Olof van der Gaag.

Van een onzer correspondenten.

De uitslag van de Europese Verkiezingen is duidelijk uitgevallen in het voordeel van de Green Deal voor de energietransitie,

zegt Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). In Nederland én in Europa ging zo’n 80 procent van de stemmen naar partijen die vóór die deal zijn.

‘En dat is een zeer belangrijke steun voor de energietransitie,

‘Eigenlijk zullen alle sectoren er enorm veel van merken en wat ons betreft gaat dat allemaal de goede kant op’

Het is een extra steun in de rug voor de ambitie om in Europa nog efficiënter met energie om te gaan, zegt Van der Gaag. De afgelopen jaren nam de Europese Commissie volgens hem een ‘enorm indrukwekkend pakket maatregelen’ aan. Dankzij voormalig Eurocommissaris Frans Timmermans, maar ook dankzij Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

‘De christendemocraten, waar ook zij deel van uitmaakt, zijn de grote winnaar van de verkiezingen. Dus ik verwacht dat ook zij gewoon door wil op die koers.’

Volgens politiek analist Kees Boonman heeft Timmermans geen bloemen gekregen van de Europese kiezer.

Kees Boonman.

NRC analyseert evenwel dat de winst van radicaal-rechts in grote EU-landen de politieke orde uit balans brengt:

‘Maar de partijen krijgen wel te maken te maken met een veel ingewikkelder politiek landschap, waarin de fracties waarmee ze de afgelopen jaren zaken deden flink gekrompen zijn. Zowel de liberalen, waarin onder meer VVD en D66 zitten, als de groenen noteerden zondagavond dramatische verliezen. Samen verliezen die fracties mogelijk veertig zetels – terwijl het Europarlement juist iets groeit. De afgelopen jaren speelden juist die twee politieke groepen een cruciale rol in het vormgeven van groen, progressief Europees beleid. Die koers zal nu vrijwel zeker veranderen, waarbij groene ambities worden afgeremd terwijl de houding ten opzichte van migranten zal verharden.’

Voormalig NOS Duitslandcorrespondent Margriet Brandsma taxeert dat de Green Deal al was afgezwakt en dat de verkiezingen duidelijk maken dat ‘rechts inmiddels meepraat’ over klimaatbeleid. Volgens politiek analist Kees Boonman heeft Timmermans geen bloemen gekregen van de Europese kiezer.

De uitslag is volgens Van der Gaag ook goed nieuws voor de verduurzaming van woningen, via isolatie en warmtenetten en -pompen. Maar ook voor de ‘uitfasering’ van auto’s met een verbrandingsmotor, die uiterlijk in 2035 niet meer verkocht mogen worden in Europa, is erbij gebaat. ‘Dus eigenlijk zullen alle sectoren er enorm veel van merken en wat ons betreft gaat dat allemaal de goede kant op.’ Al zal het in sommige landen wat lastiger zijn, voorziet hij. ‘Met name in Duitsland en Frankrijk zal het debat feller worden.’ Voor Donald Pols van Milieudefensie, die ‘enige zorg heeft’, is de uitslag van de verkiezingen een ‘wake-up call’ voor de klimaatbeweging.

***

Bronnen hier en hier.

***