Heleen de Coninck.

Van een onzer correspondenten.

Er is onmiddellijk en actief overheidsingrijpen nodig om CO2-verwijdering uit de atmosfeer voor elkaar te krijgen. Maximale inzet op het verminderen van de broeikasgasuitstoot moet voorop blijven staan, vindt de Wetenschappelijke Klimaatraad die eerder door minister Jetten (D66) in het leven is geroepen.

De WKR stelt in het advies ‘De lucht klaren? Advies over uitgangspunten en beleid voor sturing op CO2-verwijdering uit de atmosfeer’ dat de overheid beleid moet richten op permanente CO2-verwijdering, het realiseren hiervan moet stimuleren met een nationaal inkoopprogramma, en ook in Europa beleid moet aanjagen. Zo is Nederland straks klaar voor de toekomst.

‘Het halen van de klimaatdoelen is nodig om Nederland gezond, bewoonbaar en leefbaar te houden’, zegt plaatsvervangend vicevoorzitter van de WKR Heleen de Coninck. ‘Dat kan alleen bij een snelle verlaging van de uitstoot en als op termijn grote hoeveelheden CO2 worden verwijderd.’

Ze voegt eraan toe dat er geen wonderen verwacht moeten worden van de technieken en dat de capaciteit beperkt is.

‘We kunnen niet eindeloos CO2 vastleggen. Het kost energie en land, wat we in Nederland nodig hebben voor andere zaken en het is bovendien relatief duur.’

Grote vraag is waarom de klimaatraad zo blijft doorzwemmen in een C02-fuik bij zo’n ingrijpend pakket van maatregelen. Juist een debat over de werkelijke rol van C02 – net als bij stikstof – zou veel klaarheid kunnen brengen. Zie hier een recente en zeer veel bekeken video van emeritus Princeton-natuurkundige William Happer die juist zeer positief is over de rol van C02:

***