Wilt u opnieuw zoeken?

Als u niet gevonden hebt wat u zoekt, probeer dan opnieuw te zoeken!

Toename zon- en windenergie is lang niet genoeg voor klimaatbeheersing

Door |4 juni 2020|

Een bijdrage van Paul Scheffers. Elseviers Weeblad rekende deze week voor, dat de opgeklopte gemelde 'vooruitgang' in zon en wind lang niet genoeg is om de 2030/2050 klimaatdoelstellingen te halen. Het is de zoveelste waarschuwing aan het adres van onze slapende kritiekloze volksvertegenwoordigers en kabinet. Het helpt ook niet, dat extreem ideologische opiniemakers zoals in [...]

Wat als we terug zouden gaan naar een fossielvrije samenleving zoals die van de 19e eeuw?

Door |8 november 2023|

Het leven was kort zonder de energie en producten gemaakt van fossiele brandstoffen en zonder transportsystemen die werden aangedreven door fossiele brandstoffen. Wij willen een mooie toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen, nietwaar? Fossiele brandstoffen leveren de benodigde energie. Door Ronald Stein en Frank Lasee. Samenvatting: Het leven in een samenleving zonder fossiele brandstoffen was [...]

Zijn de AGW-hypothese, ’hernieuwbaar’ en het Parijse klimaatakkoord nog wel relevant om de klimaatverandering te kunnen stoppen?

Door |21 juni 2021|

Foto: Shutterstock. Een bijdrage van Paul Scheffers. Marcel Crok berekende en publiceerde reeds in 2017: ‘De politiek voorgenomen CO2-reductie van 49 procent in 2030, uit het Nederlandse Klimaatakkoord, zal een afkoeling van 0,0003 graden bewerkstelligen’. Ook de NRC in 2017 ondersteunde deze berekening met een factcheck in een kernachtig redactioneel. Bron hier. Vervolgens [...]

RES-plannen Gelderland – Zienswijze

Door |30 mei 2021|

Gelderland. Foto: Droomplekken. Een gastbijdrage van Evert de Boer. Aan Raden van Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen; Provinciale Staten van Gelderland; Waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn & IJssel. L.S. Al jaar en dag heb ik samen met vrienden een diepe belangstelling in aardse processen en het leven op aarde. De [...]

De angstopwekkende meme ‘klimaatverandering’ is feitelijk burgerbedrog

Door |9 januari 2021|

Een bijdrage van Paul Scheffers. We moeten strijd voeren tegen ‘klimaatverandering’! Dat bepleiten o.a. organisaties als Vattenfall, GreenPeace, Vestas, Milieu Centraal, Oxfam  Novib, MilieuDefensie, WWF, Fairtrade Nederland, maar ook Shell, Unilever, McKinsey, en vele grote internationale banken en het World Economisch Forum, een kongsi van intellectuelen, politieke activisten, CEO’s en miljardairs, die inmiddels pleiten voor [...]

Elektrificatie met speerpunt ‘hernieuwbaar’, is dat wel zo’n goed idee?

Door |29 december 2020|

Foto: Shutterstock. Een bijdrage van Paul Scheffers. Nederland staat aan de vooravond van een enorme elektrificatie voor de komende 10 jaar op basis van (1) het kabinetsbesluit uit 2018 alle aardgasgestookte elektriciteitscentrales te gaan sluiten op basis van de geformuleerde huidige ‘hernieuwbare’ CO2-reductiedoelstellingen en op basis van (2) de Klimaatwet uit 2019. De [...]

Propaganda voor elektrisch rijden is bedrieglijk, ook wat betreft milieu en klimaat!

Door |2 december 2020|

Foto Shutterstock. Een gastbijdrage van Paul Scheffers. De elektrische mobiliteit staat hoog aangeschreven in de prioriteit van huidige Nederlandse politiek, die deze transitie van fossiele energie naar “hernieuwbaar” zwaar subsidieert. De meest gepropageerde / geadverteerde voordelen van meer elektrische mobiliteit zijn: 1. Besparing van duizenden euro’s door subsidie bij aanschaf 2. Elektrische auto (EV) [...]

‘Duurzame’ keurmerken: ‘force majeure’ of ‘farce majeure’?

Door |5 augustus 2020|

Afbeelding: Pieter Brueghel de Oude, de toren van Babel. Een bijdrage van Paul Scheffers. Er is een ‘duurzame’ overschatting en Babylonische spraakverwarring over de kwaliteit bij ‘duurzaamheidslabels’ en ‘eco’-kwaliteit claimende keurmerklabels, die vooral ons consumenten schaamte- en schuldgevoel over ‘klimaatverandering’ moeten versterken. Er zijn in Nederland zo’n 250 (of wellicht zelfs nog veel [...]