Waarom de Amerikaanse klimaatwet amper CO2-afvang realiseert

De Petra Nova-centrale voor CO2-afvang en -opslag (CCS) in Texas, VS. Foto: Petra Nova. Van een onzer correspondenten. Tot een vijfde van de emissiereducties van de Inflation Reduction Act zal naar verwachting afkomstig zijn van technologieën voor het opvangen van CO2, maar er zijn grote technische en politieke hindernissen. De Petra Nova centrale [...]

Door |22 augustus 2022|7 Reacties