Ronald Plasterk. Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

De kans is groot dat Ronald Plasterk onze nieuwe minister president gaat worden. Vandaag of morgen kan zijn kandidatuur bekend worden gemaakt. Plasterk zal leiding moeten geven aan een regering met een klimaatrealistisch profiel, gezien het klimaatrealisme bij PVV en BBB. Het is afwachten hoe de klimaatparagraaf er uit komt te zien en of de PVV shredder nog rol krijgt toebedeeld in de Trêvezaal.

In het klimaatdebat nam Plasterk tot nu toe een tussenpositie in. Zo hekelde hij in zijn columns het klimaatactivisme van Extinction Rebellion en schreef in De Telegraaf over de motieven van klimaatbevreesden:

‘Die motieven spelen bij de mensen die hun loopbaan verknoopt hebben aan de klimaatproblematiek. Het zijn bijvoorbeeld politici, maar ook woordvoerders van windmolenbedrijven. Voor hen is de klimaatcrisis business, brood op de plank. Ze zitten er niet op te wachten dat er een plan op tafel komt dat in tien tot twintig jaar fossiele brandstoffen vervangt door kernenergie. Ze hebben er geen belang bij dat het probleem wordt opgelost. Ze zijn van plan er nog jaren plezier van te hebben.‘

We weten niet hoe zwaar deze woorden gaan wegen nu het failliet van de energietransitie steeds meer zichtbaar wordt en ingrijpen noodzakelijk tijdens Plasterk I.

Klimaatalarmist prof. dr. Jan Rotmans reageerde als volgt op de eerdere woorden van Plasterk:

‘Bespottelijke column van Ronald Plasterk. Het idee dat klimaat & duurzaamheid iets is voor idealistische wereldverbeteraars is zó achterhaald, het is inmiddels mainstream en big business voor bedrijven. En dat gedram als ‘pseudo-beta’ over kernenergie als panacee, sneu gewoon.’

Plasterk bleef trouwens in zijn columns de overtuiging toegedaan dat C02 een broeikasgas is, wat voor hem een extra argument is om juist voor kernenergie te kiezen. Inmiddels kiest Nederland volop voor kernenergie. Nu nog de vermeende kwaadaardigheid van CO2 van tafel. Eerder schreef Climategate.nl tijdens de informatie onder zijn leiding:

‘Je kunt niemand tot zijn eigen geluk dwingen, maar op het terrein van het klimaatdossier zou Plasterk in de informatieronde de feiten kunnen laten spreken: dat qua klimaatdebat de zaak in brede zin wetenschappelijk geen uitgemaakte zaak is en dat stijging van CO2 geen alarmerend opwarmend effect heeft.’

Zie hier.

De wetenschappelijke feiten over CO2 kunnen helpen de onzinnigheid van de huidige energietransitie aan de kaak te stellen. Immers, eindelijk een topwetenschapper aan het roer.

***