BRICS en CO2 – geopolitieke kaarten worden opnieuw geschud

Afbeelding: Shutterstock. Door Samuel Furfari. Terwijl de BRICS-landen zijn uitgebreid met zes nieuwe leden, hebben economische commentatoren zich geconcentreerd op de rol van valuta. Dit is begrijpelijk. Maar we mogen de macht van de BRICS+ niet uit het oog verliezen, die voortkomt uit hun controle over de olie- en gasreserves. Deze landen maken [...]

Door |19 september 2023|58 Reacties

CO2, temperatuur en weersextremen: oorzakelijk verband?

Foto: Shutterstock. Door Russ Babcock. Tijdens deze zomer van 2023 waren we getuige van catastrofale bosbranden op Hawaï, in het westen en noorden van Canada en in het noordwesten van de VS, waarbij niet alleen honderden vierkante kilometers zuurstofproducerende bossen zijn platgebrand, maar ook gemeenschappen in grote steden, kleine steden en dorpen werden [...]

Door |23 augustus 2023|34 Reacties

Over broeikasgassen

Caveat: De aanhangers van de menselijke broeikashypothese (AGW = Anthropogenic Global Warming), die aan dominante rol toekennen aan CO2 (al dan niet van menselijke oorsprong) bij de opwarming van de aarde, beweren dat daarover een consensus bestaat. De klimaatgevoeligheid voor CO2, gedefinieerd als het temperatuureffect van een verdubbeling vn de CO2-concentratie in de atmosfeer, speelt [...]

Door |14 augustus 2023|46 Reacties

CO2 en de energiebalans van de Aarde

Bron hier. Door Ap Cloosterman. Dick Thoenes, em. Hoogleraar chemische technologie TUE. In 2017 heb ik het boek “Klimaatverandering en duurzame energie” geschreven. Het onderdeel “CO2” van dit boek is door wijlen prof. dr. ir. Dick Thoenes (1930-2019) gereviewd. Dick was een excellente leermeester en ik heb nog steeds veel respect [...]

Door |13 augustus 2023|86 Reacties