Klimaatverandering, klimaatverandering, klimaatverandering! Een kwestie van de planeet redden of haar rijkdom herverdelen?

Van een onzer correspondenten. Tijdens zijn laatste bezoek aan Nederland maakte Princeton-hoogleraar William Happer de inschatting dat de publieke opinie in de staat California wel eens zou kunnen omslaan ten faveure van het klimaatrealisme. We zullen het afwachten, maar de onderstaande opiniebijdrage van Martin Marks in de California Globe draagt daar wel een steentje aan [...]