Om te janken

Afbeelding: Shutterstock. Alfa- en Gamma-politici pennen hun idealen op papier en roepen vervolgens dat die binnen een regeerperiode van 4 jaar gerealiseerd moeten worden. In Brussel stellen ze het scherper. Een gastbijdrage van Charlef Brantz. De kretologie van de heer Timmermans en Frau Von der Leyen beluisterend, komt een goed verstaander al snel [...]

Door |7 november 2022|67 Reacties

Planbureau voor de leefomgeving laakt klimaatbeleid kabinet Rutte IV

Van een onzer correspondenten. Met de uitgesproken verhoogde klimaatambities lijkt het kabinet Rutte IV zichzelf in de voet te schieten. Het kabinet heeft in het coalitieakkoord een flink pakket aan klimaatmaatregelen aangekondigd en deze plannen leveren volgens het PBL extra reductie op, maar de geraamde daling van de broeikasgasemissies in 2030 loopt nog niet in [...]

Door |2 november 2022|37 Reacties

Het akelige geheim waarvoor progressief Canada de ogen sluit

Premier Trudeau Vraaggesprek van Atlantico met Samuel Furfari. Atlantico: Premier Justin Trudeau presenteert Canada als een wereldwijde klimaatleider, met het nastreven van steeds ambitieuzere klimaatdoelen en -beleid onder zijn leiding. Maar de uitstoot van broeikasgassen in Canada vertelt eigenlijk een heel ander verhaal. Een hele reeks klimaatbeleidsmaatregelen die door de Canadese premier Justin [...]

Door |29 oktober 2022|29 Reacties