Amerikaanse CO2-coalition tegen rechtbank: CO2-kostenberekeningen van Biden zijn wetenschappelijk ongefundeerd

William Happer. Van een onzer correspondenten. De zogenoemde ‘Social Cost of Carbon (SCC)’- regel van president Biden is ‘wetenschappelijk ongefundeerd en zal rampzalig zijn voor de arme mensen wereldwijd, toekomstige generaties en de Verenigde Staten zelf, volgens een vorige week opgestelde amicus curiae brief door twee natuurkunde hoogleraren, William Happer en  Richard Lindzen, [...]