Ap Cloosterman

Over Ap Cloosterman

Hij is in leidinggevende functies werkzaam geweest in de chemische industrie en voedingsmiddelenindustrie. De laatste 10 jaar had hij een eigen adviesbureau: 'Cloosterman Management Ondersteuning'. Naast interim-management en uitvoerder van projectopdrachten was hij ook ook assessor bij de Raad voor Accreditatie. Hiervoor heeft hij assessments (ISO 9000, HACCP, VCA) uitgevoerd in Nederland, België, Engeland, Ierland, Singapore, China, India, Libanon en Egypte. Op latere leeftijd heeft hij aan verschillende universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen in Nederland colleges gevolgd op de volgende terreinen: relativiteitstheorie, astrodeeltjes fysica, basis sterrenkunde, witte dwergen, neutronensterren en zwarte gaten, planeten en exoplaneten, de evolutie van het Heelal, het veranderende klimaat, gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast heeft hij in Engeland en Frankrijk colleges gevolg in: Gravity, the Big Bang, Black Holes en Gravitational Waves, Climate Change, Monitoring Climate from Space.

Wat de overheid verzwijgt: rampzalige uitslag publieksconsultatie klimaatbeleid

Afbeelding: Petities.nl. Climategate.nl schonk eerder aandacht aan een publieksconsultatie over het klimaatbeleid. Een kleine 80% van de ondervraagden was daar tegen. Daarna volgde een oorverdovende stilte. Noch de overheid, noch de reguliere media hebben ruchtbaarheid gegeven aan dit sensationele resultaat. Deze uitkomst toont aan dat de besluitvorming  rond het klimaatbeleid democratische legitimatie ontbeert.  [...]

Door |3 januari 2020|98 Reacties

Klimaatmodellen – Is het wel juist wat zij voorspellen?

Een bijdrage van Ap Cloosterman. In dit artikel wordt aandacht geschonken aan klimaatmodellen, die gebruikt zijn bij de prognose van een toekomstige opwarming van de atmosfeer. Indien zij tekortschieten, komt het IPCC-rapport zwaar onder druk te staan en rijst daarmee ook de vraag of CO2 wel de voornaamste veroorzaker is van klimaatverandering. De Volkskrant van [...]

Door |22 december 2019|151 Reacties

PAS is nu ongepast geworden (Deel II)

Een bijdrage van Ap Cloosterman. Deel II. De gevolgen betreffende overmatige N-depositie Voor het eerste deel zie hier. II.1 De gevolgen betreffende overmatige N-depositie Als je er oog voor hebt zijn de effecten van stikstof overal te zien in Nederland. In de duinen groeien veel stikstof minnende grassen en bomen. Op grasvelden is de rijkdom [...]

Door |29 september 2019|81 Reacties

PAS is nu ongepast geworden (Deel I)

Een bijdrage van Ap Cloosterman U staat een lang artikel te wachten. Dat is de reden, dat het artikel in twee delen is gesplitst. Deel I De invloed van N-verbindingen op onze gezondheid en de PAS-wet De totale stikstof depositie (depositie = neerslag) bestaat uit verschillende stikstoftypen (Ammoniak: NH3, Salpeterzuur: HNO3, Stikstofoxiden: NOx en organisch [...]

Door |28 september 2019|138 Reacties

Vier interessante hypothesen

Een bijdrage van Ap Cloosterman. Een hypothese is een stelling, die nog niet is bewezen. Adam was de eerste mens In de Middeleeuwen (500-1500) was men er heilig van overtuigd, dat de Aarde en de mens rechtstreeks door God geschapen waren. Een evolutietheorie zou onmiddellijk geleid hebben tot een kerkelijke ban of een veroordeling tot [...]

Door |4 september 2019|84 Reacties