Paul Rosenmöller.

Van een onzer correspondenten.

Pensioenfondsen moeten stoppen met beleggen uit activisme of idealisme. Een meerderheid van de Kamer wil dat er regels komen die ervoor zorgen dat fondsen rendement als uitgangspunt nemen bij het investeren van het pensioengeld van hun deelnemers. Een nieuwe regeling voor vroegpensioen lijkt voorlopig nog uit zicht.

De vorige verkiezingen om ABP-bestuurder Paul Rosenmöller in de Senaat te krijgen waren volgens GroenLinks ‘klimaatverkiezingen’.

Een meerderheid van PVV, NSC, BBB, CDA, CU, SGP, FvD en JA21 steunde dinsdag een oproep van VVD-Kamerlid Aartsen tegen activistisch beleggen door fondsen. Aartsen trok eerder dit jaar al aan de bel nadat ambtenarenfonds ABP aankondigde het beleggingsbeleid flink om te gooien. De belangrijkste aanpassing was dat ABP niet langer in ’fossiele’ bedrijven wilde investeren, terwijl het fonds eerder ook al een brandbrief naar het kabinet stuurde om te stoppen met fossiele subsidies.

Een kwalijke zaak, vindt Aartsen.

‘Pensioenfondsen moeten zorgen voor een goede oude dag en daarvoor zullen ze rendement moeten maken met ons geld’, zegt de VVD’er. ‘Dát moet op plek 1, 2 en 3 staan, niet activisme. Groene beleggingen die rendement maken zijn mooi, maar als activisme een doel op zich wordt, moeten de toezichthouders ingrijpen. Daar is onze oudedagvoorziening niet voor bedoeld.’

Ook in de Raad van Bestuur van het ABP schuilt activistisch klimaatalarmisme in de persoon van GroenLinks senator Paul Rosenmöller.

Eerder schreef Climategate.nl:

‘Het ABP zou zich ook achter de oren moeten krabben met haar klimaatgepronk. Zeker met de benoeming van klimaatcrisis-aanjager Paul Rosenmöller in de Raad van Bestuur. Hij is prominent GroenLinkser en invloedrijk Senator. De vorige verkiezingen om Rosenmöller in de Senaat te krijgen waren volgens GroenLinks ‘klimaatverkiezingen’.

***

Zie hier en hier.

***