Heksenwaag Oudewater. ‘

De zondagse beschouwing van Jan van Friesland.

Het blijft voor de VVD klip en klaar met de komende Europese verkiezingen in zicht: CO2 is en blijft een kwaadaardig broeikasgas en dus moeten we onszelf strafmaatregelen opleggen om zoveel mogelijk het gas te reduceren. In het verkiezingsprogramma van de VVD staat dat men het beprijzingssysteem voor CO2 wil ‘doorontwikkelen’ met het oog op ‘de vervuiler betaalt.’

Langzaam zullen alle sectoren van de economie eraan moeten geloven, zoals de vaderlandse scheepvaart. Wie werkelijk gelooft dat CO2 zo kwaadaardig is voor have en goed moet VVD stemmen. De politieke hetze tegen dit onschuldig groene gas lijkt op de heksenvervolging uit de middeleeuwen. En geen heksenwaag lijkt bestand tegen dit waanidee. Veel prominente leden van de VVD zijn helemaal in de greep van de jacht op CO2, met het meest aansprekende boegbeeld Ed Nijpels voorop. Zijn maatschappij- zuiverende denkbeelden zitten kennelijk diep verankerd in de partij.

Mark Rutte deed eerder zelfs een schrikachtige stap terug bij de jacht op CO2, door te stellen dat Nijpels en de zijnen de zaak niet moesten ‘overtoepen’, zoals bij strafpunten in het kaartspel.

 

In Oudewater kon je nog als vermeende heks de dans ontspringen, CO2-realisten zijn bij liberalen nog altijd vogelvrij.

De Amerikaanse Princetonhoogleraar William Happer, die een groot voorstander is van juist vermeerdering van CO2 in de atmosfeer, legde tijdens een hoorzitting van de Duitse bondsdag een link met de middeleeuwse jacht op heksen.

William Happer.

Happer tot de Bondsdag:

‘Omdat ik dit zeg, zullen velen eisen dat ik ‘weerlegd en veroordeeld’ word, vergelijkbaar met degenen in het 15e-eeuwse Duitsland het bestaan ​​van heksen ontkenden. In de inleiding van Heinrich Kramers beroemde Malleus Maleficarum lezen we: Terwijl er sommigen zijn die zijn zo stoutmoedig zijn geweest om in toespraken vanaf de kansel, ja, in preken voor het volk, te beweren en publiekelijk te verklaren dat er geen heksen zijn, of dat deze ellendelingen op geen enkele manier kunnen wat de mensheid of de dieren ook maar lastig valt of schaadt, en het is gebeurd dat als gevolg van zulke preken, die zeer verworpen en veroordeeld moeten worden, de macht van de seculiere arm wordt belemmerd bij het bestraffen van zulke overtreders.’

In Oudewater kon je nog als vermeende heks de dans ontspringen, maar als je eenmaal stelt dat CO2 een niet bedreigend gas is, is er bij de VVD geen ontkomen aan. CO2-realisten zijn bij liberalen nog altijd vogelvrij.