Harmen van Wijnen, topman ABP.

Van een onzer correspondenten.

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat pensioenfondsen niet ‘activistisch’ mogen handelen. Dit standpunt volgt op de bekendmaking van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), dat het in het kader van de aantasting van de biodiversiteit en de klimaatverandering al zijn ‘fossiele’ beleggingen en obligaties heeft verkocht.

Tweede Kamerlid Thierry Aartsen van de VVD diende met steun van Henk Vermeer van de BBB en André Flach van de SGP een motie in, waarin staat dat het

 

‘niet de primaire taak is van fondsen om activistisch of ideëel te beleggen, maar dat bij hun beleggingsbeleid het realiseren van een koopkrachtig pensioen altijd centraal moet staan’.

ABP-topman: ‘Ik geloof dat er met de wereld een bedoeling is – namelijk, het goede realiseren voor mensen.’

Trouw:

De stemming kwam nog geen week nadat ambtenarenfonds ABP, met ruim 500 miljard euro aan beheerd vermogen het grootste van Nederland, had bekendgemaakt bijna helemaal geen fossiele beleggingen meer te bezitten. Ook metaalfonds PME is bezig om uit fossiel te stappen. Deze fondsen hebben vorig jaar ook een brandbrief ondertekend waarin het kabinet wordt opgeroepen om te stoppen met fossiele subsidies aan bedrijven, waarvoor op dat moment ook veel werd geprotesteerd op de A12 bij Den Haag.

Een ruime meerderheid van met name rechtse partijen is het ermee eens, dat de regering moet verkennen welke mogelijkheden er zijn om toezichthouders hier strenger op te laten toezien. Het ABP, dat als grootste pensioenfonds van Nederland onder andere de onderwijspensioenen beheert, meldde onlangs dat het in het eerste kwartaal van dit jaar al zijn ‘fossiele’ aandelen en obligaties heeft verkocht en dat het ook alle beleggingen in termijncontracten in olie en gas van de hand heeft gedaan. Resterende niet-verrekenbare beleggingen gaat het ABP afbouwen naar nul.

Harmen van Wijnen van pensioenfonds ABP, dat geen geld meer in oliemaatschappijen steekt: ‘Goed is wat goed is voor onze deelnemers.’

Thierry Aartsen, VVD.

In de Verenigde Staten strijden rechtse politici al langer tegen wat zij ‘woke kapitalisme’ noemen. Oud-president Trump noemt duurzaam en sociaal investeren ‘radicaal-linkse onzin’, en vorig jaar ondertekenden negentien Republikeinse staten een verklaring waarin ze duurzaam investeren ‘een gevaar voor de economie en individuele vrijheid’ noemen.

Het ABP zegt dat het klimaat en biodiversiteit als belangrijke thema’s beschouwt en dat bedrijven moeten innoveren.

‘Bedrijven die de risico’s van een veranderende wereld goed beheersen, passen bij ABP. Bedrijven waarbij schade aan het klimaat of biodiversiteit onlosmakelijk verbonden is aan hun bedrijfsactiviteit en waarbij geen perspectief op verbetering is, passen niet bij ABP. Met de producenten van fossiele brandstoffen zijn de gesprekken om te komen tot verbetering onvoldoende effectief gebleken’, aldus het fonds.

Dominee en actuaris Harmen van Wijnen, topman van het ABP:

‘Waar het om gaat, is dat de urgentie nog veel groter is dan we dachten. We zijn de discussie over wat er goed is en wat er beter had gekund, al lang voorbij. Kunnen we het tempo waarin het klimaat verslechtert nog wel aan? Benen we het bij? Ik maak me daar enorme zorgen om. Als bestuurder, maar zeker ook persoonlijk.

Als wetenschappelijke rapporten laten zien dat wij als mensheid de oorzaak zijn van de klimaatcatastrofe die op ons afkomt, hebben we ook als mensheid de verantwoordelijkheid om daar iets aan te doen. Dat is mijn diepe, persoonlijke overtuiging. Ik geloof dat er met de wereld een bedoeling is – namelijk, het goede realiseren voor mensen. We hebben een verantwoordelijkheid naar elkaar en naar de komende generaties. Daar hoort bij dat we ook goed zijn voor de wereld waarin we leven.’

***

Bronnen o.a. hier en hier.

***