe kabinet wil vier kerncentrales bouwen en Borssele openhouden. Hiervoor wordt 9,5 miljard euro extra gereserveerd. Dat wordt vermoedelijk deels betaald uit het Nationaal Groeifonds. Deze subsidieregeling voor innovatie wordt stopgezet, waarmee het kabinet 7,8 miljard euro wil vrijspelen.

De energiebelasting op gas gaat voor burgers omlaag of voor grootgebruikers niet meer omhoog. De accijnsverlaging op fossiele brandstoffen wordt tot 2025 verlengd. Fossiele subsidies moeten in Europa worden afgebouwd en door een recente prijsverhoging voor CO2 voor de Nederlandse industrie, gaat een streep. Het nieuwe kabinet wil vier kerncentrales bouwen en Borssele openhouden.

Opvallend genoeg komt er wel een vliegbelasting – een hogere prijs bij een langere vlucht – vanaf 2027.

De coalitie heeft grote ambities wat betreft lagere inkomens en kleinere ondernemers ondersteunen in verduurzamen. En voor het oplossen van de problemen op het stroomnet en voor investeringen in innovaties, zoals groene waterstof en CO2-opslag. Ook vinden de partijen dat Nederland zich verder moet aanpassen aan klimaatverandering, zoals langdurige droogte. Nog niet voor al deze plannen hebben de onderhandelaars duidelijk gemaakt hoe ze die gaan betalen.

Wel wordt licht bezuinigd op het Klimaatfonds en andere subsidieregelingen voor duurzame energie. Er komt geen verplichting om een elektrische warmtepomp aan te schaffen en de salderingsregeling (het financiële voordeel voor zonnepanelen) wordt afgeschaft. Over elektrische voertuigen is het akkoord dubbelzinnig: de partijen zeggen de aanschaf te blijven ondersteunen, maar ook te willen stoppen met ‘subsidies’. Wel blijft de korting op de motorrijtuigbelasting voor de ‘zwaardere’ elektrische auto. Opvallend genoeg komt er wel een vliegbelasting – een hogere prijs bij een langere vlucht – vanaf 2027.

***

Bron hier.

***