Spookdiertjes

Een bijdrage van Jeroen Hetzler. Voor de verandering gaan diertjes en plantjes weer eens massaal naar de knoppen. Zie hier. Massaal uitsterven is en blijft de nummer 1 van het verlanglijstje van de CAGW-rampologen. Van tijd tot tijd en al decennialang poogt de nimmer uitstervende species der rampologen de wereld op te schrikken met dramatische [...]

Door |3 juni 2019|123 Reacties

De wereld aan snippers

Een bijdrage van Bert Pijnse van der Aa. Warmtenetten reduceren de CO2-uitstoot met 50 procent of meer. (Bron Eneco warmtenet.) Onlangs schreef Hugo Matthijsen een artikel over aardgas als schone en ook onmisbare brandstof. Daarin feiten die ook naar mijn mening onbetwist zouden zijn, maar niet in kringen van wetenschappers, beleidsmakers, bestuurders en eigenaren van [...]

Door |4 december 2018|60 Reacties

Klimaatdiscussie

Eerder publiceerde Climategate.nl de video-registratie van mijn voordracht voor het ‘Bataafsch Genootschap voor Proefondervindelijke Wijsbegeerte' in het stadhuis te Rotterdam. Zie hier. Nu is ook de registratie van de daarop volgende discussie beschikbaar. Zoals gebruikelijk als het over klimaat en klimaatbeleid gaat, was deze discussie levendig, ja soms zelfs heftig. Opvallend was ook dat [...]

Door |5 augustus 2018|50 Reacties

Olifantsgras op Schiphol

Foto: René Hoeflaak. Een gastbijdrage van Peter van Beurden. In het plan de planeet te redden, om te beginnen in Nederland, hebben lieden rondom Schiphol het plan opgevat om de velden daar te beplanten met olifantsgras. Zoals inmiddels iedereen weet maakten de ganzen daar, gelokt door het malse gras, door hun gevlieg de [...]

Door |4 augustus 2018|88 Reacties

Ontrafeling van een dogma – video-registratie voordracht klimaat

Ik heb de laatste tijd enkele voordrachten gehouden om de klimaatsceptische visie laagdrempelig voor een lekenpubliek uiteen te zetten. Van één van die voordrachten – voor het 'Bataafsch Genootschap voor Proefondervindelijke Wijsbegeerte' in Rotterdam, dat in 1769 werd opgericht – is onderstaande video-registratie gemaakt. Uitgangspunt is het 'grote verhaal' (de 'narrative') over die verschrikkelijke [...]

Door |11 juni 2018|19 Reacties

Nieuwe aflevering van de ijsberensoap

In het recente verleden heb ik verschillende malen aandacht geschonken aan Susan Crockford en de lasterlijke aanval op haar wetenschappelijke integriteit door een groep wetenschappers onder leiding van de Wageningse professor Jeff Harvey. Zie hier en hier. Susan Crockford. Verschillende respondenten op dit blog waren het met Harvey c.s. eens dat Crockford de [...]

Door |19 april 2018|45 Reacties