Over Martijn van Mensvoort

Martijn van Mensvoort (1972) - Zelfstandige, webmaster, onafhankelijk onderzoeker. Studeerde eerst Technische Natuurkunde (HS Eindhoven 1993, afstudeerproject: silicium zonnecellen), vervolgens Klinische & Gezondheidspsychologie (Universiteit Leiden 1997, afstudeerproject: Big Five persoonlijkheidseigenschappen & biometrie). Mijn belangstelling voor het klimaat is in de zomer van 2018 ontstaan n.a.v. vooral het 'verhitte sentiment' rondom het klimaatdebat. In het voorjaar van 2019 besloot ik zelf een eerste poging te wagen om een klimaatmodelletje te bouwen met o.a. diverse lagen van het oceaan systeem. Mijn aandacht voor de cycli binnen het klimaatsysteem is hierbij ontstaan. In de diepere lagen van de oceaan worden bijvoorbeeld cycli met een aanzienlijk grotere lengte aangetroffen dan in de bovenste laag. De impact hiervan is voor mij duidelijk geworden n.a.v. een studie (Gebbie & Huybers, 2019) waarin o.a. wordt beschreven dat de diepzee van de Grote Oceaan afgelopen 700 jaar onder invloed van de zuidpool gestaag is afgekoeld (deze onderzoekers beschrijven ook dat deze trend nog enkele decennia zal standhouden). Inmiddels is mijn aandacht van het oceaan systeem verschoven naar het bestuderen van de oorsprong van de multi-decennia cyclus in het klimaatsysteem binnen de lagere atmosfeer waarin wij leven. Deze multi-decennia cyclus staat onder invloed van de minima in de Gleissberg cyclus van de zon; deze multi-decennia zonnecyclus heeft een duur van tenminste ruim 6 decennia en kan worden beschreven als een quasi-cyclus die zich ontwikkeld bovenop de belangrijkste cyclus van de zon, namelijk: de 22-jarige magnetische zonnecyclus. De stijgende trend in het mondiale temperatuur gemiddelde op aarde is reeds ontstaan vanaf het Maunder minimum van de zon in de 2de helft van de 17de eeuw - dit betreft een periode die samenvalt met het dieptepunt van de Kleine IJstijd. Afgelopen 300 jaar hebben we de gemiddelde temperatuur wereldwijd met bijna +1,5°C zien oplopen; echter, een soortgelijke trend is zichtbaar bij de activiteit van de zon: ook deze is afgelopen 3 eeuwen relatief snel opgelopen van het Holoceen dieptepunt tijdens het Maunder minimum naar een recordniveau dat zelfs betrekking heeft op de afgelopen 8.000 jaar (deze periode beslaat het grootste deel van het Holoceen dat 10.700 jaar geleden na de laatste IJstijd is ontstaan). Op mijn website staan inmiddels diverse artikelen over het klimaat vermeldt: http://klimaatcyclus.nl

De zon zorgde voor 1,1 °C opwarming sinds de 17de eeuw

De zon verklaart 93% variantie zeewateroppervlaktetemperatuur t/m jaren '80; verzwakking ozonlaag zorgde vanaf jaren '90 voor meer zonnestraling op aardoppervlak waardoor schijnverband tussen CO2 en temperatuur stand hield; vervolgens zorgde de zon in de 21ste eeuw voor verdere opwarming. Een bijdrage van Martijn van Mensvoort.  Anno 2020 omschrijft KNMI-onderzoeker Geert Jan van Oldenborgh de sterke [...]

Het is toch de zon!

Martijn van Mensvoort. Een interview van Jan van Friesland met Martijn van Mensvoort. Martijn van Mensvoort is maar een buitenstaander in het klimaatonderzoek. Hij maakt geen deel uit van een vakgroep aan een universiteit en is zelfs niet gepromoveerd op een klimaatonderwerp. Toch schrijft hij de sterren van de hemel met zijn kraakheldere [...]

‘Primaire minima’ in 22-jarige zonnecyclus tonen perfecte correlaties met temperatuur na correcties voor vulkanisme en ozon problematiek: invloed CO2 blijkt nihil

Een bijdrage van Martijn van Mensvoort. De zon vormt in essentie een hete gasbol met fluctuaties die ontstaan t.g.v. magnetische activiteit. Deze openbaren zich via een scala van magnetische fenomenen, zoals: zonnevlekken, zonnefakkels en zonnevlammen1. Een groot deel van de bijbehorende fluctuaties ontstaat t.g.v. de magnetische zonnecyclus, welke een lengte heeft van ~22 jaar [= [...]

Door |24 februari 2020|364 Reacties

Bijrol voor CO2: activiteit zon verklaart opwarming sinds 1976 & vormt oorsprong van 66-jarige cyclus. Deel 3

Een bijdrage van Martijn van Mensvoort (volledige bron). Dit is een vervolg op deel 2 hier.                 IX - Discussie & conclusie {IX-1} In deze studie is gebruik gemaakt van LISIRD TSI van de 'Laboratory for Atmospheric and Space Physics' (LASP) van de Universiteit van Colorado Boulder - de wereldleider op het gebied [...]

Door |19 december 2019|191 Reacties

Bijrol voor CO2: activiteit zon verklaart opwarming sinds 1976 & vormt oorsprong van 66-jarige cyclus. Deel 2

Martijn van Mensvoort. Een bijdrage van Martijn van Mensvoort (volledige bron). Dit is een vervolg op deel 1 hier. V - Magnetische zonnecyclus levert aanvullend bewijs voor bestaan versterkend mechanisme {V-1} Zonlicht ondersteunt alle vormen van leven op aarde via fotosynthese en vormt tevens de drijvende kracht achter alle klimaat en weersomstandigheden. Tijdens het Maunder minimum [...]

Door |18 december 2019|139 Reacties