Sander Smit. BBB.

Van een onzer correspondenten.

De BBB staat ‘ervoor open’ om de Europese klimaatdoelen bij te stellen. Sander Smit, Europees lijsttrekker van die partij, benadrukt tijdens het NOS-debat voor de Europese verkiezingen dat de BBB zich aan bestaande verdragen wil houden. Maar die zijn volgens hem niet heilig, en kunnen wat hem betreft aangepast worden.

Ruimte voor aardgas en brandstofmotoren. BBB: ‘We schieten nu te snel door.’

Ook wil Smit ‘afrekenen met de doorgeschoten Green Deal’. In dat maatregelenpakket is onder meer opgenomen dat Europa in 2050 klimaatneutraal is. De BBB wil inzetten op een ‘Real Deal’, zoals de partij het zelf noemt. Dat moet volgens Smit ‘haalbaar en betaalbaar’ zijn, met ruimte voor aardgas en brandstofmotoren.

‘We schieten nu te snel door.’

Smit kreeg flinke kritiek op zijn standpunt. Volt wil juist dat de EU sterk blijft inzetten op klimaatbeleid, ook voor de Europese boeren. Die hebben volgens co-lijsttrekker Anna Strolenberg ook last van droogte en overstromingen als gevolg van klimaatverandering. Wel vindt zij dat boeren anders moeten werken, zodat de sector minder CO2 uitstoot.

Later in het debat botste Smit ook over zijn uitspraken met Gerben-Jan Gerbrandy (D66) en Dirk Gotink (NSC). Laatstgenoemde verweet Smit niets te willen doen aan klimaatverandering. ‘De Green Deal van tafel, dat is natuurlijk een fabeltje.’ Hij pleit voor kernenergie en meer investeringen in het isoleren van huizen.

Gerbrandy noemt het betoog van Smit ‘de omgekeerde wereld’. Hij vreest dat overstromingen die in 2021 Zuid-Limburg en Duitsland teisterden, waardoor in Duitsland meer dan tweehonderd mensen omkwamen, vaker zullen voorkomen. ‘Dat is pas ‘real’, hield hij Smit voor.

Het CDA wil ook de Europese klimaatdoelen halen. ‘Dat is een belofte aan onze kinderen’, zegt lijsttrekker Tom Berendsen. Wel heeft hij moeite met de Europese wet om de natuur te herstellen. Die wet kan volgens critici juridische problemen opleveren voor Nederland, vergelijkbaar met de stikstofcrisis. De veelbesproken wet is door onder meer Nederlands verzet voorlopig gestrand.

***

Bron hier.

***

Voor enkele hoogtepunten uit het lijsttrekkersdebat klik hier,

***