Fred Udo

About Fred Udo

Fred Udo heeft gestudeerd en is gepromoveerd in de kernfysica aan de Universiteit van Amsterdam. Als senior onderzoeker heeft hij gewerkt aan grote experimenten opgesteld bij de versnellers van CERN. Daarnaast was hij buitengewoon hoogleraar experimentele elementaire deeltjes fysica aan de Vrije Universiteit van Brussel. Na zijn pensionering heeft hij gewerkt aan kritische analyses van windenergie. Een overzicht van dit werk is gepubliceerd in Europhysics News en is te vinden via: http://www.clepair.net/europhysics201203.html Op de website http://fredudo.home.xs4all.nl/Zwaaipalen/Titelpagina.html staan zijn publicaties over dit onderwerp.

Het energieprobleem in de 21ste eeuw

Fred Udo. Bijdragen Fred Udo aan het ronde tafelgesprek van de Tweede Kamer over klimaatbeleid. Gesproken tekst Mijn bijdrage beperkt zich tot een bespreking van windenergie, het voornaamste middel, dat wordt ingezet om om de stroomproductie te vergroenen. Een overzicht van 20 jaar kritiek op windenergie kunt u vinden op mijn website, die [...]

Door |2018-11-02T21:53:17+02:003 november 2018 - 08:00|58 Reacties

Kosten windenergie-2: Antwoorden van minister Wiebes

Fred Udo. Een bijdrage van Fred Udo. Er is wat commotie rond het artikel in Climategate over de economische terugverdientijd van windturbines: “Welvaartsverlies door Windenergie – de Sommetjes” Dat artikel wordt verder aangeduid als artikel-1. Achter deze tekst staat een lijst met de gebruikte afkortingen. Artikel-1 beschouwt de windindustrie als een industrie met [...]

Door |2018-09-29T09:44:51+02:0029 september 2018 - 08:00|25 Reacties

Waterstofeconomie

Fred Udo. Een bijdrage van Fred Udo. Waterstof is geen energiebron, maar een energiedrager. Het is vijf jaar geleden, dat met veel publiciteit en enthousiaste commentaren het Energieakkoord werd gesloten. Het verstoken van fossiele brandstoffen zou in hoog tempo vervangen worden door gratis wind en zonne-energie. Langzaam breekt nu het besef door, dat [...]

Door |2018-09-03T20:43:13+02:003 september 2018 - 08:00|68 Reacties

Welvaartsverlies door windenergie – de sommetjes

Fred Udo. Een bijdrage van Fred Udo. Nederland maakt zich op voor een toekomst vol zwaaipalen en zonnepanelen. In 2030 zal er volgens de notitie van het PBL[1] minstens 20 GW windvermogen zijn opgesteld, verdeeld over ruwweg 10 GW op land en 10 GW op zee. Daarnaast wordt 80 km2 land bedekt met [...]

Door |2018-06-01T12:28:25+02:002 juni 2018 - 08:00|46 Reacties