Trouwe lezers kennen Henry Pool (uit Zuid-Afrika) vanwege zijn regelmatige bijdragen en reacties alhier. Hij heeft onderstaande ontwerpbrief opgesteld voor een aantal leden van de Tweede Kamer.

Hij zou reacties/commentaar van lezers op prijs stellen.

***

Door Henry Pool.

Zeer geacht kamerlid (Mnr./Mevr. X van partij Y)

Na mijn vorige correspondentie hoef ik u zeker niet te zeggen hoe teleurgesteld ik ben met het nieuwe regeerakkoord. Ik heb heel wat stemmen van familie en vrienden naar de PVV doorgestuurd want de klimaatwet zou door de ‘shredder’ gaan. Maar toen kwam het gebruikelijke kwartetspel – de koehandel – en dus blijft de klimaatwet. Koehandel is democratie. Je belazert natuurlijk wel de boel als je iemand een zieke koe aansmeert zonder dat er bij te vermelden.

Ik ben diep bezwaard. Want ja, het is geld over de balk smijten met die klimaatwet. De kooldioxide (CO2) doet niks en kan ook niet de oorzaak van de klimaatverandering zijn. Ik weet dat u denkt dat 97% van de wetenschappers daar anders over denken maar ik ga u toch even uitleggen waarom dat niet klopt. Ik wil mij zelfs verstouten door te zeggen (en te denken) dat u mijn redeneringen zult begrijpen. Zo eenvoudig is het.

Laten we beginnen met het feit dat klimaat verandering van alle tijden is:

We zien hier een analyse van ijsmonsters uit Groenland die op verschillende diepten werden genomen en geévalueerd. De dieptes corresponderen met tijd en de gemeten parameters konden worden gecorreleerd met oppervlaktetemperatuur. We zien met een regelmaat van ca. 1000 jaar dat het warmer is bij de oppervlakte waar het monster werd genomen. Bron: https://foresight.org/some-historical-perspective/ (als u tijd heeft: lees dit rapport dan even!)

Merk op dat deze analyse slechts tot 1950 gaat, want jonger ijs werkt blijkbaar niet. Maar goed, als we deze grafiek zouden doortrekken dan is het logisch om in te zien dat we bij 2024 makkelijk tot bij -29 zouden kunnen zitten, dat is dus +2.0 tot +2.5 vanaf 1950, precies wat we nu meten op het noordelijk halfrond – en ook in Nederland.

Van andere observaties had de wetenschapper genaamd Eddy deze regelmaat van ca. 1000 jaar ook al gezien. Meer hierover hier: De duizendjarige Eddy-cyclus – Climategate Klimaat

Mijn vraag aan u is: waarom zou de klimaat verandering die we nu zien, NIET natuurlijk kunnen zijn als we kunnen zien dat het vroeger ook al zo was?

Mijn volgende vraag aan u is: weet u wat nu, op dit moment, het atmosferische deel is van CO2 in ppmv en in % v/v? Ik zal u het antwoord maar geven want als u het zelf nog moet opzoeken met google dan bent u al gezakt voor het examen. Het is nu 410 ppmv ofwel 0.04 %v/v van de hele atmosfeer. Ik herinner mij van mijn eigen boeken wat het 50 jaar geleden was. Het was toen 310 ppmv ofwel 0.03% v/v. De toename is dus net 0.01% v/v. Dit vergelijkt met ca. 1.0% waterdamp in de eerste 3 km van de atmosfeer waar het broeikas effect relevant is. We weten dat bij een concentratie van 150 ppm CO2 (0.015%) al het plantenleven verdwijnt. Bij die concentratie wordt de fotosynthese zo inefficient dat het niet meer werkt. In kassen is het optimale CO2 gehalte 600 tot 800 ppmv. Dat is dus het beste percentage voor planten om te groeien. Bijv. hier.

(ik meen mij te herinneren dat in de kassen voor tomaten, de optimale concentratie voor CO2 1000 ppmv (0.1%) is. Kunt u dat misschien even voor mij controleren? Dat report is merkwaardig genoeg verdwenen…)

Mijn derde vraag is dus of iemand mij kan vertellen wat de ‘juiste’ concentratie is van CO2 waarbij het welzijn van de biosfeer en de atmosfeer en dus van de mensheid optimaal is. In de hele klimaat en geofysische literatuur, in al die duizenden publicaties, miljoenen zinnen en miljarden woorden, is het antwoord op die simpele vraag niet te vinden. Het is zelfs niet bekend of er wel zo iets is als de beste concentratie van kooldioxide in de lucht.

Dit was even de filosofie van de ’consensus’. U begrijpt dat die er niet is. Echt niet. Nu weer terug naar de echte wetenschap.

Ik probeer eerst in eenvoudige taal uit te leggen hoe het broeikaseffect (gh-effect) werkt. Het is belangrijk dat iedereen die iets met dit effect te maken heeft, op zijn minst begrijpt wat er gebeurt. Ik vond deze definitie op het internet: “het is het opvangen van de warmte van de zon in het lagere deel van de atmosfeer van een planeet, vanwege de grotere transparantie van de atmosfeer voor zichtbare straling van de zon dan voor infraroodstraling die wordt terug gezonden vanaf het oppervlak van de planeet”.

Deze definitie is misleidend omdat het slechts gericht op een klein aspect van het broeikaseffect. Dit is niet de belangrijkste reden waarom een planeet met water zoals de aarde 33K warmer is in de lagere regionen dan een planeet zonder water.  Het werkt zo:

Zonlicht (UV/IR) valt op water => waterdamp => waterdamp hoopt zich op (plakt aan elkaar door sterke VanderWaals krachten) => wolken => er komt beweging in deze vochtige lucht en wolken door druk- en temperatuurverschillen => wolken en waterdamp verplaatsen zich naar koelere gebieden => condensatie vindt plaats => condensatiewarmte komt vrij in de lucht => dit is gelijk aan 2260 kJ per kg. Een ‘koud front’ met veel wolken is dus eigenlijk de manier van moeder aarde om de temperatuur overal gelijk te maken, zodat het gemiddelde ca. 14-15 C is ipv -18C voor een planeet zonder water. Vergeet dit niet. Wat de definities in de leerboeken je willen doen geloven, is dat de belangrijkste reden voor het broeikaseffect is dat het gas uitgaande langgolvige straling van de aarde vertraagt of vasthoudt, zoals een ‘deken’. Daar is ook wel iets van waar, maar dat is slechts een heel klein aspect van het broeikaseffect.

Men begrijpt dus niet dat het merendeel van de energie van die extra 33C juist van de interactie tussen zon en oceaan afkomt. En tot vandaag toe denken veel mensen nog steeds dat die hele 33C  door die ‘deken’ van die 1% waterdamp en 0.04% CO2 verzorgd wordt. Op die manier zou je op een eenvoudige manier kunnen berekenen dat de extra 0.01% CO2 voor tussen 0.3 en 0.4 graad C (33 x 0.01) extra hitte zorgt. Dan menen sommige klimaatwetenschappers dat er bepaalde vermenigvuldigingseffecten zijn die dat dan wel eens tot +1C zou kunnen brengen. U zult begrijpen dat als het uitgangspunt verkeerd is, dat allemaal gewoon onzin is. CO2 (kooldioxide) doet niks aan de globale temperatuur want:

  1. Er is geen condensatie van CO2 in de atmosfeer, dus ook geen condensatie waar warmte bij vrijkomt.

  2. Er is geen opeenhoping (zoals bij waterdamp) want het gas gedraagt zich als een ideaal gas. Door diffusie breidt het zich in alle richtingen evenveel uit.

  3. Er is dus geen massa van de CO2 die warmte kan vast houden en afgeven – behalve dat van een molecuul. Maar elk molecuul is omringd door 10000 andere gas moleculen die enige terugstraling van CO2 gewoon doorlaten. We kunnen dus het molecuul op zichzelf beschouwen door alleen naar het spectrum van CO2 te kijken en te zien wat er gebeurt als er licht (straling) van de zon en de aarde op het molecuul valt.

  4. Het blijkt dat de hoeveelheid energie van de straling dat door de CO2 terug naar de zon en de ruimte gaat net zo groot is als de energie van de terug straling van CO2 dat naar de aarde gaat. Om dit te begrijpen moet u misschien wel iets van natuurkunde en chemie afweten. Hier zijn mijn resultaten gerapporteerd:

Henry Pool.

An evaluation of the greenhouse effect by carbon dioxide | Bread on the water

Het netto effect van meer CO2 op de temperatuur in de atmosfeer is dus niks. Helemaal niks. Meer CO2 is beter want het is onze mest in de lucht voor planten. Dat de extra CO2 wel zorgt voor betere oogsten en een groenere wereld en dat dit misschien wel de globale temperatuur iets kan beïnvloeden is een ander onderwerp.

Ik verneem graag van u.

Henry Pool

***

Henrypool7@gmail.com

***