Wilt u opnieuw zoeken?

Als u niet gevonden hebt wat u zoekt, probeer dan opnieuw te zoeken!

De verscholen kosten van windenergie

Door |20 maart 2021|

Een gastbijdrage van Rob Walter. Volgens het Klimaatakkoord wil Nederland in 2030 al 70% van alle elektrische energie opwekken met hoofdzakelijk wind (en minder met zon), en in 2050 zelfs (nagenoeg) 100%. Dat kan, zegt onze overheid, omdat volgens hen elektriciteit uit wind met de nieuwe windturbines niet duurder is dan de elektriciteit uit een [...]

Falen windenergie in Texas in ijzige kou

Door |1 maart 2021|

Bron: Cascend Strategy. Overgenomen en becommentarieerd door Hannibal (Veren of Lood). Zie hier. (Gedeeltelijke) vertaling: Martien de Wit. De klimaatproblemen in Texas vorige week, die tot gevolg het wegvallen van elektriciteit hadden, hadden een onverwachte achtergrond: het falen van de energievoorziening door windmolens was de oorzaak. In de zomer van 2019 meldde CNN het nog triomfantelijk: windenergie [...]

Windenergie is echt véél duurder dan kernenergie

Door |19 november 2020|

Shutterstock. Zelfs als je de windturbines cadeau krijgt, is windenergie nog steeds duurder. Een gastbijdrage van Rob Walter. Kernenergie is weer bespreekbaar Nadat in Nederland de toepassing van nieuwe kernenergie jaren lang is doodgezwegen, ziet het er naar uit dat kernenergie nu weer bespreekbaar wordt. Tot nu toe ging onze overheid er van [...]

De kosten van zonne- en windenergie

Door |17 november 2020|

Een bijdrage van Frans Schrijver. Door de vele verborgen kosten is het inschatten van de kosten voor de toepassing van zon en wind bij de opwekking van stroom complex. Een vergelijking met andere Europese landen maakt duidelijk dat hoe hoger het aandeel zon en wind is, hoe hoger de kosten zijn voor de burgers. Uit [...]

De kosten van ‘offshore’ windenergie: de èchte cijfers achter de facade van ‘duurzaamheids’ propaganda

Door |23 oktober 2020|

Foto: Shutterstock. Auteurs: Dr. John Constable en Professor Gordon Hughes (UK). Vertaling: Martien de Wit. Professor Gordon Hughes en dr. John Constable nemen stelling tegen de wijdverbreide opvatting van de groene energiebeweging dat de kosten van hernieuwbare energie zouden dalen. Zij wijzen erop dat de officiële overheidsprognoses van de energiekosten, en dus de [...]

Windenergie – akelige sommetjes

Door |29 augustus 2020|

https://youtu.be/-4qXeOe_35c Een video van Jan Smelik. Over de maker Jan Smelik. Jan Smelik (Groningen, 1958) is opgeleid aan de niet meer bestaande HTS in Hilversum, richting Fijn Mechanische Techniek. Na een tiental jaren werkzaam te zijn geweest als ingenieur is hij verzeild geraakt in de Audio-Visuele-sector als geluidsman, niet zo’n gekke stap gezien [...]

Toename zon- en windenergie is lang niet genoeg voor klimaatbeheersing

Door |4 juni 2020|

Een bijdrage van Paul Scheffers. Elseviers Weeblad rekende deze week voor, dat de opgeklopte gemelde 'vooruitgang' in zon en wind lang niet genoeg is om de 2030/2050 klimaatdoelstellingen te halen. Het is de zoveelste waarschuwing aan het adres van onze slapende kritiekloze volksvertegenwoordigers en kabinet. Het helpt ook niet, dat extreem ideologische opiniemakers zoals in [...]

Wat deugt er niet aan windenergie?

Door |18 april 2020|

Een bijdrage van Fred Udo. Volgens het Intergouvernemental Panel on Climate Change (IPCC) gaat de wereld binnenkort ten onder aan temperatuurstijging, veroorzaakt door een overmaat van CO2 in de atmosfeer, afkomstig van het overmatig gebruik van fossiele brandstoffen. De boven ons gestelden leiden hieruit af, dat zij de wereld moeten redden door in ons land [...]

Belgische weerman Frank Deboosere: sluikpropaganda voor windenergie

Door |18 december 2019|

Frank Deboosere. Foto: VRT.be. Een gastbijdrage van Pol Huys (België). Frank Deboosere: "Gisteren haalden we 24% van onze stroom uit windmolens, vandaag zal dat iets minder zijn omdat de wind minder waait". Neen, mijnheer Deboosere. Gisteren was het zondag, en dan is er héél weinig stroomverbruik. Dan is het niet zo moeilijk om 24% [...]

De energietransitie, de huidige stand van zaken van zonne- en windenergie op land – de sommetjes

Door |6 maart 2019|

Een gastbijdrage van Co Wilders (oud-ondernemer in zonne-energie). Beleid en toekomstige beslissingen in het licht van de energietransitie dienen gebaseerd te zijn op feiten en berekeningen. De hieronder gepresenteerde cijfers doen echter het ergste vrezen. We zetten nu alles in op zon en wind omdat we o.a. van het gas af moeten en energieneutraal willen [...]