Wilt u opnieuw zoeken?

Als u niet gevonden hebt wat u zoekt, probeer dan opnieuw te zoeken!

Kleine ijstijd als zon in slaapstand gaat?

Door |8 februari 2020|

Trouwe lezers zullen zich misschien nog herinneren dat ik vele jaren geleden met Bart Strengers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heb gediscussieerd over een aantal aspecten van het klimaatthema. Het was een initiatief van de NOS (!). We hebben daarbij onder meer gewed op het toekomstig temperatuurverloop. Hij voorzag opwarming. Ik hield rekening [...]

Oeps! Over het hoofd gezien – het mysterie van de ijstijden

Door |22 augustus 2019|

André Bijkerk. Een bijdrage van André Bijkerk. Snellees advies: lees altijd de laatste zin het eerst en daarna de gehele conclusie, waarna je kunt besluiten met hoeveel aandacht je het gehele stuk gaat lezen, uitpluizen of vluchtig diagonaal en die laatste zin luidt: 'Daaruit volgt dus dat ook CO2 niets te maken had [...]

Met het VN-klimaatpanel naar de volgende kleine ijstijd?

Door |8 maart 2019|

Emiel van Broekhoven. Een gastbijdrage van Emiel van Broekhoven, D. Phil. (Econ) Oxford, Em. Prof. Universiteit Antwerpen. In de voorbije 20ste eeuw is de aarde opgewarmd met 0,7°C. Volgens de een is dat het gevolg van fossiele CO2-uitstoot; volgens de ander is dat gewoon de opwarming langs het opwaarts been van de zoveelste [...]

Voortekenen van een nieuwe Kleine IJstijd?

Door |18 april 2016|

  Van tijd tot tijd schenk ik aandacht aan wetenschappelijke publicaties, waarin de spoedige komst van een Kleine IJstijd wordt aangekondigd. Zoals mijn trouwe lezers weten, is dit in strijd met het opwarmingsdogma van het VN-klimaatpanel (IPCC), dat aanzienlijke temperatuurverhoging voorziet (overwegend door de schuld van de mens door CO2–uitstoot als gevolg van het verstoken [...]

Over de volgende ijstijd

Door |18 februari 2016|

'Dicebat Bernardus Carnotensis nos esse quasi nanos, gigantium humeris insidentes, ut possimus plura eis et remotiora videre, non utique proprii visus acumine, aut eminentia corporis, sed quia in altum subvenimur et extollimur magnitudine gigantea.' John of Salisbury, Metalogicon (1159) 'Bernardus van Chartres placht te zeggen dat wij als dwergen zitten op de schouders van reuzen, [...]

Hoe twee leeuwenwelpjes de ijstijdideeën onderuit halen

Door |9 december 2015|

Bij alle klimaatpraat vergeten we wel eens dat volgens Spencer Weart de global warming hype is begonnen met het paleoklimaat uit vervlogen tijden. Toen er bijvoorbeeld weinig CO2 in de atmosfeer zat, scheen de aarde te zuchten onder de ijstijden, zoals van de sequels van ice age I, II, III etc, die we kennen van de [...]

De Kleinste IJstijd van 1945-1974

Door |15 september 2015|

Hoe was het ook alweer? Ouderen onder ons die regelmatig de stijgende global warming grafieken onder ogen krijgen, zullen zich misschien wel eens afvragen, hoe dat nu ook alweer zat met die ijstijd die er vroeger aan zat te komen. Hoe was het ook alweer? Die vraag kan tegenwoordig verrassend nauwkeurig worden beantwoord met behulp [...]

Kleine IJstijd of Maunder Minimum: wat is het verschil?

Door |13 juli 2015|

  Mijn regelmatige lezers zijn inmiddels vertrouwd met de kritische opvattingen van respondent Janos 73, die mij/ons voortdurend scherp houdt. Een verwijt dat de laatste tijd steeds maar weer terugkeert in zijn commentaren is, dat ik ten aanzien van de mogelijkheid van een nieuwe Kleine IJstijd niet de koppen van de krantenberichten en/of blog'postings' had [...]

Meer aanwijzingen komst kleine ijstijd

Door |29 juni 2015|

Als klimatoloog is het beter voor de je carrière om met de mainstream ongelijk te hebben dan gelijk te hebben met de klimaatsceptici. Van tijd tot tijd halen berichten over de komst van een nieuwe kleine ijstijd de MSM (tot dusver niet in Nederland overigens). Deze zijn vaak gebaseerd op nieuw onderzoek dat een grotere [...]